Over dit programma

ZonMw-Veni: uitstel deadline uitgewerkte aanvragen

Door verschillende oorzaken zijn wij genoodzaakt twee deadlines voor de ZonMw Veni-ronde 2020 met een maand uit te stellen. Het gaat om de volgende deadlines:

•    voorgenomen besluit vooraanmelding: uiterlijk 15 november 2019 (was medio oktober).
•    Indienen uitgewerkte aanvraag: 11 februari 2020, 14.00 uur MET (was 9 januari 2020).

De periode tussen het voorgenomen besluit en de deadline voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag blijft hetzelfde (8 weken). Ook blijft de deadline van medio juli 2020 voor het besluit over de uitgewerkte aanvragen gelijk.

De nieuwe planning geldt alléén voor aanvragen die zijn ingediend bij ZonMw in het kader van NWO-Talentprogramma Veni - Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen.

Meer informatie hierover kunt u hier  vinden.

------------------------------------
Excellente onderzoekers belichamen excellente wetenschap. ZonMw draagt hieraan bij met programma’s, die talentvolle onderzoekers stimuleren in diverse stadia van hun carrière, onder andere door middel van subsidies binnen het NWO-Talentprogramma. ZonMw financiert daarmee zowel aankomend talent als wetenschappers die tot de internationale top behoren. Op hun beurt inspireren zij immers een hele generatie jonge onderzoekers.

Veni:

Veni-subsidie is gericht op de onderzoekers die aan het begin staan van hun wetenschappelijke carrière (0-3 jaar na promotie), maar wel al hebben aangetoond een opvallend talent te bezitten voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Gezien het doel van het programma is het evident dat onderzoekers in staat moeten zijn zelfstandig een onderzoek te formuleren en uit te voeren. De Veni-onderzoeker kan met een maximaal subsidiebedrag van € 250.000,- daarmee aan de slag.

Voor relevant nieuws over Veni, Vidi, Vici: kijk op de webpagina Vernieuwingsimpuls of op de NWO-website

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website