Projectomschrijving

Flevomiind: maakt ouderen met psychiatrische problemen weer zelfredzaam

Ouderen met chronische psychiatrische problematiek vinden vaak nauwelijks aansluiting in de samenleving. Ze zijn sterk gefocust op de eigen problematiek en raken makkelijk in een sociaal isolement. Hun psychische problemen gaan soms gepaard met overlast, bijvoorbeeld door onaangepast gedrag. Hun kwaliteit van leven wordt steeds minder terwijl de zorgkosten voor hun behandeling stijgen.

Hoe het werkt

Via een digitale huiskamer en workshopruimte kunnen deelnemers aan Flevomiind elkaar 24/7 ontmoeten en ondersteunen. De deelnemende ouderen vinden deze ontmoetingen in eerste instantie vaak erg leuk, maar als er sprake is van persoonlijke ontregeling wordt het soms wel moeilijker. Maar door juist daarover te praten in de groep, ontstaat vanzelf een ondersteunende interactie tussen groepsleden. Een behandelaar kan daar vervolgens op inspelen en de ontwikkelprocessen bij de deelnemers gericht versterken.

Wat het oplevert

Flevomiind sluit aan bij de behandeling, die bij deze groep ouderen gericht is op persoonlijke stabilisatie en herstel. Flevomiind maakt gebruik van de onderlinge ondersteuningsmogelijkheden van de groepsleden en stimuleert sociale contacten. Door betere sociale vaardigheden én onderlinge sociale controle, komen de ouderen weer tot zelfredzaamheid. Dat kan sociaal isolement en frequente terugval voorkomen of verminderen, en tegelijkertijd de effectiviteit van de behandeling vergroten. Aan het project nemen cliënten deel die in behandeling zijn in de behandelkliniek van GGZ Centraal in Lelystad.

Voor wie

Voor ouderen met chronische psychiatrische problematiek die nauwelijks aansluiting vinden in de samenleving.

Achtergrond

Flevomiind is een zogeheten VIMP-project (Verspreidings- en implementatie Impuls) in vervolg op het project CVN.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website