Over dit programma

Zie voor het laatste Veni nieuws tabblad Actueel

Veni is een financieringsinstrument uit het NWO-Talentprogramma. Het geeft pas gepromoveerde onderzoekers de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen.

ZonMw stimuleert talentvolle onderzoekers in diverse stadia van hun carrière, onder andere door middel van persoonsgebonden subsidies binnen het NWO-Talentprogramma (voorheen Vernieuwingsimpuls). ZonMw voert de Veni uit voor het domein van zorgonderzoek en medische wetenschappen in opdracht van NWO.

NWO-Talentprogramma Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. Aanvragers zijn aan het begin van hun wetenschappelijke carrière en hebben laten zien talent te hebben voor wetenschappelijk onderzoek. De Veni ronde staat open voor onderzoekers die op 1 januari van het jaar van indienen maximaal drie jaar geleden gepromoveerd zijn. Gezien het doel van het programma is het evident dat onderzoekers in staat moeten zijn zelfstandig een onderzoek te formuleren en uit te voeren. De Veni-onderzoeker kan met een maximaal subsidiebedrag van € 280.000,- daarmee aan de slag.

Vanwege zorgtaken of bij een afgeronde opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Nadere informatie hierover staat in het document ‘Veelgestelde vragen’.
Onderzoekers kunnen maximaal twee keer een aanvraag indienen voor Veni. Ook buitenlandse onderzoekers kunnen deze financiering aanvragen. Vanwege zorgtaken of bij een opleiding tot klinisch specialist kan deze termijn worden verlengd volgens de extensieclausule. Nadere informatie hierover staat in het document ‘Veelgestelde vragen’. Onderzoekers kunnen maximaal twee keer een aanvraag indienen voor Veni. Ook buitenlandse onderzoekers kunnen deze financiering aanvragen.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website