Projectomschrijving

Crigler-Najjar (CN) patiënten missen het lever enzym UGT1A1 en stapelen daardoor bilirubine op. Dit afbraakproduct veroorzaakt blijvende hersenschade. Vroeger overleden CN patiënten jong maar nu is er fototherapie mogelijk. Dit is een belastende behandeling die aan effectiviteit inboet waardoor een levertransplantatie uiteindelijk nodig is. Vanwege het tekort aan donoren en de nadelige effecten van levenslange immuunsuppressie, is levergentherapie een goed alternatief. In de Gunn-rat, het relevante diermodel voor SN, is aangetoond dat adeno-associated virale (AAV) gentherapie mogelijk lijkt. In deze ratten is een levenslange genezing verkregen. Maar de hoge dosis AAV die daarvoor nodig was, kan in patiënten een acute immuunreactie induceren waardoor het effect tijdelijk is. Om de dosering AAV te kunnen verlagen, zonder aan effectiviteit te verliezen, is er een 10 tot 20 keer efficiëntere dubbelstrengs scAAV-LP-1-UGT1A1 ontwikkeld. Hiervan is een lagere dosis voldoende voor volledige correctie van het serum bilirubine in de Gunn rat.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website