ZonMw tijdlijn Vernieuwing in de onderzoekspraktijk https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Vernieuwing in de onderzoekspraktijk nl-nl Tue, 28 Mar 2023 21:02:28 +0200 Tue, 28 Mar 2023 21:02:28 +0200 TYPO3 news-9524 Tue, 28 Mar 2023 20:03:00 +0200 Subsidieoproep voor onderzoek naar leefstijl in de zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-voor-onderzoek-naar-leefstijl-in-de-zorg/ Leefstijlinterventies kunnen bijdragen aan herstel en het verminderen van klachten tijdens ziekte. Dit wordt ook onderstreept in het Integraal Zorgakkoord. Daarom stellen ZonMw, de SGF en Health~Holland een subsidieoproep open gericht op onderzoek naar leefstijl in de zorg. Indienen kan tot 20 juni (14:00 uur). Op 11 april kunt u uw vragen stellen tijdens onze bijeenkomst. Met deze oproep stimuleren ZonMw, de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) onderzoek naar bestaande leefstijlinterventies binnen de curatieve zorg.

We willen bereiken dat zorgverleners in het ziekenhuis, huisartsen en/of paramedici vaker een leefstijlinterventie gaan aanbieden. Deze leefstijlinterventies moeten leiden tot verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten binnen de curatieve zorg.  

Kosteneffectiviteit en werkingsmechanismen

De subsidieoproep omvat twee thema’s:

 1. onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van leefstijlinterventies
 2. onderzoek naar generieke werkingsmechanismen van leefstijl die van invloed zijn op meerdere ziekten

Het gaat bij voorkeur om praktijkgericht onderzoek. Daarnaast is het belangrijk dat er nadrukkelijk aandacht is voor (toekomstige) implementatie, het onderzoek gericht is op vernieuwing en tegelijkertijd verder gaat op bestaande kennis. 

In deze subsidieoproep gaat het om leefstijlinterventies gericht op:

 • genezing
 • het terugdringen van de ziektelast / ziekteverschijnselen
 • verminderen van complicaties
 • afnemen van het gebruik van medicatie

Meer weten over de subsidieoproep

Bekijk de subsidieoproep

In de subsidieoproep staan de themaomschrijvingen, voorwaarden en criteria voor indiening.

Bekijk de subsidieoproep

Intentie tot indienen

Bent u van plan om in te dienen? Dan verzoeken wij de hoofdaanvragers om dit al bij ons kenbaar te maken via dit formulier. Stuur het ingevulde formulier uiterlijk 21 april 2023 naar leefstijlgeneeskunde@zonmw.nl.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 11 april organiseren ZonMw, SGF en Health~Holland van 11:00 uur tot 12:30 uur een informatiebijeenkomst over deze subsidieoproep. Hier wordt de oproep nader toegelicht en is er ruimte voor vragen. Iedereen met interesse voor deze oproep kan deelnemen aan de informatiebijeenkomst door iets voor 11:00 uur te klikken op de volgende link:

Deelnemen aan de bijeenkomst

Opzet bijeenkomst:

 • Plenaire uitleg over de oproep en de procedure + vragen
 • Subsessie over Thema 1 – toelichting + vragen
 • Subsessie over Thema 2 – toelichting + vragen

Heeft u van te voren al een vraag? Deze kunt u insturen via leefstijlgeneeskunde@zonmw.nl. Ter plekke is er uiteraard ook de mogelijkheid om vragen te stellen. De antwoorden op alle binnengekomen en gestelde vragen gaan we bundelen in een lijst ‘Veel gestelde vragen en antwoorden’ (FAQ). Deze plaatsen we zo snel mogelijk na de bijeenkomst op onze website.

Leefstijlgeneeskunde

Het toepassen van leefstijlinterventies in de gezondheidszorg wordt ook wel leefstijlgeneeskunde genoemd. Het omvat bekende leefstijlfactoren als voeding en beweging, maar ook slaap, stress en zingeving, welke vaak nog minder belicht zijn. Leefstijlgeneeskunde focust op het herstel of op het verminderen van ziekteklachten van chronische ziekten, bijvoorbeeld dementie, kanker en obesitas, om zo de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. De oproep richt zich dus uitsluitend op secondaire en tertiaire preventie.

Coalitie Leefstijl in de Zorg

Deze subsidieoproep maakt onderdeel uit van de brede coalitie Leefstijl in de Zorg, welke 29 maart 2023 officieel van start gaat. Het doel van de coalitie is het vergroten van de inzet op gezonde leefstijl door zorgprofessionals en patiënten zelf, en de (kennis)versnippering in het veld te verkleinen.

