Projectomschrijving

In dit project wordt een systeem ter ondersteuning van valpreventie ontwikkeld. Dit systeem, genaamd FARAO (FAll Risk Assessment in Older Adults), is gebaseerd op kleine meetinstrumenten die door de deelnemers aan het onderzoek op het lichaam worden gedragen en waarmee hun bewegingen tijdens het dagelijks leven worden geregistreerd. Met de verzamelde informatie worden innovatieve methoden ontwikkeld en getoetst waarmee vallen en dreigend balansverlies vastgesteld kunnen worden en waarmee valrisico kan worden ingeschat. Deze informatie wordt aan zorgverleners en huisarts ter beschikking gesteld om de preventie van vallen te ondersteunen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website