Projecten

Apoptotic neutrophils in atherosclerosis: decision shapers and therapeutic targets

Afgerond (september 2012 - januari 2019)

Slagaderverkalking, ook wel atherosclerose genoemd is de onderliggende oorzaak van veel hart- en vaatziekten, zoals een beroerte of hartinfarct. Ontsteking speelt een belangrijke rol in atherosclerose. Dit onderzoek heeft aangetoond dat de neutrofiel, een kortlevende, maar zeer efficiënte ontstekingscel belangrijk is in het ontstaan van slagaderverkalking. Verder hebben we kunnen aantonen dat...

Bekijk dit project

The power of a nap: 'sleep benefit' in Parkinson's disease

Afgerond (april 2011 - januari 2019)

De ziekte van Parkinson is een veelvoorkomende neurologische aandoening. Bewegingsarmoede, stijfheid en beven zijn debelangrijkste motore symptomen van de ziekte. Naast de bewegingsproblemen kampen mensen met Parkinson ook met diverse niet-motore symptomen, waarbij slaapstoornissen vaak op de voorgrond staan. Bij de meeste patiënten is de slaap sterk verstoord, wat een negatieve invloed heeft op...

Bekijk dit project

Migraine and female sex hormones; of mice and women

Afgerond (februari 2011 - juli 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

An Integrated Approach to Molecular Characterization of Zebrafish as a Biomedical Model

Afgerond (januari 2011 - juni 2018)

Het doel van dit project was om het zebravis modelsysteem uit te breiden en hiermee compatibel te maken met hoogwaardige massaspectrometrie in het algemeen en proteomics in het bijzonder. Wij hebben hiervoor protocollen voor experiment, opzet en data analyse nieuw ontwikkeld en verder verfijnd. In een wereldwijde samenwerking met gelijksoortige onderzoeksgroepen hebben wij dit doel binnen de...

Bekijk dit project

A different perspective on prognostic research: methods for clustered data

Afgerond (april 2011 - juni 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Towards a better understanding of genetic associations in the major histocompatibility complex

Afgerond (juli 2012 - maart 2018)

Dat erfelijke factoren een belangrijke rol kunnen spelen bij ziekten is al lange tijd duidelijk. Door middel van moderne technieken om het DNA van patiënten op grote schaal uit te lezen en te analyseren is het nu mogelijk om specifieke genetische varianten aan te wijzen die een sleutelrol spelen bij verschillende ziekten. Dit kan dan beter inzicht verschaffen in het onderliggende biologische...

Bekijk dit project

Propellants of atherosclerosis Molecular aspects of RANTES- and PF4-release by activated platelets

Afgerond (oktober 2012 - oktober 2017)

Bloedplaatjes zijn essentieel voor het stelpen van bloedingen, maar kunnen ook tot de ontwikkeling van hart- en vaatziekten bijdragen door de bloedvaten in vuur en vlam te zetten. In dit project wordt naar twee eiwitten gekeken, namelijk RANTES en plaatjes factor 4, die door bloedplaatjes worden uitgescheiden en die een kwalijke rol in dit proces spelen. De moleculaire mechanismen die aan de...

Bekijk dit project

Optogenetic Control of Cardiac Rhythm: Towards a Biological Defibrillator.

Lopend (oktober 2014 - oktober 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

On the developmental origins of airway smooth muscle thickening in asthma

Afgerond (september 2012 - april 2018)

Astma is een chronische obstructieve luchtwegaandoening, waarvan de prevalentie en morbiditeit de afgelopen decennia gestaag zijn toegenomen. Astma heeft een grote impact op de samenleving. In het bijzonder bestaat er een groep slecht gecontroleerde astmapatiënten met matig tot ernstig astma, voor wie de kosten van zorg en ziekenhuisopname het grootst zijn. Deze groep lijdt aan chronische...

Bekijk dit project

Immune repertoire in the Picture

Afgerond (november 2012 - februari 2018)

Tijdens het project “Immune Repertoire in the Picture” is gebruik gemaakt van next generation sequencing (NGS) technologie om de totale set specifieke herkenningsmoleculen van het immuunsysteem (het immuunrepertoire) in kaart te brengen. Hiervoor is een bioinformatische analyse ontwikkeld om de verkregen sequentie data te visualiseren en te kunnen interpreteren. Met deze nieuwe technologie zijn...

Bekijk dit project

Hunting down the cause of cerebral infarcts

Afgerond (september 2012 - juni 2018)

In het Vidi project 'Hunting down the cause of cerebral infarcts' zijn nieuwe methodes ontwikkeld om de dunne vaatwanden van de kleine slagaders binnen de schedel af te beelden. In de eerste jaren van het project zijn de basis methodes ontwikkeld waarmee de vaatwanden in een klein gebied zichtbaar gemaakt worden. In het vervolg van het project zijn methodes ontwikkeld voor het afbeelden van een...

Bekijk dit project

Collateral damage caused by immunoglobulin gene diversifications in developing lymphocytes and leukemias

Afgerond (oktober 2012 - oktober 2017)

Het immuunsysteem voorkomt ziektes door indringers en veranderde eigen cellen op te ruimen. B-cellen en T-cellen herkennen deze ziektebronnen via specifieke receptoren en zorgen ervoor dat ze efficient opgeruimd worden. B-cellen en T-cellen maken een bijna oneindig aantal variaties van deze receptoren. Hiervoor gebruiken ze een genetisch 'knip-en-plak' mechanisme waarmee stukjes van verschillende...

Bekijk dit project

Balancing the Brain: Local Interactions between Excitatory and Inhibitory Synapses

Afgerond (oktober 2012 - oktober 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Tissue size control and the regulation of Hippo pathway activity in mammals

Afgerond (april 2011 - oktober 2018)

Waarom is onze linkerhand even groot als onze  rechterhand? Het is biologen niet duidelijk hoe weefsels precies ‘weten’ wanneer ze moeten stoppen met groeien. Ontrafeling van dit fundamentele mechanisme kan ook duidelijk maken hoe tumorcellen hieraan ontsnappen.

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website