 

]]>
news-9538 Tue, 28 Mar 2023 09:45:56 +0200 Jongeren en psychische klachten https://ggdghor.nl/actueel-bericht/ruim-helft-jongvolwassenen-ervaart-psychische-klachten/ Meer dan de helft van de jongvolwassenen (16 tot en met 25 jaar) in Nederland ervaart psychische klachten. news-9537 Mon, 27 Mar 2023 16:15:57 +0200 Ga mee op innovatiemissie naar India voor samenwerking op data, technologie en oncologie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ga-mee-op-innovatiemissie-naar-india-voor-samenwerking-op-data-technologie-en-oncologie/ Ben jij actief op het gebied van data en digitale technologie en wil je dit toepassen in het oncologie- of medische domein? Pak dan nú je kans en ga mee op een vierdaagse innovatiemissie naar India. Hier kom je in contact met Indiase partners om kennis en ervaring uit te wisselen. Tegelijkertijd ontdek je mogelijkheden voor samenwerkingen met waardevolle Indiase partners. Momenteel is er een nieuwe KIC-call op hetzelfde thema in ontwikkeling, waar deze missie een mooie voorbereiding op is. Meld je aan vóór 3 april. Haakje met KIC-call in ontwikkeling

Momenteel is er een ZonMw/NWO KIC-call in ontwikkeling met hetzelfde thema: onderzoek naar data/technologie en oncologie. Ter voorbereiding hierop sluit deze innovatiemissie van RVO goed aan. Het is nog niet bekend wanneer de KIC-call opengesteld wordt. Als je interesse hebt, kun je wel alvast deelnemen aan deze innovatiemissie.

Voor wie?

Deelname aan de missie is vooral interessant als je een ondernemer, onderzoeker of bent, verbonden aan een (technologie-)bedrijf, kennisinstelling of (academisch) medisch centrum en actief op een van onderstaande thema’s met een focus op data en oncologie.

Voor potentiële richtingen voor samenwerking kun je denken aan:

 • Ontwikkelen/implementeren van internationale gezondsheidsdata architecturen, standaardisatie en datasharing protocollen;
 • Ontwikkeling van digitale toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van data;
 • Oplossingen voor datamigratie, -veiligheid, -opslag en -uitwisseling;
 • Privacy en veiligheid in datamanagement in zorg- en onderzoek toepassingen.
 • De missie sluit ook aan bij een KIC-call van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), ZonMw en de Indian Council of Medical Research (ICMR). Deelname aan de innovatiemissie geeft u daarmee ook de mogelijkheid om potentiële projectpartners te identificeren.

Wat levert het je op?

Centraal bij de missie staat het verkennen van publiek-private (onderzoeks-) samenwerking rondom data en oncologie, en het samenbrengen van beleids- en wetenschappelijke inzichten en praktijkkennis. Door mee te gaan op de missie kun je:

 • Inzicht krijgen in het innovatie- en zorgecosysteem in India.
 • Trends en kansen verkennen voor publiek-private (onderzoeks-)samenwerking tussen kennisinstellingen en/of bedrijven. U krijgt onder andere de kans om als deelnemer uw expertise of technologie te presenteren aan mogelijke samenwerkingspartners.
 • Kennis en technologie uit Nederland op het gebied van data en oncologie koppelen aan kansen in India.
 • India beschikt over uitstekende onderzoekscentra en universiteiten, zowel in het oncologie- als in het datascience domein. Het land kent een sterke medische technologiesector en een vitaal startup ecosysteem. India beschikt door zijn omvang, menselijk kapitaal en expertise daarmee over een aanzienlijk potentieel in het digitale gezondheidsdomein.

India: digitale technologie en data in het medische domein

India en Nederland hebben beiden een grotendeels privaat gezondheidszorgstelsel, en streven ernaar om deze toegankelijk te krijgen en te houden. In Nederland is dat uitdagend door de vergrijzende samenleving, terwijl in India de ziektelast de komende jaren zal stijgen door problemen als ondervoeding, infectieziekten, en ziekten die opkomen door de snelgroeiende welvaart zoals hart- en vaatziekten en kanker. Zowel Nederland als India zien in digitale technologie een deel van de oplossing.

Het streven van beide landen om uitdagingen in de zorg aan te pakken door middel van digitale technologie en data, en de sterke positie van India op het gebied van onderzoek en technologie, biedt kansen voor samenwerking tussen Nederlandse en Indiase organisaties.

Lees meer op de website van RVO.

