Gehonoreerde projecten

Ronde 2019

Immuniteit door het hele lichaam
Dr. J.A.M. (José) Borghans (v), UMCU - Immunologie

Onze kennis van het menselijk immuunsysteem is grotendeels gebaseerd op studies met cellen uit bloed, een plek waar slechts een minderheid van afweercellen zich bevindt. Door laboratoriumonderzoek te combineren met wiskunde ontrafelt dit onderzoek hoe immunologisch geheugen wordt onderhouden door afweercellen in het hele lichaam.

Een hoofdpijn dossier vol cardiovasculair risico
Dr. A. (Antoinette) Maassen van den Brink (v), Erasmus MC – Afdeling Interne Geneeskunde

Migraine is een sterk invaliderende aandoening, vooral in vrouwen. Daar bovenop is het een belangrijke cardiovasculaire risicofactor. Wij gaan onderzoeken waarom vooral vrouwen migraine krijgen, hoe vrouwen specifiek behandeld kunnen worden en hoe hun cardiovasculair risico te verkleinen is. Daarbij letten we speciaal op cardiovasculaire bijwerkingen van antimigraine medicatie.

Nieuwe tactieken in de verdediging tegen een stille maar gevaarlijke vijand; niet-alcoholische steatohepatitis
Prof. dr. S.W.C. (Saskia) van Mil (v), UMCU - Center for Molecular Medicine

Miljoenen mensen wereldwijd lijden aan de onbekende leverziekte niet-alcoholische steatohepatitis, met een hoog risico op het ontwikkelen van leverfalen en kanker. Er zijn geen medicijnen voorhanden. De onderzoekers zullen door selectieve activatie van de Farnesoid X Receptor onderzoeken of een hoog effectieve therapie kan worden ontwikkeld.

Genetische hartziekten – wat gaat er fout?
Prof. dr. E. (Eva) van Rooij (v), Hubrecht Institute

Genetische hartziekten die ontstaan door een foutje in het DNA worden gekenmerkt door allerlei ziekte drijvende veranderingen in het hart die bijdragen aan de progressie van de ziekte. Tot nu is er maar weinig bekend over de processen die hieraan bijdragen. De onderzoekers willen ontdekken wat er ten grondslag ligt aan deze veranderingen om zo mogelijk te kunnen helpen in de ontwikkeling van verbeterde therapieën.

Op weg naar behandeling van verstandelijke beperking en autisme
Dr. A. (Annette) Schenck (v), RUMC, Genetica

Verstandelijke beperking en autisme zijn frequente, maar nog steeds onbehandelbare aandoeningen. Effectieve strategieën voor de ontwikkeling van medicijnen ontbreken tot nu toe. De onderzoekers gaan een evolutionair geconserveerde vorm van leren in de fruitvlieg bestuderen om bevindingen vanuit dit diermodel vertaalbaar te maken naar medicijnen voor de behandeling van patiënten.

Uiterlijk vertoon
Dr. N.M. (Nina) van Sorge (v), UMCU – Medical Microbiology

Stafylokokken veroorzaken lastig te behandelen infecties. Stafylokokken omhullen zich met verschillende complexe suikerstructuren. Microbiologen vermoeden dat deze ‘suikerjasjes’ een belangrijk herkenningspunt zijn voor het immuunsysteem om de stafylokokken op te ruimen. Meer inzicht over het hoe en wat van deze herkenning vormt een belangrijke sleutel voor de ontwikkeling van antibiotica en vaccins.

Ronde 2018

Nieuwe behandeling voor nekkramp
Prof. dr. D. (Diederik) van de Beek (m), UvA – Geneeskunde, Neurologie

Bacteriële hersenvliesontsteking is een levensbedreigende hersenontsteking. Verschillende ontstekingsfactoren zijn geïdentificeerd met impact op uitkomst maar hoe deze gebruikt kunnen worden als behandeling is nog onduidelijk. In dit onderzoek worden nieuwe behandelingen voor de ziekte uitgetest met als doel levens te redden.

Poortwachters van de bloedvaten
Dr. J.D. (Jaap) van Buul (m), UvA – Sanquin Research and Landsteiner Laboratory

De bloedvatwand vormt de grens tussen het bloed en het omliggend weefsel. In geval van een ontsteking bewegen witte bloedcellen zich door de vaatwand om de ontsteking aan te pakken. Dit voorstel beoogt beter te begrijpen hoe de vaatwand de witte bloedcellen binnenlaat om ziektekiemen te verwijderen.

