Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het atypisch hemolytic uremisch syndroom (aHUS) is een zeldzame aandoening, waarbij een ontregeld complement systeem een belangrijke rol speelt in het ontstaan van aHUS. Eculizumab is op dit moment het enige geregistreerde medicament voor de behandeling van aHUS en dient volgens internationaal advies levenslang te worden toegediend. Voor een levenslange behandeling is geen wetenschappelijk bewijs. De Nederlandse werkgroep aHUS heeft per 1 oktober 2015 een landelijke richtlijn samengesteld. Hierin wordt de indicatie evenals de duur van behandeling van eculizumab bij volwassenen en kinderen met aHUS beschreven. Bij oudere kinderen en volwassenen bij wie de aHUS hersteld is (in remissie) wordt de medicatie na drie maanden gestopt. Bij kinderen volgt er nog een afbouwfase tot stop. Met deze ZonMw studie genaamd CURE-i-HUS wordt het monitoren van aHUS patiënten die volgens de richtlijn behandeld worden vastgelegd ( klinische parameters, genetische analyses, eculizumab spiegels en speciale diagnostiek van het complement systeem). In combinatie met de farmacokinetische studies zal deze studie inzicht geven in het mogelijk maken van individuele behandelschema’s voor patiënten met aHUS. Het nauwgezet monitoren van de landelijke richtlijn in al zijn facetten zal leiden tot een verantwoord optimaal gebruik van eculizumab bij patiënten met aHUS. De voorwaarden om deze CURE-i-HUS studie te starten bevinden zich nu in de afrondende fase. Naar verwachting kan 1 mei 2016 tot 1 maart 2018 de inclusie van aHUS patiënten plaatsvinden.

De eerste resultaten van de pilot studie (kliniek, eculizumab spiegels, complement analsyes) uitgevoerd door Radboudumc HUS expertise centrum worden nu beschreven

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Pilot-ervaring Radboudumc aHUS expertise centrum : kliniek en bepalen eculizumab spiegels

In de afgelopen tijd zijn in het Radboudumc HUS expertise centrum 16 aHUS patienten van 2012 tot heden met een restrictief eculizumab schema behandeld. Op dit moment krijgen 6 patiënten eculizumab waarvan 5 middels een verlengd interval. Drie patiënten ontwikkelden een recidief aHUS na het stoppen van eculizumab, herstarten van eculizumab zorgde er voor dat deze patienten wederom herstelden zonder enige restschade. Bij 10 patiënten kon eculizumab succesvol gestopt worden. Deze serie laat zien dat een individuele benadering tav toedienen eculizumab verantwoord is.

Bij 11 aHUS patienten werd de serum spiegels van eculizumab gemeten: 1 week na infusie (inductie), 2,3,4,5 weken na infusie (onderhoudsfase, verlengd interval). In de onderhoudsfase werden eculizumab spiegels gemeten variërend van 40-772 µg/mL, 61-367 µg/mL, 11-256 µg/mL en 13-161 µg/ml op respectievelijk 2,3,4 en 5 week interval. In de onderhoudsfase met 2 weken interval (officiële EMA schema) werden bij het merendeel van de patiënten hogere eculizumab concentraties dan de door EMA geadviseerde 50 µg/ml (maximaal 15 keer hoger dan 50 µg/ml). Alle monsters met een eculizumab spiegel van meer dan 50 µg/ml hadden een volledig geblokt complement systeem (<6% ). De hoogte van de eculizumab spiegels laten zien dat er in het merendeeel van de patienten een duidelijke overdosering plaatsvind en dat interval verlenging op geleide van de spiegels zeer wel mogelijk is.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het atypisch hemolytisch uremisch syndroom (aHUS) is een zeldzame, maar zeer ernstige ziekte die op alle leeftijden voorkomt. De mortaliteit is 25% in de acute fase en meer dan 50% van de patiënten ontwikkelt end-stage renal disease. De incidentie wordt geschat op 1/2000000, met ongeveer 10 nieuwe patiënten per jaar in Nederland.

Een abnormale regulatie van het complementsysteem speelt een belangrijke rol in het ontstaan van aHUS. De complementremmer eculizumab is in 2012 goedgekeurd als eerste medicijn dat effectief is in de behandeling van aHUS. Desalniettemin is de behandeling niet voor alle patiënten beschikbaar door de hoge kosten (±€500000/jaar/volwassen patiënt).

Er is vrijwel geen data beschikbaar over de farmacokinetiek van het medicijn, maar het is duidelijk uit recent gepubliceerde casussen en onze eigen ervaring dat er een overdosering plaatsvindt in sommige patiënten. De data uit de trials lieten levels zien die meer dan twee keer boven de target levels lagen. We zouden dus met minder medicijn nog steeds effectief kunnen behandelen. Ook is duidelijk dat in sommige patiënten een verlenging van het interval tussen doseringen, het geven van minder eculizumab, en zelfs het staken van de behandeling mogelijk is.

In dit project zal als eerste op voorafgestelde tijdspunten de concentraties van het medicijn bepaalt worden, waarna we het aantal patiënten kunnen bepalen dat de target levels behaalt. Wanneer de eculizumab levels en de daarmee geassocieerde complementinhibitie bekend zijn, kan afgebouwd worden naar de beoogde levels en kan de behandeling in een aantal patiënten mogelijk zelfs gestaakt worden.

De resultaten van deze studie zullen leiden tot nieuwe richtlijnen voor de behandeling van aHUS met eculizumab. De implementatie hiervan zal een veilige en kosten-effectieve behandeling van aHUS geven. De kwaliteit van leven zal verhoogd worden en de kosten voor de behandeling van deze zeldzame ziekte zullen extreem verlaagd worden (€1.500.000 per jaar).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website