Projectomschrijving

Na elke depressie neemt de kans op terugval toe. Behandeling van depressie hoort daarom niet alleen gericht zijn op herstel maar ook op het voorkómen van een nieuwe episode. In de Parade-studie is een preventieve zelfhulpcursus met telefonische begeleiding aangeboden in de huisartsenpraktijk. Wij hebben onderzocht of deze cursus (kosten)effectief is vergeleken met gebruikelijke zorg voor terugkerende depressies. De helft van de deelnemers (124) heeft
de zelfhulpcursus gevolgd (interventiegroep) en de andere helft (124) heeft gebruikelijke zorg ontvangen (controlegroep). Deelnemers zijn 1 jaar gevolgd om een eventuele terugval naar depressie vast te stellen.
Na één jaar was 50% van de deelnemers in de controlegroep teruggevallen in een depressie. In de interventiegroep had 37% van de deelnemers een terugval. De interventiegroep maakte gedurende het jaar wel meer maatschappelijke kosten (zorgkosten plus kosten als gevolg van werkverzuim) dan de controlegroep. De interventie was dus effectiever dan gebruikelijke zorg maar tegen hogere maatschappelijke kosten.

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website