Projectomschrijving

Als bij vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies myomen (vleesbomen) in de baarmoederholte worden gezien, is hysteroscopische verwijdering de eerste keus behandeling. Hierbij worden met een kijkbuis via de schede de myomen verwijderd uit de baarmoederholte. Momenteel vindt deze ingreep onder narcose op de operatiekamer plaats.

Deze studie onderzoekt of poliklinische myoomverwijdering onder sedatie op de behandelkamer even effectief is als dezelfde ingreep in dagopname onder narcose op de operatiekamer. Voor patiënten betekent dit een kortere opname en waarschijnlijk sneller herstel.

Bij vrouwen met een indicatie voor deze hysteroscopische myoomresectie die deelnemen aan de studie zal door middel van loting de plaats van de behandeling bepaald worden.Eerst zal gekeken worden of beide behandelingen even effectief zijn in het compleet verwijderen van het myoom. Daarnaast onderzoeken we de patiënt tevredenheid en verwachten we een aanzienlijke kostenreductie bij poliklinische behandeling.

Kennisagenda

Dit onderzoek sluit aan op de NVOG kennisagenda 2017-2020

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website