Projectomschrijving

Care@Home: biedt een platform voor wonen, zorg en welzijn

Wie langer zelfstandig thuis wil blijven wonen, hecht waarde aan veiligheid, mobiliteit en gezondheid. Maar minstens zo belangrijk zijn zaken als sociale contacten en wellness. Empowerment van ouderen vraagt dus niet alleen om goede communicatie met familie, vrienden en hulpverleners. Ook entertainment en diensten rond huishouden, boodschappen en lokale (gemeentelijke) informatie zijn relevant.

Hoe het werkt

Care@Home is een open platform voor informatie over zaken als wonen, zorg, welzijn en bijvoorbeeld diensten van de gemeente. Via een smart-tv en intuïtieve interactieve multimedia communiceren ouderen met hun omgeving en halen zij relevante informatie eenvoudig in huis. Daarnaast biedt Care@Home continue, automatische monitoring-op-afstand. Draadloze en vaste sensoren signaleren zowel eventuele noodgevallen als geleidelijke (mogelijk risicovolle) veranderingen in iemands leefstijl. Door middel van pilots in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk wordt het systeem door gebruikers getest.

Wat het oplevert

Het stelt ouderen in staat om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen, waarbij de veiligheid, de mobiliteit en de gezondheid niet in het gedrang komen. Een proefimplementatie vindt plaats in Rotterdam onder de noemer ZoDichtbij. Het platform is uitgebreid met de Digitale OuderenOmbudsman. Een speciale app maakt het ouderen nog makkelijker om in hun gemeente de weg naar de juiste zorg en ondersteuning te vinden. Met de app kunnen zij eenvoudig hun eigen dossier met informatie bijhouden.

Voor wie

Ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen en hun netwerk van familieleden en zorgverleners.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website