Welke onderzoeksdesign past bij de vraagstelling? Zijn onderzoeksvragen relevant voor gebruikers? En wordt er optimaal gebruikt gemaakt van bestaande data? De oorzaken van verspilling in en van onderzoek staan internationaal op de agenda, mede door de reeks artikelen uit de Lancet over Research Waste. ZonMw sluit hierop aan en nodigt onderzoekers, praktijkprofessionals en beleidsmakers in Nederland uit om mee te discussiëren en oplossingen te bedenken in het Netwerk Bruikbaar Onderzoek

LinkedIn groep netwerk bruikbaar onderzoek

Zo’n 300 onderzoekers, praktijkprofessionals en beleidsmaker vormen het netwerk Bruikbaar Onderzoek. Ze wisselen goede voorbeelden uit en brengen hun eigen expertise op onderwerpen als: Cocreatie, Alternatieven voor RCT’s, Onderzoek naar kosteneffectiviteit, Kostenimpact van innovaties, Gebruik van bestaande data en Systeemfalen.

Word lid van de LinkedIn groep

Verzendlijst Netwerk Bruikbaar Onderzoek

Wilt u (liever) per e-mail op de hoogte blijven van de activiteiten van het Netwerk Bruikbaar Onderzoek? U kunt uzelf ook inschrijven voor de verzendlijst.

Inschrijven voor de verzendlijst

Netwerkbijeenkomsten

Netwerkbijeenkomst Citizen Science

Netwerkbijeenkomst Citizen Science

Op 28 juni 2019 vond de netwerkbijeenkomst met het thema Citizen Science plaats. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over de rol van Citizen Science, hoe we de (kwaliteits)beoordeling vorm kunnen geven en welke stappen verschillende stakeholders kunnen zetten om Citizen Science te faciliteren. De komende maanden gaan Health~Holland en ZonMw mogelijkheden inventariseren voor gezamenlijk ‘leren en experimenteren’ met Citizen Science. Wilt u meedenken hoe en met wie dit vorm zou kunnen krijgen? We horen het graag van u!

Bekijk het verslag en de presentaties van de bijeenkomst

Netwerkbijeenkomst Open Science

Prof. dr. Karel Luyben, nationaal coördinator Open Science, aan het woord

In september 2018 vond de netwerkbijeenkomst met het thema Open Science plaats. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over Open Access, FAIR data en ‘Ensuring value in research’.

Bekijk het verslag en de presentaties van de bijeenkomst

Netwerkbijeenkomst avoidable waste in research

Op 20 oktober 2017 sprak Paul Glasziou, professor Evidence-Based Medicine aan de Bond University in Australië, bij ZonMw over het verbeteren van het onderzoeksproces. Rode draad waren de mogelijkheden die automatisering biedt om verschillende onderdelen van het onderzoeksproces te verbeteren en de rol die een onderzoeksfinancier daarbij kan spelen.

Lees het verslag en de presentatie van de bijeenkomst

Netwerkbijeenkomst maatschappelijke impact gezondheidsonderzoek

Op 22 december 2016 organiseerde ZonMw een bijeenkomst van het Netwerk Bruikbaar Onderzoek over de maatschappelijke impact van gezondheidsonderzoek, met name de bruikbaarheid en verbinding van concepten en modellen die dat meetbaar en zichtbaar maken waaronder het Payback-model, contribution mapping en productieve interacties.

Lees het verslag en de presentaties

Passend onderzoeksdesign

Bij de beoordeling van subsidieaanvragen wordt ook gekeken naar het onderzoeksdesign: is die passend en haalbaar? Projectindieners, referenten en commissieleden redeneren soms vanuit verschillende perspectieven en hebben daarover dan ook verschillende meningen. In het bijzonder is er discussie over de waarde en (on)mogelijkheden van gerandomiseerd vergelijkend onderzoek (RCT). In gesprek met onderzoekers, praktijkprofessionals en beleidmakers wordt gewerkt aan handvaten om de keuze van een onderzoeksdesign beter te kunnen maken. 

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website