Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

Biologische geneesmiddelen worden steeds meer gebruikt bij chronische ontstekingsziekten. Bijwerkingencentrum Lareb heeft een pilot opgezet voor een nationaal bewakingssysteem voor de veiligheid van biologische geneesmiddelen.

Resultaten

Via online vragenlijsten zijn ervaringen van bijwerkingen tweemaandelijks uitgevraagd aan patiënten die een biologisch geneesmiddel gebruiken voor een chronische ontstekingsziekte. In totaal hebben 1.394 patiënten minimaal 1 vragenlijst ingevuld. Dit bewakingssysteem kan bijdragen aan geneesmiddelveiligheid en blijkt een geschikte manier om in kaart te brengen hoe patiënten bijwerkingen ervaren.

Patiënten hebben voor een aantal biologische geneesmiddelen nog onbekende bijwerkingen beschreven. Ook is de belasting en het beloop van bekende en onbekende bijwerkingen beschreven. Daarnaast laten de resultaten zien dat hetzelfde biologische geneesmiddel bij verschillende chronische ontstekingsziekten andere bijwerkingen kan veroorzaken.
 

Samenvatting bij start

In dit project zet het Bijwerkingencentrum Lareb een pilot op in ten minste 5 ziekenhuizen met als doel ontwikkeling van een model en opzet van een landelijke veiligheidsmonitor voor biologische geneesmiddelen.

Doel
Het doel van dit monitoringsysteem is een snelle herkenning van (batch gerelateerde) bijwerkingen bij deze middelen. Patiënten die een biologisch geneesmiddel gebruiken bij inflammatoire aandoeningen worden gevraagd om aan de monitor mee te doen. Hiervoor wordt het Lareb Intensive Monitoring ingezet. Via online vragenlijsten worden ervaringen van bijwerkingen tweemaandelijks uitgevraagd. Een monitoringssysteem voor biologische geneesmiddelen is wenselijk omdat er veel gegevens worden verzameld bij gebruik van deze middelen maar de beschikbare informatie niet samen wordt gevoegd. Hierdoor kan het opmerken van mogelijke problemen bij het gebruik van deze geneesmiddelen vertraagd of gemist worden. Ook kan de vergaarde patiëntinformatie bijdragen aan nieuwe kennis over bijwerkingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website