Over dit programma

Het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) als strategisch Publiek-Privaat Partnership bestaat sinds 2010. Het doel van IMDI is de ontwikkeling en toepassing van medische technologie die het toenemend tekort aan zorgpersoneel aanpakt en de toegankelijkheid van zorg in de eigen leefomgeving waarborgt. Juist van medische technologie is op deze gebieden een grote bijdrage te verwachten.

IMDI richt zich specifiek op twee doelen:

 • IMDI-technologie ondersteunt en/of vervangt inzet zorgpersoneel:
  • door het ondersteunen van (zelf)zorg door burgers, ook in hun rol als patiënt, en mantelzorgers.
  • door zorg die nu nog verricht wordt door mantelzorgers en/of professionals geheel of gedeeltelijk te vervangen door IMDI-technologie.
 • IMDI-technologie vermindert de zorgvraag van mensen met een chronische aandoening en ouderen:
  • door te voorkomen dat een bestaande aandoening leidt tot complicaties, beperkingen of een lagere kwaliteit van leven. Hierdoor is minder beroep op zorg nodig (secundaire preventie).
  • door technologie te ontwikkelen die bijdraagt aan doeltreffender diagnostiek, prognostiek en behandeling én tegelijkertijd het dagelijks functioneren van het individu faciliteert.

IMDI is een samenwerking tussen ZonMw NWO-TTW en NWO-SGW.

Subsidierondes

Om het doel van IMDI te behalen worden verschillende subsidierondes gedraaid. Deze zijn vaak in samenwerking met andere partijen zoals de topsector LSH (Health~Holland) en gezondheidsfondsen (zoals de Hartstichting). Momenteel staat de oproep Demonstratieprojecten open, deadline voor projectidee indienen is 10 maart. Meer informatie over de voorwaarden leest u in de subsidieoproep.

Talentprijs

Elk jaar wordt de IMDI Talentprijs uitgereikt. Dit is een prijs voor het beste afstudeeronderzoek over een nieuw medisch hulpmiddel en/of een daaraan gekoppelde e-healthtoepassing. Meer informatie over de prijs en de laatste winnaar leest u in dit verslag.

Bijeenkomsten

Vanuit IMDI worden verschillende keren per jaar bijeenkomsten georganiseerd. Deze dienen als inhoudelijke verdoeping en als samenkomst van het veld. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn:

 • Matchmaking demonstratieronde – vrijdag 20 maart (GEANNULEERD). De belangrijkste informatie die tijdens deze bijeenkomst besproken zou worden is verzameld in dit nieuwsbericht.

Meer informatie:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website