Projectomschrijving

Patiënten in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) hebben dikwijls een combinatie van psychiatrische stoornissen. Daarnaast gaan psychiatrische stoornissen gepaard met een verhoogd risico op lichamelijke ziekten.
Het merendeel van de patiënten in de GGZ wordt met medicatie behandeld waarbij verschillende behandelaren en zorginstellingen zijn betrokken. Hierdoor is niet altijd duidelijk wat de gewenste en ongewenste effecten van de behandeling zijn, en komt de continuïteit van farmaceutische zorg in het gedrang.

In dit project wordt een geïntegreerd register opgezet waarbij anonieme gegevens over psychiatrische diagnoses en behandeling in GGZ-instellingen in de regio Utrecht worden gecombineerd met gegevens over medicatie voorgeschreven door huisarts en (somatisch) specialisten. Dit levert een unieke database die gebruikt kan worden om de farmaceutische zorg in de GGZ te verbeteren en onderzoek te doen naar de effecten van behandeling met geneesmiddelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website