ZonMw tijdlijn Financiering van innovaties https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Financiering van innovaties nl-nl Thu, 25 Feb 2021 14:59:50 +0100 Thu, 25 Feb 2021 14:59:50 +0100 TYPO3 news-6108 Tue, 01 Sep 2020 15:38:19 +0200 Tweede ronde Implementatie- en opschalingscoaching geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweede-ronde-implementatie-en-opschalingscoaching-geopend/ Na de vroegtijdige sluiting van de eerste ronde van de subsidieregeling voor Implementatie- en Opschalingscoaching, is een tweede ronde open per 1 september 2020. Via deze regeling kunnen zorginnovatoren een externe coach inhuren die adviseert over implementatie- en opschalingsvraagstukken. Doel hiervan is innovaties beter en sneller te laten landen in de zorg. In de tweede ronde is 1,2 miljoen euro beschikbaar en per aanvrager maximaal 5.000 euro. Aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van indienen volgens het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Mocht het budget voor de uiterste deadline van woensdag 28 oktober (14:00 uur) bereikt zijn, dan sluit de oproep vroegtijdig.

Wie komen in aanmerking?

Om een aanvraag te kunnen doen binnen deze subsidieregeling, moet je een zorgaanbieder zijn die valt onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz of de Jeugdwet. Ook zorginnovatoren kunnen een aanvraag indienen, maar zij moeten dit wel doen in samenwerking met een zorgaanbieder.
Wat voor vragen zijn geschikt binnen deze oproep?

  • Je wilt een innovatie implementeren maar weet niet hoe of waar te beginnen
  • Je wilt hulp en ondersteuning bij het opschalen van de geïmplementeerde zorginnovatie
  • Je wil meer gebruikers of klanten vinden voor jou innovatie

Voor deze en nog meer vragen kan je de hulp en ondersteuning inhuren van een externe coach. Benieuwd naar hoe aanvragers het uit ronde 1 hebben gedaan? In dit nieuwsbericht lees je wat deze logopediepraktijk heeft bereikt met behulp van een implementatie- en opschalingscoach.

Om welke zorginnovaties gaat het?

Sociale of technologische innovaties (e-health, medische technologie) die als uitgangspunt low cost, high impact hebben. De innovatie moet leiden tot arbeids- en kostenbesparing, de kwaliteit van de zorg verbeteren en/of de kwaliteit van de patiënten of cliënten verbeteren.

Een geschikte coach vinden

Aanvragers van deze subsidie moeten zelf een geschikte coach zoeken. Vaak kan je deze coach vinden binnen je eigen netwerk. Of anders via zorg- en innovatiebureaus, kennis- en onderzoeksinstellingen. Kun je zelf geen geschikte coach vinden? Neem dan telefonisch contact met ons op (070 349 5004).

Tips voor aanvragers

  • Definieer jouw implementatie/opschalingprobleem zo scherp mogelijk en vertaal dat naar heldere doelen. Jouw hulpvraag moet aansluiten bij de doelstelling en taken van de coach.
  • Stel bij je aanvraag één specifieke implementatievraag; in een mogelijk volgende ronde kan je een nieuwe vraag stellen.
  • Vraag verschillende offertes op neem voldoende tijd om een goede match te vinden met een coach.

Meer informatie

Alle voorwaarden rondom de subsidie voor  implementatie- en opschalingscoaching vind je terug in de subsidieoproep.

Hoe kan Zorg voor innoveren jou helpen?

Naast de Implementatie- en opschalingscoaching biedt Zorg voor innoveren meer ondersteuningsmogelijkheden. Wij zijn het centrale aanspreekpunt vanuit de overheid voor zorginnovatoren. Op onze website vind je een kennisbank met informatie over het innovatieproces. Voor advies op maat kun je je vraag over je zorginnovatie aan ons stellen. Samen met de vijf overheidspartijen achter Zorg voor innoveren proberen wij jouw vraag te beantwoorden. En als wij dat zelf niet kunnen, gaan we op zoek naar iemand die dat wel kan. Op deze manier kom je altijd een stapje verder.

Voor meer informatie bezoek de website of de Zorg voor innoveren programmapagina.

