Projectomschrijving

Hart- en vaatziekten strijden in de westerse wereld om de eerste plaats van levensbedreigende aandoeningen. Roken, cholesterol en bloeddruk zijn belangrijke risicofactoren voor vaatlijden die met leefstijl of medicatie te beïnvloeden zijn. Het is bekend dat ook ontsteking een rol speelt bij het ontstaan van infarcten. Tot op heden is daar geen behandeling voor.

Colchicine is een oud goedkoop middel tegen jicht waarvan enkele jaren geleden de werking is bewezen bij pericarditis (ontsteking van het hartzakje). In Australië is bij een kleine groep patiënten aangetoond dat een lage dosis (0,5mg) colchicine het risico op een hartinfarct of herseninfarct aanzienlijk vermindert.

Doel

LoDoCo-2 is een Drug Rediscovery studie. Doel is om het effect van colchicine bij circa 4500 patiënten met vaatlijden in Nederland en Australië te onderzoeken. Het WCN onderzoekersnetwerk (www.wcnweb.nl) organiseert deze studie met haar leden, met steun van ZonMw en drie generieke geneesmiddelenfabrikanten.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.
 

Meer informatie

ESC congres 2020 Gesprek van de dag (sep 2020)

Eeuwenoud medicijn verlaagt kans op nieuwe hart- of vaatziekte bij hartpatiënten met 30% (aug 2020)

Martin Favié interviewt dr. Arend Mosterd over het LoDoCo-onderzoek (sep 2018)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website