Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Express to Connect (E2C) richt zich op het bevorderen van sociale verbondenheid onder senioren. Gebaseerd op de inzichten van ethnografisch onderzoek, co-creatie sessies en testsessies met oudere volwassenen is een digitale narratieve spelomgeving met een zestal spelconcepten ontwikkeld. De spellen zijn gericht op het spelen in een familiesetting in een intergenerationele setting. Ieder spel kan worden gespeeld met persoonlijk beeldmateriaal via een app op een iPad, maar beschikt daarnaast over een basisset met generieke foto's. Momenteel zijn er drie verschillende spellen beschikbaar in de Appstore, namelijk Picture Pong, Pic My Choice en Photo Bluff. De overige drie spellen zijn in de vorm van concepten uitgewerkt. Naast de ontwikkeling van de spelomgeving, is een business plan en impact assessment model ontwikkeld. De businesspropositie is gericht op het vermarkten van de expertise ten aanzien van het innovatief ontwerpen voor oudere volwassenen. Doordat de resultaten uit de co-creatie met de doelgroep diepgaande kennis heeft opgeleverd, is de keuze gemaakt om ook deze expertise in de markt te zetten. Tevens is de markt voor apps sterk competitief, waardoor een valide businessplan voor alleen de apps geen wenselijke leek en er wordt gezocht naar business mogelijkheden voor het aanbieden van services voor ontwerpen voor oudere volwassenen.

Een deel van de partners uit het consortium hebben zich gecommitteerd om actief deel te nemen aan de opschaling van de expertise en de spellen, ook na afloop van de officiele projectafronding.

 

Met (inter)nationale nieuwsbrieven, een Facebook-pagina, lezingen, bijeenkomsten en de algemene website www.express2connect.org en daarnaast de projectpagina van Waag Society: www.waag.org/project/expresstoconnect brengt het consortium het project onder de aandacht van een breed publiek. De ervaringen ten aanzien van co-creatief ontwerp worden in het boek ‘Connect! Design for an Empathic Society’ gepubliceerd door BIS Uitgevers, dat in het najaar van 2013 op de markt verschijnt.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen Express to Connect (E2C) is in 2011 gestart met de software ontwikkeling van de narratieve spelomgeving. Gebaseerd op de resultaten van diverse co-creatie sessies met oudere volwassenen en zorgverleners zijn verschillende spellen gedefinieerd, namelijk:

- Photo bluff: spelers schrijven een kort verhaal bij een foto en moeten raden welk verhaal waar is. Wie is de andere spelers te slim af met zijn blufverhaal?

- Pic my choice: leef je in, raad de foto's die een andere speler heeft geselecteerd en scoor zo veel mogelijk punten om het spel te winnen.

- Picture Pong: selecteer een foto, geef deze aan één van je medespelers en vertel waarom. Weet jij nog wie welke foto heeft ontvangen? En weet je ook nog waarom? Je scoort punten als je de juiste foto en de juiste reden weet. Heb jij het beste geheugen?

- Rapid Recall: wie maakt de beste associaties met letters en foto's? De tijd dringt...

- Groove is in the heart: spelers moeten erachter komen welk muziekfragment door een speler is gekozen. Muziek laat de (oude) herinneringen herleven.

Het zesde concept, Tell your story, is gericht op reminiscentie en het ophalen van herinneringen in een meer therapeutische setting. Picture Pong, Photobluff en Pic my choice zijn sinds begin 2013 verkrijgbaar in de Appstore.

 

De business propositie is verder aangescherpt. Het vermarkten van de diepgaande inzichten uit alle co-creatie en testsessies is daarbij als uitgangspunt genomen. Vier partners uit het consortium dragen bij aan het opzetten en uitrollen van een nieuwe organisatie, waarin de marktactiviteiten worden uitgevoerd en services worden aangeboden op het gebied van ontwerpen voor verbondenheid voor oudere volwassenen.

In de laatste fase van het project is een model voor het meten van de impact (zogeheten impact assessment model) ontwikkeld. Met dit model is het mogelijk om de kosten en besparingen van innovaties in de zorg, in dit geval narratieve spellen om verbondenheid te vergroten, te specificeren.

 

