Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In deze stepped-wedge cluster gerandomiseerde studie hebben wij een antibioticachecklist (AB-checklist)geïntroduceerd in 9 Nederlandse ziekenhuizen, op zowel snijdende- als niet-snijdende afdelingen. De checklist is gebaseerd op gevalideerde kwaliteitsindicatoren, die adequaat antibioticagebruik definiëren, en is bedoeld als hulpmiddel voor de arts bij het voorschrijven van therapeutische antibiotica die intraveneus worden gestart. We hebben geëvalueerd wat het effect is van checklist gebruik op de opnameduur van de patiënt, adequate antibiotische therapie (= opvolgen van de checklist items), en kosten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tussen 1 november 2014 en 1 oktober 2015 hebben wij 853 baseline- en 5354 interventiepatiënten geïncludeerd. In de interventieperiode was er voor 993 patienten (19%) een checklist ingevuld. De opnameduur veranderde niet in de interventieperiode. Het opvolgen van de checklist items verbeterde wel significant: de verbetering per item varieerde tussen +3% en + 23.9% ten opzichte van de baselineperiode.

Meer adequate antibiotische therapie was geassocieerd met een kortere opnameduur.

 

32% van de checklistantwoorden bleek niet overeen te komen met de daadwerkelijk geleverde zorg conform het patiëntendossier. Deze discrepantie tussen het afvinken van de checklist-items en het daadwerkelijk uitvoeren van de items zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het uitblijven van effect op de opnameduur.

 

Wat betreft de kosten: ontwikkelkosten waren €11048 in totaal, implementatie kosten waren gemiddeld €1208 per ziekenhuis, en operationele kosten waren €10,10 per checklist. Het bereiken van een extra patiënt met adequate antibiotische therapie kostte €54,01. In a modelberekening werden de kosten van de vermindering van opnameduur met 1 dag geschat op €51,43. In hetzelfde model werd geschat dat als de checklist in 11 patiënten is gebruikt, de initiële kosten voor checklist implementatie zijn gecompenseerd door de opbrengsten.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De antibioticachecklist (AB-checklist) is gebaseerd op gevalideerde kwaliteitsindicatoren. Deze checklist is bedoeld als hulpmiddel voor de arts bij het voorschrijven van therapeutische antibiotica die intraveneus worden gestart. In dit project wordt de effectiviteit van de AB-checklist getest in een stepped-wedge cluster randomized studie, waarin 9 ziekenhuizen participeren.

In elk ziekenhuis is er eerst een voormeting gedaan naar opnameduur en het huidige antibioticagebruik; vervolgens is in elk ziekenhuis de checklist geïntroduceerd. De primaire uitkomstmaat is de opnameduur van de patiënt die intraveneuze antibiotische therapie ontvangt. Secundaire uitkomstmaten zijn het opvolgen van de kwaliteitsindicatoren, het gebruik van antibiotica, en kosten. Op dit moment worden de data betreffende deze eindpunten verzameld. In de voormeting zijn in totaal 816 patiënten geïncludeerd, en in de nameting zijn er 1073 checklists ingevuld. De berekende sample size is hiermee ruim gehaald. De analyse van de resultaten moet nog volgen, waarin wordt bepaald of deze checklist inderdaad effectief is.

Als dat zo blijkt te zijn, zou de checklist mogelijk in de toekomst in alle Nederlandse ziekenhuizen gebruikt kunnen worden, en bovendien ingebouwd kunnen worden in het elektronisch patiëntendossier.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het studieprotocol van de stepped-wedge randomized control trial is gepubliceerd in BMC infectious diseases, maart 2015.

In de baselinemeting zijn er in totaal 816 patiënten geïncludeerd. Tot op heden is er alleen een analyse gedaan naar de het opvolgen dan de kwaliteitsindicatoren, waaruit blijkt dat er grofweg in de helft van de patiënten gehandeld werd volgens deze indicatoren.

Voor de support van de introductie van de AB-checklist is er een website gebouwd met alle benodigde informatie (www.abchecklist.nl). Er zijn in totaal 1073 checklists ingevuld; het beoogde aantal inclusies gebaseerd op de sample size is hiermee ruimschoots gehaald. Op dit moment wordt er gewerkt aan de dataverzameling van deze groep, en zijn er nog geen analyses gedaan.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

BACKGROUND In order to address the steadily increasing resistance problem, the Dutch Healthcare Inspectorate recently ordered all hospitals to install an Antibiotic Stewardship Program (ASP), which should be functioning in 2014. Improving appropriate antibiotic use is one of the cornerstones of this program. Appropriate antibiotic use can be defined, and measured, by guideline-based quality indicators (QIs). We recently developed QIs for antimicrobial treatment of all bacterial infections in the hospital.

OBJECTIVE The goal of the present proposal is to translate these QIs into an innovative “antibiotic checklist” for all bacterial infections in the hospital. This checklist will guide daily practice by functioning as a reminder for all Health Care Workers. The checklist will be constructed, and thereafter introduced in clinical practice, validated, and when needed adapted. At the end of the project, the checklist will be ready for national implementation.

DESIGN AND ENDPOINTS The “antibiotic checklist” will be introduced and evaluated in a multicenter, prospective study comparing outcomes before and after introduction using a stepped wedge design. Primary endpoints are appropriate antibiotic use measured by adherence to the QIs and the duration of hospital stay,. Secondary endpoints are antibiotic use, mortality and costs.

SAMPLE SIZE The study population consists of all adult patients with a bacterial infection in the hospital (8 hospitals x 100 =800 patients).

COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS Costs associated with introduction and use of the checklist in clinical practice will be offset to the effectiveness.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website