Projectomschrijving

Patiënten met mondkeelholtekanker wordt 3 maanden na de laatste bestraling gecontroleerd of de kanker is verdwenen. Dit gebeurt doorgaans met een onderzoek onder narcose (responsevaluatie).

Deze studie onderzoekt of  PET-CT en/of  MRI-scan met diffusie-gewogen beelden (DW-MRI) het uiteindelijke resultaat van de behandeling met chemotherapie en radiotherapie goed/betrouwbaar kunnen voorspellen, zodat niet altijd een onderzoek onder narcose nodig is. Ook wordt onderzocht wat de belasting van deze verschillende onderzoeken is voor de patiënt. De combinatie van DW-MRI en PET-CT kan het beste (veiligste) patiënten selecteren voor onderzoek onder narcose, maar gaat gepaard met hogere kosten dan de andere selectiestrategieën. Een selectiestrategie met DW-MRI alleen is goedkoper, maar hiermee worden lokale recidieven gemist. De responsevaluatie zelf heeft nauwelijks effecten op de kwaliteit van leven. Patiënten laten de keuze voor diagnostiek het liefste aan de behandelend arts, maar ondergaan liever geen onderzoek onder narcose als het medisch gezien niet echt nodig is.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website