]]>
news-4898 Thu, 06 Feb 2020 09:32:00 +0100 AAL call 2020: Beter oud worden met behulp van digitale oplossingen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aal-call-2020-beter-oud-worden-met-behulp-van-digitale-oplossingen/ Op 7 februari 2020 is een nieuwe subsidieronde van het internationale programma Active & Assisted Living (AAL) opengesteld. Het thema van de subsidieronde is 'Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions'. De AAL Call 2020 staat open voor internationale samenwerkingsprojecten gericht op het ontwikkelen, evalueren en op de markt brengen van ICT-oplossingen voor ouderen en hun omgeving. Daarnaast biedt de subsidieoproep de mogelijkheid om ‘kleine samenwerkingsprojecten’ in te dienen, die gericht zijn op onder andere het verkennen van nieuwe ideeën en concepten, het ontwikkelen van nieuwe methodieken en het betrekken van nieuwe stakeholders.

Naar de subsidieoproep

De deadline voor indiening van projectvoorstellen is 22 mei 2020 (17:00 uur).

Meer informatie

]]>
news-3581 Wed, 06 Feb 2019 13:03:16 +0100 Health Tuesdays in het teken van implementatie van innovaties https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/health-tuesdays-in-het-teken-van-implementatie-van-innovaties/ Nieuwe technologieën, zoals robotica, slimme speakers en sensoren, maken het mogelijk om langer zelfstandig te leven en thuis te wonen, ondanks ouderdomsgebreken of de beperkingen van een ziekte of handicap. Overheden, gebruikers(organisaties), onderzoekers en bedrijfsleven werken volop aan de ontwikkeling hiervan. Toch sijpelen deze nieuwe technologieën maar langzaam door naar de huiskamer, keuken, bad- en slaapkamer van degenen voor wie ze zijn bedoeld. Het AAL-programma, enkele andere programma’s van ZonMw en het Centre of Expertise Future Health Design U CREATE slaan de handen ineen om samen met partners en andere deskundigen te exploreren welke mogelijkheden er op korte termijn zijn voor een spoediger implementatie van innovaties. Zij starten met drie Health-Tuesdays in Utrecht, rond de volgende drie thema’s:

U bent als partner van de organiserende partijen van harte uitgenodigd om een of meer van deze bijeenkomsten bij te wonen, houdt er wel rekening mee dat het verplicht is om u aan te melden. Meld uzelf hier aan.

]]>
news-2521 Mon, 28 May 2018 09:37:44 +0200 Fonds van ruim 100 miljoen voor veelbelovende zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/fonds-van-ruim-100-miljoen-voor-veelbelovende-zorg/ Veelbelovende behandelingen, medische technologie en geneesmiddelen sneller beschikbaar voor de patiënt: dat is het doel van een fonds dat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) op 24 mei presenteerde. De minister stelt voor het fonds 105 miljoen euro beschikbaar. Met dit geld worden ontwikkelaars van nieuwe zorgideeën geholpen bij het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Subsidieregeling veelbelovende zorg

Het totale bedrag komt ten goede aan drie regelingen. De eerste regeling is een subsidieregeling speciaal bedoeld voor nieuwe behandelingen, hulpmiddelen en medische technologie die over het algemeen al tot de markt zijn toegelaten, maar nog niet vergoed worden. Voordat een nieuwe vorm van zorg vergoed kan worden vanuit het basispakket is bewijs nodig dat het ook een meerwaarde heeft ten opzichte van bestaande behandelingen. Dergelijk onderzoek is vaak kostbaar, vergt veel expertise en duurt meerdere jaren. Met het geld dat Bruins hiervoor beschikbaar stelt kunnen ontwikkelaars zoals MKB’ers, ziekenhuizen en onderzoekers dit onderzoek betalen en worden de gemaakte zorgkosten tijdens het onderzoek gedekt. Ook krijgen zij professionele hulp bij de opzet van het onderzoek.

