Over dit programma

Doel van het programma

Het ZonMw programma  Create Health heeft als doel om bij te dragen aan de maatschappelijke uitdaging rondom gezond en actief ouder worden. De focus van het onderzoek binnen Create Health is gericht op drie thema’s:

  1. Thuiszorg en Zelfmanagement; zo lang mogelijk thuis wonen met dementie.
  2. Preventie eenzaamheid; voorkomen van eenzaamheid bij kwetsbare ouderen.
  3. Preventie overgewicht; voorkomen van overgewicht d.m.v. leefstijl beinvloeding.

Binnen het programma worden activiteiten uitgezet waarbij de samenwerking tussen de creatieve industrie en zorg en welzijn voorop staat. Het gaat hierbij om publiek-private samenwerking (PPS).

Dit ZonMw programma is gelieerd aan de cross-over Create Health van de topsectoren Creatieve Industrie (CLICKNL) en Life Sciences & Health (Health~Holland). Lees hier meer informatie over deze cross-over.

Activiteiten binnen het programma

  • In 2016-2017 is er een subsidieronde ‘Kennisbasis eHealth voor gezond en actief oud worden’ uitgevoerd. Het doel van deze subsidieronde is het ontwikkelen van fundamentele kennis, zogenaamde kennisbouwstenen, die ten grondslag ligt aan de ontwikkeling of verbetering en implementatie van e-health toepassingen. Binnen deze subsidieronde worden 10 projecten gefinancierd. De projecten hebben betrekking op de ontwikkeling van kennis voor de creatieve industrie en voor gezondheidszorg en welzijn op het gebied van e-health binnen (een van) de drie thema’s van Create Health. De projecten zijn begin 2018 van start gegaan en hebben een looptijd van 3 jaar. Meer informatie over de projecten vindt u onder het tabblad ‘Projecten’.
  • De kennis uit de gehonoreerde projecten kan worden toegepast d.m.v. kennisvouchers. De procedure hiervoor wordt momenteel nog verder uitgewerkt. Zodra hier meer over bekend is, publiceren we dat op deze pagina.
  • Begin 2018 stond een subsidieoproep online voor een overkoepelend onderzoeksproject dat op meta-niveau onderzoek gaat doen naar het gebruik van creatieve werkwijzen in de tien projecten. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de meerwaarde van het gebruik van deze methodes om tot nieuwe innovaties in de zorg te komen en hoe deze meerwaarde tot stand komt. Zodoende wordt met dit project kennis opgedaan die de overige projecten met elkaar kan verbinden. Het Chiwawa project gaat dit uitvoeren.
  • Tijdens de looptijd van het programma worden er netwerk- en projectleidersbijeenkomsten georganiseerd om verbinding te creëren tussen de verschillende activiteiten met als doel kennisuitwisseling en het vormen van duurzame consortia. Op 24 oktober 2018 vond de eerste netwerkbijeenkomst plaats als kick-off van de projecten.
  • Vanuit het programma wordt voor de tweede keer meegedaan met De Medische Inspirator prijs, een competitie waarbij een prijs wordt uitgereikt aan het meest inspirerende samenwerkingsverband van patiënten en een onderzoeker. Deze prijs staat los van de onderzoeksprojecten binnen Create Health. In 2017 deed het project ‘Cursus 'Partner in Balans' bij dementie’ mee vanuit de categorie eHealth en won daarmee de eerste prijs! Ook in 2018 doet Create Health als aparte categorie mee aan deze prijs.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website