Expertpanels

Expertpanel aandachtsgebied 1: Voorspellende diagnostiek en behandeling

Voorzitter

De heer dr. J.J.M. (Sjaak) de Gouw - directeur Publieke Gezondheid GGD en GHOR Hollands Midden

Leden

De heer prof. dr. ir. A. (Albert) van den Berg - Universiteit Twente, biotechnicus
De heer prof. dr. A. (Ton) de Boer - Universiteit Utrecht / Voorzitter College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), farmacotherapie
De heer prof. dr. J.W.L. (Jochen) Cals - Universiteit Maastricht, diagnostiek in huisartspraktijk
De heer prof. dr. F.G.J. (Frank) Cobelens - Amsterdam Institute for Global Health and Development (AIGHD / AMC), arts-epidemioloog
De heer drs. R.J.W.M. (Ruud) Coolen van Brakel, directeur Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM)
Mevrouw prof. dr. M.P.G. (Marion) Koopmans - Erasmus MC, viroloog
De heer dr. P.W.A. (Peter) Kunst - OLVG, longarts
De heer prof. dr. W.J. (Wiro) Niessen - Erasmus MC, technologie in de geneeskunde en gezondheidszorg
Mevrouw dr. B.C.G. (Bettie) Voordouw - Centrum voor Infectieonderzoek, Diagnostiek en Laboratorium Surveillance (IDS / RIVM), arts-microbioloog
De heer prof. dr. B.A.M. (Ben) van der Zeijst – Emeritus hoogleraar vaccins / microbioloog

Waarnemer

De heer dr. ir. S. (Sander) Hougee - ministerie van VWS

Expertpanel aandachtsgebied 2: Zorg en preventie

Voorzitter

De heer prof. dr. R.A. (Roel) Coutinho (UMCU) - medisch microbioloog epidemiologie, preventie van infectieziekten, HIV/AIDS, voormalig RIVM

Leden

De heer prof. dr. J. (Joost) Dekker - hoogleraar paramedische zorg, revalidatiegeneeskunde
De heer dr. R.F. (Rob) Dijkstra - oud-bestuurder NHG, praktiserend huisarts, huisartsgeneeskunde en voorzitter actieonderzoek innovatieve zorgprocessen (ZonMw)
De heer prof. dr. M. (Maarten) van der Elst - traumachirurg en werkzaam bij TU Delft
De heer prof. dr. ir. J.A.P. (Hans) Heesterbeek (UU) - faculteit diergeneeskunde, modeleer initiatief (voordracht NWO)
Mevrouw dr. S. (Susan) van den Hof - hoofd epidemiologie/surveillance van RIVM
De heer prof. dr. P.A.M. (Paul) van Lange - psychologie, sociale waarden en interpersoonlijke relaties
Mevrouw prof. dr. J.E.M. (Anja) Machielse - Universiteit voor Humanistiek, bijzonder hoogleraar empowerment van ouderen
De heer dr. G.R.M. (Gerard) Molleman (GGD) - collectieve preventie
Mevrouw drs. D.M.J.J. (Diana) Monissen - oud voorzitter Prinses Maxima centrum, Friesland verzekeringen en DG VWS en voorzitter Jeugd (ZonMw)
Mevrouw prof. dr. M.E.T.C. (Maria) van den Muijsenbergh - huisarts en programma zingeving bij ZonMw
Mevrouw drs. G.J.J. (Trudy) Prins - voorzitter Raad van Bestuur De Rijnhoven en onder meer ook voorzitter SOVVT
Mevrouw drs. D.A. (Dianda) Veldman - voorzitter Patiëntenfederatie Nederland
Mevrouw drs. J. (Janneke) van Vliet - bestuurder ziekenhuiswereld, verpleging en verzorging en palliatieve netwerken
Mevrouw dr. G.A. (Ardine) de Wit - gezondheidseconomie, Health Services-research, doelmatigheid en preventie

Waarnemer

De heer R.J. (Rudo) van den Brink - ministerie van VWS

Expertpanel aandachtsgebied 3: Maatschappelijke dynamiek

Voorzitter

Mevrouw prof. dr. M. (Jet) Bussemaker - voorzitter RV&S. Hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact in het bijzonder in de zorg

Leden

Mevrouw prof. dr. C.A. (Caroline) Baan - Chief Science Officer RIVM
De heer drs. (Hans-Martin) Don - directeur reclassering en jeugdzorg Leger des Heils
Mevrouw prof. dr. J.F.T.M. (Jose) van Dijck - hoogleraar Universiteit Utrecht, ICON; geesteswetenschappen
Mevrouw dr. L. (Louise) Elffers - Lector kansrijke schoolloopbanen UvA
De heer (Harro) van Lente - professor and Head of Department at the Faculty of Arts and Social Science, Maastricht University
Mevrouw prof. dr. M.H.N. (Maartje) Schermer - hoogleraar Erasmus MC filosofie van de geneeskunde
De heer prof. dr. B.J. (Bas) ter Weel- algemeen directeur bij SEO. Hoogleraar economie UvA
De heer prof. dr. M. (Max) Welling - hoogleraar Machine learning, Vice President Technologies Qualcomm Technologies Netherlands

Waarnemer

De heer M.I. (Iliaz) Asruf - ministerie van VWS

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website