Voorwaardelijke toelating laagdrempeliger

De regeling gaat in op 1 januari 2019 en komt in de plaats van de huidige regeling van voorwaardelijke toelating die sinds 2012 bestaat. De regels om in aanmerking te komen voor voorwaardelijke toelating bleken in de praktijk te lastig, waardoor er weinig gebruik van werd gemaakt. In overleg met zorgpartijen is besloten een nieuwe en  laagdrempeligere regeling te maken. Van de nieuwe regeling zal naar verwachting vier tot vijf keer meer gebruik gemaakt gaan worden. Doordat de regeling eenvoudiger is wordt ook de totale voorbereidings- en onderzoekstijd die nodig is teruggebracht van ongeveer 6 naar ongeveer 4 jaar.

Geneesmiddelen en evaluatie van bestaande zorg

Naast de subsidieregeling voor behandelingen en medische technologie werkt Bruins ook aan een vergelijkbare regeling voor geneesmiddelen. Vanwege onder andere de verschillen in geldende regelgeving voor geneesmiddelen wordt hiervoor een aparte regeling in het leven geroepen. Deze regeling wordt de komende periode uitgewerkt en zal voor het einde van het jaar gepresenteerd worden. Datzelfde geldt voor de regeling die bedoeld is om bestaande zorgvormen te evalueren en te kijken of ze echt zo goed werken als we denken. Ook in het onderhandelaarsakkoord medisch specialistische zorg is afgesproken om bestaande zorg actiever te gaan evalueren.   

Lees het volledige bericht op de website van de Rijksoverheid.

]]>
news-1330 Mon, 03 Jul 2017 10:00:03 +0200 Video animatie: E-health, maak er gebruik van! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/video-animatie-e-health-maak-er-gebruik-van/ De bekostiging en regels mogen innovatie niet in de weg staan. In de praktijk is er dan ook vaak meer mogelijk dan wordt gedacht. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet eHealth als een belangrijk middel om goede en doelmatige zorg te bereiken. EHealth kan de zorg beter, makkelijker en waarschijnlijk goedkoper maken. Daarom willen zij het gebruik van eHealth-toepassingen stimuleren. Bovenstaande animatie laat dit zien.

De bekostiging en regels mogen innovatie niet in de weg staan. In de praktijk is dan ook vaak meer mogelijk dan wordt gedacht.

De regels voor eHealth verschillen per sector. Als bestaande zorg door eHealth op een andere manier wordt aangeboden kunnen zorgaanbieders hiervoor afspraken maken met zorgverzekeraars, bijvoorbeeld tijdens de contractering van zorg voor volgend jaar. Het uitgangspunt is goede zorg. Later dit jaar publiceert de NZa de ruimte voor bekostiging voor eHealth per sector.

Ook ZonMw ziet e-health als een belangrijk middel voor een kwalitatieve en toegankelijke gezondheidszorg. Meer informatie daarover vindt u hier. En ook Zorg voor innoveren, de wegwijzer voor zorgvernieuwers waar ZonMw deel van uitmaakt, biedt veel informatie over e-health.  In de kennisbank vindt u ook meer informatie over de financiering van eHealth. U kunt daar onder meer gebruikmaken van de bekostigingswijzer. Vindt u daar geen antwoord op uw vraag? Stel deze dan via het loket van Zorg voor innoveren.

]]>
news-816 Tue, 31 Jan 2017 14:33:02 +0100 Miljoen voor onderzoek naar versnellen innovatieve zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/miljoen-voor-onderzoek-naar-versnellen-innovatieve-zorg/ Minister Edith Schippers kondigde tijdens de afsluiting van de nationale E-Healthweek 2017 een nieuw te openen ZonMw subsidieoproep aan over innovatieve zorg.

“Onze zorg staat bol van de creatieve en inspirerende initiatieven. Mensen hebben de mooiste ideeën, maar de slag naar onderzoek wordt vaak niet gemaakt. Werkt jouw idee echt in de dagelijkse praktijk? Voorziet het in een behoefte? Wat is er nodig om een innovatie ook in andere organisaties succesvol te maken? Dat soort vragen moeten beantwoord worden. Ook duren bestaande onderzoekmethoden vaak erg lang en daardoor zijn ze niet geschikt voor de enorm snelle ontwikkeling die de zorg doormaakt. Met dit geld wil ik een zet in de goede richting geven,” aldus Schippers.

