Over dit programma

Vici is gericht op de excellente senioronderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. Een Vici-subsidie aanvragen kan tot maximaal 15 jaar na promotie.

Vernieuwingsimpuls

Om de instroom en doorstroom van jong talent te bevorderen zijn landelijke afspraken gemaakt tussen OC&W, NWO, KNAW en VSNU die zijn vastgelegd in het programma Vernieuwingsimpuls. De Vernieuwingsimpuls biedt persoonsgebonden financiering aan talentvolle, creatieve onderzoekers. Het financieringsinstrument maakt het mogelijk onderzoek naar eigen keuze te doen.

De Vernieuwingsimpuls omvat 3 financieringsvormen Veni, Vidi en Vici, afgestemd op verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers:

  • Vici, voor senioronderzoekers die al hebben laten zien dat zij een eigen onderzoekslijn kunnen ontwikkelen.
  • Vidi, voor ervaren onderzoekers die na promotie al een aantal jaren onderzoek hebben verricht;
  • Veni, voor onderzoekers die pas gepromoveerd zijn.
Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website