Projectomschrijving

Blended depressie behandeling bestaat uit een combinatie van face-to-face en online
therapie. Deze vorm van behandelen is in opkomst maar er is nog weinig bekend over de doelmatigheid hiervan. Deze pilotstudie onderzocht de haalbaarheid en kosteneffectiviteit van blended cognitieve gedragstherapie (CGT) in de specialistische ambulante GGZ. 102 depressieve patiënten werden via loting toebedeel aan blended of face-to-face CGT. Blended therapie blijkt haalbaar en acceptabel voor patiënten en behandelaren. Beide groepen verschillen na 20 weken niet significant van elkaar voor wat betreft de behandeluitkomsten.
Deze zijn bij blended CGT, in vergelijking met reguliere CGT, zowel licht beter (afname
depressieklachten/ toename kwaliteit van leven), als licht slechter (diagnose/klinisch
significante verbetering depressie). De therapietrouw onder de blended behandelgroep was significant hoger dan de reguliere behandelgroep. Deze hogere therapietrouw kan een van de oorzaken zijn waardoor de blended behandelgroep, tegen de verwachting in, wel hogere kosten genereerde. Deze pilotstudie is één van de eerste in haar soort en de uitkomsten moeten dan ook voorzichtig geïnterpreteerd worden en tonen ook aan dat meer onderzoek naar blended behandelvormen nodig is.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website