Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onnodig veel verpleeghuisbewoners krijgen geen optimale pijnbehandeling. De multidisciplinaire richtlijn Pijn van Verenso biedt handvatten voor verpleeghuizen om dit te verbeteren. Na het verschijnen van de richtlijn het aantal mensen dat tijdelijk in een verpleeghuis woont sterk gegroeid. Voor deze mensen is een goede overdracht van hun (pijn)behandeling naar de huisarts van belang.

Het doel van dit project was om twee verpleeghuizen te helpen beter volgens de richtlijn te werken en samen met hen materialen te maken voor andere verpleeghuizen die de behandeling van pijn willen verbeteren. Om volgens de richtlijn te werken, werd per huis beleid op maat gemaakt. Hierin had een pijnteam een centrale rol. Zij werden ondersteund met (materiaal voor het) farmacotherapeutisch overleg (FTO) waarin feedback over voorschrijfgedrag werd gegeven. Daarnaast was er een e-learning voor V&V en een folder voor cliënten.

Uit interviews en dossieronderzoek kwam naar voren, dat pijn-meetinstrumenten vaker worden gebruikt, niet-medicamenteuze behandelingen vaker worden ingezet en pijn nu een standaard onderwerp is tijdens de multidisciplinaire overleggen.

Voor andere verpleeghuizen is er een toolbox met verschillende materialen om hen te helpen de pijnbehandeling te verbeteren. Twee softwarebedrijven werken aan het integreren van een sjabloon voor een betere overdracht van de (pijn)behandeling naar huisartsen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project heeft geleid tot inzichten met betrekking tot het op maat implementeren van de richtlijn Pijn van Verenso. Een pijnteam, het farmacotherapeutisch overleg (FTO) en de inzet van aandachtsvelders lijken de implementatie te versterken.

Er is een implementatietoolbox beschikbaar met daarin een implementatiehandleiding, materiaal voor farmacotherapeutisch overleg (FTO), e-learning en een klinische les voor verpleegkundigen en verzorgenden en een folder voor cliënten.

Een format voor een ontslag naar de huisarts wordt op dit moment geïntegreerd in twee leveranciers van elektronische patiëntendossiers.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel van dit project is het verbeteren van de pijnbehandeling bij verpleeghuisbewoners en van de overdracht daarover naar de eerste lijn. Onnodig veel verpleeghuisbewoners krijgen geen optimale pijnbehandeling door te weinig, te veel of verkeerde pijnmedicatie of een ongeschikte niet-medicamenteuze behandeling. Verkeerde pijnbehandeling van kwetsbare ouderen is zeer ongewenst en kan leiden tot onnodige bijwerkingen, vermijdbare geneesmiddel-gerelateerde ziekenhuisopnames en toename van kosten. Tijdelijk verblijf in het verpleeghuis, zoals voor geriatrische revalidatie, komt steeds vaker voor en vraagt om goede overdracht naar de eerste lijn. Dit project gaat in twee verpleeghuizen een multidisciplinair pijnteam opzetten zoals aanbevolen in de multidisciplinaire richtlijn (MDR) ‘Herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen’ (Verenso, 2016). Elk pijnteam inventariseert ervaringen over pijn(behandeling) bij bewoners/familie, (para)medici en verplegend personeel. Daarnaast verzamelen we gegevens over pijnmedicatie. Vervolgens formuleren we een implementatieaanpak met haalbare streefwaarden met verbeterdoelen per doelgroep passend bij de lokale situatie. Het IVM ontwikkelt een ‘toolbox’ met voorlichtingsmateriaal voor bewoners/familieleden, werk- en scholingsmaterialen voor verpleegkundigen en verzorgenden, artsen, apotheker(s). De verpleeghuizen ontwikkelen elk een zorgprogramma pijn en een gestandaardiseerde werkwijze voor de (farmaco)therapeutische overdracht naar de 1e lijn op het niveau van de arts, apotheker en betrokken paramedici. Op een methodische wijze verzamelt het LUMC gegevens over inzet van en ervaring met onze interventies, om tot een toolbox te komen waarmee ook andere verpleeghuizen de pijnbehandeling en overdracht kunnen verbeteren. Verenso zorgt voor de projectleiding en organiseert i.s.m. het IVM dat de 'toolbox' na afloop met een implementatiehandreiking beschikbaar komt voor alle verpleeghuizen in Nederland.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website