Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Dit onderzoek gaat over de toegevoegde waarde van de behandeling met het antilichaam rituximab bij patiënten met een zeldzame ernstige longaandoening waarbij standaard medicijnen niet hebben gewerkt.

Onderzoek

Naast het meten van de effecten van deze nieuwe behandeling is ook gezocht naar voorspellers voor het effect. Dit laatste is gedaan met een scan met radioactief gemaakt rituximab om in beeld te brengen in hoeverre het geneesmiddel naar de plaats van werking gaat.

Resultaten

In deze studie hebben uiteindelijk 20 patiënten volledig geparticipeerd. Bij 15 patiënten was sprake van stabilisatie of zelfs verbetering van de symptomen. Bij patiënten met verbetering van symptomen werd een significante +15% toename van de longfunctie waargenomen. De scans toonden verschillen tussen patiënten, maar deze verschillen bleken niet voorspellend voor de grootte van het effect. Vervolgonderzoek zal nodig zijn om te kunnen uitmaken welke patiënten de grootste kans op effect hebben.
 

Samenvatting bij start

Dit onderzoek gaat over patiënten met een ernstige, zeldzame longziekte. Er is dan tegelijkheid een storing in het afweersysteem alsook een longziekte. De ziekte verbetert niet op standaard afweerremmende medicijnen zoals prednisolon. Longtansplantatie kan een oplossing bieden, maar deze behandeling is helaas niet alijd mogelijk, vanwege het beperkte aanbod van longdonoren, maar ook vanwege de ziekte zelf.

Een veelbelovende nieuwe behandeling door middel van anti-lichamen zou het ziekteproces kunnen afremmen of zelfs stoppen. In sommige gevallen is er zelfs kans op verbetering, wegens eerder positieve resultaten bij ziekten als reuma. Een verbetering van de ziekte zou kunnen betekenen dat longtransplantatie niet meer nodig is. Verder worden slimme technieken gebruikt om meer inzicht te krijgen in het ziekteproces en om te voorspellen welke patiënten het meest baat hebben bij de anti-lichaambehandeling.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website