Subsidieoproep in het voorjaar

ZonMw komt dit voorjaar met een oproep waarin organisaties die al vernieuwende ideeën inzetten gevraagd worden om subsidie aan te vragen. Het gaat daarbij om onderzoek naar het versnellen van veelbelovende initiatieven in de organisatie van de zorg, die de kwaliteit van zorg aanmerkelijk verhogen. Er is hiervoor 1 miljoen euro beschikbaar. Houd de subsidiekalender in de gaten voor de oproep.

]]>
news-506 Thu, 22 Dec 2016 16:56:00 +0100 Hartstichting en ZonMw bundelen krachten in onderzoek naar betere behandeling van hartfalen en boezemfibrilleren https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hartstichting-en-zonmw-bundelen-krachten-in-onderzoek-naar-betere-behandeling-van-hartfalen-en-boeze/ De Hartstichting en het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen stellen ieder 2,5 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar betere behandeling van hartfalen en boezemfibrilleren. In een gezamenlijke subsidieronde kunnen onderzoekers voorstellen indienen gericht op behandeling van deze ziekten. De ronde bestaat uit de onderdelen Grote Trials en Drug Rediscovery, waarvoor ieder specifieke criteria gelden. Samenwerking leidt tot wezenlijke verbeteringen

De Hartstichting en ZonMw werken in deze subsidieronde samen om een betere behandeling van hartfalen en boezemfibrilleren dichterbij te brengen. Beide ziekten zijn vaak niet goed te behandelen; patiënten houden last van klachten en krijgen te maken met ernstige complicaties. Het doel is om behandelingen te ontwikkelen die binnen 5 tot 10 jaar leiden tot wezenlijke verbeteringen voor mensen met hartfalen en boezemfibrilleren.

Onderzoeksagenda Hartstichting gericht op goede kwaliteit van leven

Een betere behandeling van hartfalen en boezemfibrilleren is een van de topprioriteiten van de Hartstichting en onderdeel van haar Onderzoeksagenda. Deze is in 2014 opgesteld samen met wetenschappers, zorgverleners, patiënten, vrijwilligers, donateurs en het Nederlandse publiek. Met deze aanpak wil de Hartstichting wetenschappelijke doorbraken realiseren waar de samenleving behoefte aan heeft én die grote impact hebben op het leven van mensen met hart- en vaatproblemen en hun naasten.

Ambitie: ouder worden met kwaliteit van leven

De Hartstichting wil ervoor zorgen dat mensen met hartfalen of boezemfibrilleren met een goede kwaliteit van leven ouder worden. De ambitie is gericht op het ontwikkelen van betere behandelingen en ervoor te zorgen dat deze zo snel mogelijk worden geïmplementeerd in de zorg. Hierdoor kunnen mensen met minder klachten leven en wordt de versnelde veroudering van het hart afgeremd of zelfs gestopt. De eerste doelen wil de Hartstichting uiterlijk in 2025 bereikt hebben.

Goed Gebruik Geneesmiddelen: effectiever, veiliger en doelmatiger

Het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is in 2012 gestart om lacunes in het onderzoek naar bestaande geneesmiddelen te dichten en heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. GGG richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg, zowel op het niveau van het geneesmiddel alsook op het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg. Een manier om dit te bewerkstelligen is het ontsluiten van het grote potentieel aan toepassingen van bestaande geneesmiddelen bij nieuwe indicaties. De subsidieronde in samenwerking met de Hartstichting draagt hiertoe bij, brengt een oplossing dichterbij voor het groeiend aantal mensen dat aan hartfalen en boezemfibrilleren lijdt en kan mogelijk leiden tot beheersing van de zorgkosten.

Welke subsidiemogelijkheden zijn er?

In de procedure wordt gewerkt met één subsidieronde waarin twee type projecten kunnen worden ingediend. Vanwege de verschillen in de vereisten voor de twee types zijn er verschillende oproepteksten en formulieren voor de indiening. U wordt verzocht een zorgvuldige afweging en keuze  te maken en bij twijfel contact op te nemen met ZonMw. 