In het kader van disseminatie zijn meerdere nieuwsbrieven onder geïnteresseerden verspreid. Hierbij gaat het om een Engelstalige nieuwsbrief gericht op het uitvoeringsproces van het project. Daarnaast is enkele malen per jaar een nieuwsbrief in de nationale taal verspreid, waarin alle inhoudelijke informatie, achtergronden en activiteiten worden toegelicht. De website (zie www.express2connect.org) is de informatie over de status van het project, de partners en ontwikkelingen te vinden. Als aanvullend resultaat komt in het najaar 2013 het boek Connect! Design for an Empathic Society op de markt. Dit boek beschrijft de inzichten en biedt handreikingen om innovatief te ontwerpen voor oudere volwassenen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Express to Connect (E2C) richt zich op het bevorderen van sociale verbondenheid onder senioren. Gebaseerd op de inzichten van het etnografisch onderzoek zijn drie verschillende concepten uitgewerkt. In samenspraak zowel senioren als business partners is uiteindelijk de keuze gemaakt om de narratieve spelomgeving te gaan ontwikkelen. De spelomgeving kent vijf verschillende spellen, waarin verhalen vertellen met persoonlijke foto's of muziekfragmenten centraal staan. Door een integratie met een sociaal netwerk als Facebook is het eenvoudig om persoonlijke foto's te gebruiken. De spelomgeving wordt aangeboden via een tablet PC (iPad). Het eerste spel is getest met senioren en hun families. De komende maanden zal een uitvoerige test met een bredere doelgroep plaatsvinden. Naast senioren met hun familie wordt de testgroep uitgebreid met enkele zorgcentra.

 

Parallel aan de softwareontwikkeling werken de businesspartners aan de marktverkenning. Focus ligt daarbij op het identificeren van de markt, het formuleren van de propositie en het betrekken van potentiële marktpartijen. Kenmerkend is de iteratieve werkwijze, waarin de inzichten vanuit de doelgroep getoetst worden met de uitkomsten uit de marktverkenning en vice versa.

 

Met (inter)nationale nieuwsbrieven, een Facebook-pagina en de algemene website www.express2connect.org en daarnaast de projectpagina van Waag Society: www.waag.org/project/expresstoconnect brengt het consortium het project onder de aandacht van een breed publiek. De ervaringen ten aanzien van co-creatief ontwerp worden in een boek gepubliceerd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen Express to Connect (E2C) is in 2011 gestart met de software ontwikkeling van de narratieve spelomgeving. Gebaseerd op de resultaten van diverse co-creatie sessies met senioren en zorgverleners zijn vijf spellen gedefinieerd, namelijk:

- Photo bluff: spelers schrijven een kort verhaal bij een foto en moeten raden welk verhaal waar is. Wie is de andere spelers te slim af met zijn blufverhaal?

- For whom: leer alle spelers beter te kennen door te raden welke foto van wie is.

- Rapid Recall: wie maakt de beste associaties met letters en foto's? De tijd dringt...

- Reminds me: spelers werken samen in teams en verzinnen relaties tussen foto's. Welk team verzint de meeste relaties?

- Groove is in the heart: spelers moeten erachter komen welk muziekfragment door een speler is gekozen. Muziek laat de (oude) herinneringen herleven.

Het eerste spel Photo bluff is opgeleverd en getest met senioren in Zweden en Nederland. De opzet voor de uitgebreide evaluatie in Finland, Zweden, Denemarken en Nederland is gereed.

 

De business partners in het consortium hebben een eerste marktverkenning uitgevoerd. Hierin is gekeken naar de marktpotentie en afzetmarkt. Een short list van geïnteresseerde marktpartijen is hieruit opgesteld. Daarnaast is de business propositie ontwikkeld. Dit betreft een tweeledige keuze, namelijk de spelomgeving, met de opgebouwde expertise verkopen aan een gaming bedrijf en/of de expertise ten aanzien van co-creatief design vermarkten in trainingen en consultancy. De uitwerking van deze opties vindt de komende maanden plaats. Evenals het oprichten van een juridische entiteit die de verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke opschaling op zich neemt.

 

In het kader van disseminatie zijn meerdere nieuwsbrieven onder geïnteresseerden verspreid. Hierbij gaat het om een Engelstalige nieuwsbrief gericht op het uitvoeringsproces van het project. Daarnaast wordt ieder kwartaal een nieuwsbrief in de nationale taal verspreid, waarin alle inhoudelijke informatie, achtergronden en activiteiten worden toegelicht. De website (zie www.express2connect.org) is de informatie over de status van het project, de partners en ontwikkelingen te vinden. Eind van dit jaar wordt een boek over co-creatief design en business modellen gepubliceerd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The objective is to transform the proven concept of the Storytable working in an institutional setting, and develop, test and deploy a personal version targeted at the private home. This is done by applying specific, relevant media-content and social media principles (as seen for instance on YouTune and Facebook) which are not broadly used by elderly people today. With personal storytelling as an enabler for unfolding one's own creative potential as a driver for story- and interest-based social interactions among elderly people and the caring community, the personal story table helps making elderly people living more joyful and satisfying lives. E2C addresses the overall European challenge of preventing loneliness and isolation amongst elderly people as stated in this AAL2-call. E2C is targeted at a point in the service ecology where it can contribute to a decrease in care- and health related sociable costs, and a rise in life quality among elderly people. Nevertheless, it is of great relevance to advance this area. The project will develop clear estimates of the societal and financial costs of loneliness and isolation, and thereby create a firm understanding of the commercial potential of the solution preventing loneliness. The consortium will apply a user-driven innovation approach to the development of the new solution, that ensures the final result will be aligned with important needs of elderly people in risk of loneliness and isolation.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website