Kunnen cellen van seks veranderen?
Dr. S.M. (Susana) Chuva de Sousa Lopes (v), LUMC – Anatomie en Embryologie

Tijdens embryonale ontwikkeling maken menselijke cellen alle organen en celtypen, maar er wordt slechts één soort kiemlijn gegenereerd: vrouwelijke cellen maken eieren en mannelijke cellen maken sperma. Wij willen ontdekken hoe dit proces is gereguleerd en welke genen aangezet kunnen worden om menselijke stamcellen van geslacht te doen veranderen.

The diaphragm: a breath(-)taking muscle
Prof. dr. C.A.C. (Coen) Ottenheijm (m), VUmc – Fysiologie

Het middenrif, de belangrijkste ademhalingsspier, is opgebouwd uit een vernuftig raderwerk van talloze eiwitten. Aangeboren afwijkingen in deze eiwitten doen het raderwerk vastlopen met levensbedreigende ziekten tot gevolg. We bestuderen zowel hoe dit raderwerk vastloopt als hoe het weer gangbaar gemaakt kan worden.

Hoe borsttumoren het afweersysteem beïnvloeden
Dr. K.E. (Karin) de Visser (v), Oncode Instituut, het Nederlands Kanker Instituut

Ons afweersystem speelt een belangrijke rol tijdens het uitzaaien van kanker. Maar wat veroorzaakt de variatie in de compositie van het afweersysteem tussen borstkankerpatiënten? In dit onderzoek wordt onderzocht hoe genetische veranderingen in borstkankercellen het afweersysteem beïnvloeden, en hoe dit vertaald kan worden naar nieuwe behandelingen.

Ronde 2017

Farmacologische manipulatie van ER stress in vette leverziekte
Prof. dr. J.W. (Johan) Jonker (m) UMCG – Kindergeneeskunde
Cellulaire stress veroorzaakt door overgewicht en vetophoping in de lever kan via de activatie van de “Unfolded Protein Response” in het endoplasmatisch reticulum (UPRER) verminderd worden. De onderzoekers gaan de rol en “druggability” van UPRER componenten identificeren en hun potentiële bruikbaarheid in de behandeling van niet - alcoholische leververvetting onderzoeken.

Nanobiologische training van het aangeboren immuunsysteem op ziekten te bestrijden
Prof. dr. W.J.M. (Willem) Mulder (m) AMC – Medische biochemie
Immunotherapie stelt het immuunsysteem in staat om haar natuurlijke rol te vervullen, om ziekte te bestrijden. Dit voorstel richt zich op het ontwikkelen van nanobiologics die het recent ontdekte geheugen van het aspecifieke, aangeboren immuunsysteem (“trained immunity”), programmeren om orgaanafstoting te voorkomen of kanker te bestrijden

Evaluatie chirurgische innovaties
Prof. dr. M.M. (Maroeska) Rovers (v) Radboudumc - Chirurgie 
Om dokters, patiënten, beleidsmakers en fabrikanten te helpen om geïnformeerde keuzes te maken met betrekking tot de ontwikkeling van chirurgische innovaties die effectief, betaalbaar en van toegevoegde waarde zijn, hebben we methoden nodig die de evaluatie vanaf een zeer vroege fase mogelijk maken. Dit project beoogt dergelijke methoden te ontwikkelen, testen en valideren.  

B cellen trainen om breed neutraliserende HIV antistoffen te ontwikkelen
Dr. R.W. (Rogier) Sanders (m) AMC-UVA – Medische microbiologie
De meeste vaccins tegen virussen wekken beschermende antistoffen op. Dit lukt echter nog niet met de huidige vaccins tegen HIV. Sommige HIV geïnfecteerde mensen maken wel zulke beschermende antistoffen en deze patiënten gaan als voorbeeld dienen om een HIV vaccin te ontwikkelen.

De strijd tegen toxisch eiwit in erfelijke hartziekten
Prof. dr. J. (Jolanda) van der Velden (v) VUMC – Fysiologie
Erfelijke hartspierziekte wordt veroorzaakt door een toxisch eiwit. Wij hebben sterke aanwijzingen dat dit toxische eiwit een energietekort veroorzaakt dat leidt tot hartfalen en hartstilstand. Dit project onderzoekt de veranderingen in het hart die veroorzaakt worden door het energietekort. De uitkomsten kunnen leiden tot nieuwe therapieën die het ziekteproces voorkomen.

SPRING en RING in vet metabolism
Prof. dr. N. (Noam) Zelcer (m) AMC-UVA – Medische biochemie
Ons lichaam heeft cholesterol en vetten nodig, maar te veel daarvan kan metabolische- en hart- en vaatziekten veroorzaken. De onderzoekers gaan de door hen ontdekte genen SPRING en RING-finger-145 bestuderen, aangezien ze de aanmaak van cholesterol en vetten reguleren. Zij willen op basis van dit onderzoek nieuwe behandelmethoden ontwikkelen.

Voorgaande rondes:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website