In deze subsidieronde is budget beschikbaar voor:

A. Grote Trials

Dit onderdeel is specifiek bedoeld voor grote studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een doelmatigheidsvraagstuk gericht op de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk bij de indicaties hartfalen en boezemfibrilleren. De resultaten van de studie moeten nationaal direct implementeerbaar zijn. Van de implementatie wordt een substantiële impact op gezondheidswinst, kostenbesparingen en/of kwaliteit van zorg verwacht. De route naar implementatie is duidelijk in de aanvraag aangegeven.
Subsidieoproep deel A: Grote Trials (deadline: 21 maart 2017)

B. Drug Rediscovery

Dit onderdeel betreft projecten gericht op onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van  bestaande geneesmiddelen (niet onder patent) bij de (voor deze middelen nog niet geregistreerde) indicaties hartfalen en boezemfibrilleren.
Subsidieoproep deel B: Drug Rediscovery (deadline: 21 maart 2017)

Webinar

Op donderdag 12 januari 2017 organiseerde ZonMw van 16.00 - 17.00 uur een (gratis) webinar over de subsidieronde die het GGG-programma samen met de Hartstichting heeft opengesteld voor onderzoek gericht op de ziekten hartfalen en boezemfibrilleren, bestaande uit 2 onderdelen: Grote Trials en Drug Rediscovery. Tijdens dit webinar kreeg u meer informatie over de subsidieronde, over de twee typen projecten en was er gelegenheid om uw vragen te stellen. Mocht u achteraf nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de onderstaande contactgegevens.
Het webinar is terug te kijken op de volgende link: https://youtu.be/BhRwcnB05OY.

Informatie

Daarnaast kunt u voor vragen terecht bij: GGG-team, telefoon: 070 - 349 53 00, email: geneesmiddelen@zonmw.nl.

]]>
news-311 Fri, 11 Nov 2016 09:41:00 +0100 Innovatiecafé Zorg voor innoveren: Patiënt included innoveren http://www.zorgvoorinnoveren.nl/bijeenkomsten/detail/innovatiecafe-zorg-voor-innoveren-patient-included-innoveren/ Een zorginnovatie wordt pas écht succesvol opgenomen in de markt als de patiënt bij de ontwikkeling ervan betrokken is. Tijdens het Innovatiecafé op 8 december laten we aan de hand van twee voorbeeldcases zien hoe de nauwe betrokkenheid van patiënten bij de ontwikkeling van een innovatie kan leiden tot een succesvol eindresultaat. Patiënten moeten zelf ook een actievere rol spelen en innovatoren zelf benaderen. De belangrijkste vraag bij de ontwikkeling van een innovatie is of de gebruiker erop zit te wachten. Als innovator kun je niet voor de patiënt praten, dus moet je die betrekken bij het proces.

Samenwerken

Het thema van het innovatiecafé is ‘Patiënt included innoveren: succesvol innoveren in de zorg doe je samen met de patiënt’. Door goed samen te werken kun je de innovatie daadwerkelijk beter maken.

Programma volgt

Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS, treedt bij dit Innovatiecafé op als voorzitter. De exacte invulling van het programma volgt later. Houd hiervoor de website van Zorg voor innoveren in de gaten.

Meer informatie en aanmelden:

]]>
news-73 Fri, 16 Sep 2016 08:20:00 +0200 Fast Track eHealth initiatief voor MKB-ondernemers https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/fast-track-ehealth-initiatief-voor-mkb-ondernemers/ Om MKB-ondernemers te ondersteunen bij de opschaling van goede eHealth initiatieven, wordt momenteel gewerkt aan de inrichting van het ‘Fast Track eHealth initiatief’. Het Fast Track eHealth initiatief is een programma van het ministerie van VWS dat samen met het ministerie van Economische Zaken, StartupDelta en private partijen zoals banken, (pensioen)fondsen, overige investeerders of zorgverzekeraars vormgegeven wordt en vanaf oktober 2016 van start gaat. Houd de website van zorgvoorinnoveren in de gaten. De komende tijd zal er informatie bekend worden gemaakt.

Meer informatie

]]>