Projectomschrijving

Osteoporose is een botziekte met een grote persoonlijke sociale last en drukt ook  op het gezondheidszorgbudget. Osteoporose wordt gekarakteriseerd door verlies van botmassa en daardoor botsterkte en een toename van de kans op botbreuken. Er bestaan medicijnen om verder botverlies tegen te gaan (afbraakremmers). De grote uitdaging is om therapieën te ontdekken waardoor bot dat verloren is gegaan hersteld wordt. Het onderzoek richtte zich op de botvormende cel, de osteoblast. In analogie met de ontwikkeling van een baby naar volwassenheid, ontwikkelt de botvormende cel zich vanuit een stamcel. De onderzoekers hebben dit proces bestudeerd en onderzocht hoe de botvormende activiteit versterkt kon worden. Vergelijkbaar met een zich ontwikkelend kind bleek de gevoeligheid voor externe prikkels (bijvoorbeeld hormonen) en de activiteit van de botvormende cel afhankelijk van het ontwikkelingsstadium. Het onderzoek heeft verschillende aangrijpingspunten voor nieuwe botvorming stimulerende therapieën opgeleverd. In een vervolgonderzoek worden deze  bestudeerd en de mogelijkheden om deze klinisch te gaan toepassen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website