Uitgelicht

Onderzoekssubsidies ZonMw

ZonMw stimuleert via onderzoek innovaties in de zorg. Door de hele kennisketen heen biedt Zonmw programma’s waar innovatie een belangrijke rol speelt. Hieronder een overzicht.

Overzicht

Kennisbank Zorg voor innoveren

Bankbiljetten en stethoscoop

U bent zorgvernieuwer en u wilt uw idee of product succesvol laten landen in de dagelijkse zorgpraktijk. Maar hoe pakt u dit aan? Is het mogelijk om de ontwikkeling van uw product te financieren? Wie is uiteindelijk de klant die gaat betalen voor uw product of dienst. En welke stappen moet u daarvoor zetten? De kennisbank van Zorg voor innoveren biedt een schat aan informatie over financiering.

Kennisbankonderwerp Financiering

Bekostiging eHealth

toetsenbord met eHealthknop

De NZa eHealth bekostigingswijzer is ontwikkeld voor iedereen die meer inzicht wil hebben in de de wijze waarop bekostiging van eHealth is geregeld binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Met de bekostigingswijzer kan:

  • een innovator nagaan op welke zorgaanbieders hij zich het beste kan richten voor de verkoop van zijn eHealth innovatie;
  • een zorgaanbieder nagaan in hoeverre de zorg via eHealth toepassingen wordt bekostigd
Naar de bekostigingswijzer

Actueel

Open voor aanvragen: Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia 2022-2023 (KIC)

Voor de call ‘Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia (KIC)’ is NWO op zoek naar kennisinstellingen die samen met publieke en private cofinanciers onderzoek willen doen naar een gedeelde kennis- en/of ontwikkelvraag. Deze call maakt deel uit van het NWO-onderzoeksprogramma Kennis- en Innovatieconvenant, gericht op baanbrekende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact.

Nieuws

Partnerschappenloket van NWO helpt bij initiatieven Vraaggedreven Partnerschappen

Publieke en private partijen, of een combinatie daarvan, kunnen met NWO een Partnerschap aangaan waarin ze de wetenschap uitdagen om te komen met innovatieve ideeën en antwoorden op hun kennis- en/of ontwikkelvraag. Een speciaal loket helpt potentiële partners bij het verkennen en formuleren van nieuwe initiatieven.

Nieuws

Nieuwe KIC call gelanceerd: ‘Zorg in eigen Leefomgeving’

De druk op de zorg is groter dan ooit. Dit maakt dat wij voor grote uitdagingen staan, wat betreft het inrichten van ons landelijke zorgstelsel. Want hoe kunnen we er samen voor zorgen dat mensen langer in goede gezondheid leven? En dat zij daarnaast meer eigen regie hebben over hun gezondheid én volwaardig kunnen meedoen in de samenleving? Binnen de programmering van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 is de missiegedreven call for...

Nieuws
Toon meer
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website