IMDI projecten in beeld

IMDI talentprijs voor duurzame zorg

De IMDI-Talentprijs is voor het beste afstudeeronderzoek over een nieuw medisch hulpmiddel en/ of een daaraan gekoppelde e-Health-toepassing. Het IMDI-Talentfonds kent hiervoor jaarlijks een vrij te besteden prijs van 1.500 euro toe.

Op 15 februari 2018 is de IMDI talentprijs 2016-2017 gewonnen door Rozemarijn Weijers. Zij schreef een algoritme voor een sensor, waardoor een oogoperatierobot samen met de oogchirurg beter zicht krijgen in het oog. Het doel is dat oogoperaties sneller en veiliger worden maar ook om nieuwe ingrepen op microscopisch niveau mogelijk te maken.

Quantivision project van Marloes Groot

Marloes Groot vertelt over haar IMDI Quantivision project waarbij ze een methode heeft ontwikkeld om in 1 minuut, in plaatst van voorheen 16 uur, te kunnen zien welke (hersen)cellen gezond zijn en welke tumorcellen bevatten.

Publiek-Private Samenwerking: Heart in 4D

Cardiovasculaire aandoeningen zijn de belangrijkste oorzaken van ziekte en sterfte in de geïndustrialiseerde landen. Het doel van het Heart-in-4D project is om zowel de diagnose als de planningsfase van de therapie bij hart- en vaatziekten te verbeteren. De film laat zien hoe de hoeveelheid en samenstelling van plaque in de kransslagaders in beeld kunnen worden gebracht en gevolgd in de tijd. Door de publiek-private samenwerking in dit project kan de ontwikkelde software sneller in de praktijk getoetst worden. Bovendien is het goed voor de werkgelegenheid.

Het Innovative Medical Devices Initiative(IMDI) ontwikkelt technologische producten, diensten en processen die duurzame zorg een stap dichterbij brengen. Onderzoek, ontwikkeling, implementatie en opschaling van medische technologie vergen forse investeringen en een lange adem. IMDI bundelt de krachten van alle schakels in de keten om focus en schaalvergroting te realiseren.

ZonMw stimuleert deze ontwikkeling met een subsidieprogramma.

Meer informatie

Video: Heart in 4D

Deze film laat zien hoe de hoeveelheid en samenstelling van plaque in de kransslagaders in beeld gebracht kunnen worden en kunnen worden gevolgd in de tijd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website