Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Laaggeletterde patiënten hebben moeite met correct gebruik van geneesmiddelen. Een goede samenwerking tussen zorgverleners en communicatie op maat draagt bij aan goed medicatiegebruik.

Resultaten

In dit project is een werkwijze ontwikkeld voor registratie van laaggeletterde patiënten en uitwisseling tussen huisartsen, apothekers en wijkverpleegkundigen daarover. Daarnaast zijn zorgverleners getraind in het herkennen, begrijpelijk uitleg geven en in terugvragen. Patiënten krijgen bij iedere zorgverlener dezelfde uitleg en dat draagt bij aan meer begrip en naar verwachting meer therapietrouw.

Het project is uitgevoerd op vier locaties in samenwerking met huisartsenpraktijken,
apotheekteams en wijkverpleegkundigen.
Eindproducten zijn een praktisch draaiboek voor zorgverleners en een digitaal stappenplan
(www.pharos.nl). Onderdelen van het draaiboek zijn een FTO-module,
teamtraining, een werkwijze voor registratie en samenwerking en een toolkit met praktische
hulpmiddelen.

Samenvatting bij start

Laaggeletterde patiënten hebben meer moeite met correct gebruik van geneesmiddelen. Een goede samenwerking tussen zorgverleners draagt bij aan het tijdig herkennen van laaggeletterden en onveilig medicatiegebruik.

In dit project wordt een werkwijze ontwikkeld voor registratie en uitwisseling tussen zorgverleners over hun laaggeletterde patiënten. Zorgverleners rond de patiënt worden getraind in gebruik van dezelfde eenvoudige taal en begrijpelijke hulpmiddelen. Meer continuïteit van zorg zal bijdragen aan veiliger medicijngebruik en betere therapietrouw.
De pilot wordt in Utrecht en Amsterdam uitgevoerd in samenwerking met lokale partners. Het project levert een draaiboek op met praktische uitwerking voor landelijke uitrol. Onderdeel van de aanpak zijn: een multidisciplinair trainingsaanbod in herkennen van laaggeletterden en communicatie op maat, een werkwijze voor registratie en gegevensuitwisseling en een toolkit met praktische hulpmiddelen.

In de media

Niet elke patiënt snapt de bijsluiter: Arts en apotheker alerter op laaggeletterdheid (Mediator, nov 2017)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website