Expertpanels

Het COVID-19 Programma bestaat uit verschillende aandachtsgebieden en diverse subsidierondes. Voor iedere aandachtsgebied en subsidieronde  is er een panel van externe experts samengesteld.

Samenstelling expertpanel

  • De expertpanels zijn samengesteld uit experts uit wetenschap, beleid en praktijk. De experts kunnen in korte tijd beoordelen welke prioriteiten er voor de verschillende aandachtsgebieden zijn.
  • Elk van de expertpanels is in principe multidisciplinair samengesteld, waarbij NWO voor ieder panel minimaal één lid kan voordragen.
  • Leden van expertpanels moeten een vooraanstaande positie hebben en op de hoogte zijn van de Nederlandse actualiteit en dynamiek. Dit kunnen experts zijn met een groot internationaal netwerk en betrokkenheid in diverse samenwerkingsverbanden.
  • Het RIVM levert één lid voor ieder van de expertpanels.
  • In de expertpanels zitten waarnemers van het ministerie van VWS.

Op persoonlijke titel

Leden van expertpanels worden op persoonlijke titel benoemd en nemen dus niet namens een organisatie deel aan een commissie.

Transparantie

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid en transparantie vragen we de panelleden een integriteitsverklaring te ondertekenen waarin zij aangeven eventuele persoonlijke belangen direct te melden. Hierbij is de 'Code omgang met persoonlijke belangen NWO/ZonMw' uitgangspunt. Indien panelleden aanggeven een belang te hebben, hoeft dit niet direct tot uitsluiting van het panel te leiden.

Consensus

Het is in het panel belangrijk om tot consensus te kunnen komen binnen de groep experts die alleen in gezamenlijkheid het benodigde overzicht hebben op de situatie in Nederland over de stand van zaken van coronacrisis gerelateerd onderzoeker.

Taken

De expertpanels geven richting aan de invulling van de aandachtsgebieden.
Expertpanels bepalen:

  • de selectie van urgente onderwerpen en of die via een urgent traject moeten worden uitgezet.
  • de invulling van de thema's en de specifiek inhoudelijke criteria voor de bottom-up ronde. 

Het bestuur van ZonMw stelt de thema's vast.

Beoordeling

De expertpanels zijn niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke beoordeling van de projecten op kwaliteit. Zie hiervoor de pagina met commissieleden.

Beoordelaars incidentele subsidieregeling

Wegens urgentie van COVID-19 onderzoek is aan het begin van de epidemie een groep beoordelaars samengesteld om voorstellen te beoordelen over onderwerpen die een expertpanel had vastggesteld. Ook hierbij was de 'Code omgang met persoonlijke belangen NWO/ZonMw' uitgangspunt.

Expertpanel Incidentele subsidieregeling

Voorzitter

De heer prof. dr. R.A. (Roel) Coutinho (UMCU) - medisch microbioloog epidemiologie, preventie van infectieziekten, HIV/AIDS, voormalig RIVM

Leden

De heer prof. dr. F.G.J. (Frank) Cobelens - Amsterdam UMC - locatie AMC Amsterdam Institute  for Global Health and Development Department of Global Health
Mevrouw prof. dr. M.P.G. (Marion) Koopmans - Erasmus MC, viroloog
De heer prof. dr. R.P. (Peter) Pickkers - Radboud UMC,
De heer prof. dr. W.J. (Joost) Wiersinga - Amsterdam UMC, locatie AMC

Beoordelaars Incidentele subsidieregeling

Voorzitter

De heer dr. J.M.M. (Sjaak) de Gouw - directeur Publieke Gezondheid GGD en GHOR Hollands Midden

Vicevoorzitter

Mevrouw drs. D.J.M.A. (Désiree) Beaujean - clusterhoofd Implementatie NHG; Hoofd afdeling richtlijnontwikkeling & PhD-onderzoeker Health Education, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM

Leden

Mevrouw dr. A.T. (Sandra) Bernards - LUMC, Klinisch Microbiologisch Laboratorium
De heer prof. dr. F. (Frank) Cobelens - Amsterdam UMC - locatie AMC Amsterdam Institute  for Global Health and Development Department of Global Health
De heer prof. dr. R.A. (Roel) Coutinho - UMCU
De heer prof. dr. R. (Rik) Crutzen - Maastricht University
De heer prof. dr. P.A. (Pieter) de Graeff - UMCG, Facullteit Medische Wetenschappen; College ter beoordeling van geneesmiddelen (plv voorzitter)
Mevrouw prof. dr. I.C. (Inge) Gyssens - Radboudumc
Mevrouw T.J. (Thea) Heeren - lid onderzoeksprogramma GGz
Mevrouw PhD. I. (Ilonka) van Hoof
Mevrouw A. (Anke) Huckriede - UMCG/RUG
Mevrouw MSc. PhD. M.J.W. (Marita) van der Laar - Zelfstandige, voorheen RIVM nu als Health consultancy werkzaam
Mevrouw dr. A.H. (Anke-Hilse) Maitland-van der Zee - UvA/AMC

Expertpanel aandachtsgebied 2: Zorg en preventie

Voorzitter

De heer prof. dr. R.A. (Roel) Coutinho (UMCU) - medisch microbioloog epidemiologie, preventie van infectieziekten, HIV/AIDS, voormalig RIVM

Leden

De heer prof. dr. J. (Joost) Dekker - hoogleraar paramedische zorg, revalidatiegeneeskunde
De heer dr. R.F. (Rob) Dijkstra - oud-bestuurder NHG, praktiserend huisarts, huisartsgeneeskunde en voorzitter actieonderzoek innovatieve zorgprocessen (ZonMw)
De heer prof. dr. M. (Maarten) van der Elst - traumachirurg en werkzaam bij TU Delft
De heer prof. dr. ir. J.A.P. (Hans) Heesterbeek (UU) - faculteit diergeneeskunde, modeleer initiatief (voordracht NWO)
Mevrouw dr. S. (Susan) van den Hof - hoofd epidemiologie/surveillance van RIVM
De heer prof. dr. P.A.M. (Paul) van Lange - psychologie, sociale waarden en interpersoonlijke relaties
Mevrouw prof. dr. J.E.M. (Anja) Machielse - Universiteit voor Humanistiek, bijzonder hoogleraar empowerment van ouderen
De heer dr. G.R.M. (Gerard) Molleman (GGD) - collectieve preventie
Mevrouw drs. D.M.J.J. (Diana) Monissen - oud voorzitter Prinses Maxima centrum, Friesland verzekeringen en DG VWS en voorzitter Jeugd (ZonMw)
Mevrouw prof. dr. M.E.T.C. (Maria) van den Muijsenbergh - huisarts en programma zingeving bij ZonMw
Mevrouw drs. G.J.J. (Trudy) Prins - voorzitter Raad van Bestuur De Rijnhoven en onder meer ook voorzitter SOVVT
Mevrouw drs. D.A. (Dianda) Veldman - voorzitter Patiëntenfederatie Nederland
Mevrouw drs. J. (Janneke) van Vliet - bestuurder ziekenhuiswereld, verpleging en verzorging en palliatieve netwerken
Mevrouw dr. G.A. (Ardine) de Wit - gezondheidseconomie, Health Services-research, doelmatigheid en preventie

Waarnemer

De heer R.J. (Rudo) van den Brink - ministerie van VWS

Expertpanel aandachtsgebied 1: Voorspellende diagnostiek en behandeling

Voorzitter

De heer dr. J.J.M. (Sjaak) de Gouw - directeur Publieke Gezondheid GGD en GHOR Hollands Midden

Leden

De heer prof. dr. ir. A. (Albert) van den Berg - Universiteit Twente, biotechnicus
De heer prof. dr. A. (Ton) de Boer - Universiteit Utrecht / Voorzitter College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), farmacotherapie
De heer prof. dr. J.W.L. (Jochen) Cals - Universiteit Maastricht, diagnostiek in huisartspraktijk
De heer prof. dr. F.G.J. (Frank) Cobelens - Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD / AMC), arts-epidemioloog
De heer drs. R.J.W.M. (Ruud) Coolen van Brakel, directeur Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM)
Mevrouw prof. dr. M.P.G. (Marion) Koopmans - Erasmus MC, viroloog
De heer dr. P.W.A. (Peter) Kunst - OLVG, longarts
De heer prof. dr. W.J. (Wiro) Niessen - Erasmus MC, technologie in de geneeskunde en gezondheidszorg
Mevrouw dr. M. (Marielle) van Oort
Mevrouw dr. B.C.G. (Bettie) Voordouw - Centrum voor Infectieonderzoek, Diagnostiek en Laboratorium Surveillance (IDS / RIVM), arts-microbioloog
De heer prof. dr. B.A.M. (Ben) van der Zeijst – Emeritus hoogleraar vaccins / microbioloog

Waarnemer

De heer dr. ir. S. (Sander) Hougee - ministerie van VWS

Expertpanel aandachtsgebied 3: Maatschappelijke dynamiek

Voorzitter

Mevrouw prof. dr. M. (Jet) Bussemaker - voorzitter RV&S. Hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact in het bijzonder in de zorg

Leden

Mevrouw prof. dr. C.A. (Caroline) Baan - Chief Science Officer RIVM
De heer drs. (Hans-Martin) Don - directeur reclassering en jeugdzorg Leger des Heils
Mevrouw prof. dr. J.F.T.M. (Jose) van Dijck - hoogleraar Universiteit Utrecht, ICON; geesteswetenschappen
Mevrouw dr. L. (Louise) Elffers - Lector kansrijke schoolloopbanen UvA
De heer (Harro) van Lente - professor and Head of Department at the Faculty of Arts and Social Science, Maastricht University
Mevrouw prof. dr. M.H.N. (Maartje) Schermer - hoogleraar Erasmus MC filosofie van de geneeskunde
De heer prof. dr. B.J. (Bas) ter Weel- algemeen directeur bij SEO. Hoogleraar economie UvA
De heer prof. dr. M. (Max) Welling - hoogleraar Machine learning, Vice President Technologies Qualcomm Technologies Netherlands

Waarnemer

De heer M.I. (Iliaz) Asruf - ministerie van VWS

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website