 

]]>
news-9536 Mon, 27 Mar 2023 16:09:22 +0200 Verslag slotbijeenkomst ADMD: gemeenten aan de slag voor mensen met dementie https://publicaties.zonmw.nl/slotbijeenkomst-admd-gemeenten-aan-de-slag-voor-mensen-met-dementie/ Wat zijn de projectresultaten en ervaringen van de 23 gemeenten die hebben meegedaan aan het ZonMw-programma 'Versterking aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie' (ADMD)? Tijdens deze bijeenkomst kwamen projectleiders en overige betrokkenen bij elkaar om hun opbrengsten te presenteren en elkaar zo te inspireren en te motiveren. In de middag konden anderen online aansluiten bij een tafelgesprek over vragen als hoe je dagactiviteiten faciliteert en wat daarbij wel en niet werkt. En hoe zorg je ervoor dat een dagactiviteit blijft bestaan? Bekijk de impressie van de dag hier terug. news-9523 Fri, 24 Mar 2023 10:47:00 +0100 Onze website wordt binnenkort vernieuwd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onze-website-wordt-binnenkort-vernieuwd/ Vanaf begin april wordt onze website vernieuwd. Tijd en ontwikkelingen staan niet stil en ook wij zijn de afgelopen jaren gegroeid. Niet alleen fysiek, maar ook professioneel gezien. Dat betekent dat we ook onze website willen aanpakken. Zodat u beter en sneller kunt vinden wat u zoekt. Naast een nieuwe look-and-feel, worden er een aantal andere zaken aangepast en verbeterd. Zo kunt u binnenkort op onderwerp zoeken en vindt u alle informatie om financiering te vinden sneller terug. Na livegang nemen we u mee in alle veranderingen. news-9533 Thu, 23 Mar 2023 13:37:05 +0100 Webinar ‘Veranderkracht: Technologische innovatie, hoe krijg je ze mee?’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/webinar-veranderkracht-technologische-innovatie-hoe-krijg-je-ze-mee/ Heb jij het webinar ‘Veranderkracht: Technologische innovatie, hoe krijg je ze mee?’ gemist tijdens de Slimme Zorg Estafette afgelopen februari? Goed nieuws! Wegens groot succes organiseert VitaValley, de ondersteuningsorganisatie van de Stimuleringsregeling E-health Thuis, het webinar nóg een keer. Dit doen zij samen met het Vliegwiel, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn en RegioPlus. Ben jij erbij? Dit webinar gaat in op het voeren van het gezonde gesprek over technologie in zorg en welzijn. Experts vertellen onder andere over het herkennen en aanpakken van weerstand én het bespreken van digitalisering en technologische innovaties met medewerkers, cliënten en patiënten.  

Voor wie?

Ben jij leidinggevende en wil je de veranderkracht in jouw team of organisatie vergroten? Of ben je projectleider of adviseur met een passie voor innovatie? Schrijf je dan in voor deze leuke interactieve sessie en laat je inspireren.

Wanneer?

 • Datum: donderdag 13 april
 • Tijd: van 11.00 – 12.00 uur

Enthousiast?

Meld je aan voor het webinar ‘Veranderkracht: Technologische innovatie, hoe krijg je ze mee?’ of lees voor meer informatie het verslag van de Slimme Zorg Estafette.

]]>
news-9532 Thu, 23 Mar 2023 08:27:53 +0100 Onderzoekdata opnieuw benutten voor neurowetenschappelijk onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoekdata-opnieuw-benutten-voor-neurowetenschappelijk-onderzoek/ Onderzoekers kunnen subsidie aanvragen voor preklinisch en klinisch neurowetenschappelijk onderzoek waarin data herbruikt wordt. De subsidieoproep maakt deel uit van het EU FLAG-ERA-initiatief en sluit op 1 juni 2023. Het doel van de subsidieronde is het bevorderen van het hergebruik van data om innovaties in de gezondheidszorg te stimuleren. Subsidiekans rondom hergebruik data

De subsidieoproep heeft als doel cross-dataset-analyse en de ontwikkeling van robuuste modellering en simulaties te stimuleren. Onderzoeksvoorstellen die focussen op bundeling, harmonisatie, transformatie en/of her-analyse van bestaande onderzoekdatasets of een combinatie komen in aanmerking voor subsidie.

Belang van herbruikbare data

Wanneer onderzoekdata herbruikbaar zijn, kan de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van onderzoek worden vergroot. Uitkomsten van onderzoek kunnen dan getoetst worden en toekomstig onderzoek kan de data hergebruiken.

Verbreden van lopende projecten

Reeds lopende projecten die worden gefinancierd via FLAG-ERA en andere nationale, Europese of internationale initiatieven worden aangemoedigd om hun initiële doelstellingen te verbreden door bestaande datasets te verkennen en te gebruiken.

ZonMw draagt bij aan deze Europese subsidieronde

ZonMw draagt vanuit het Onderzoeksprogramma Dementie en Nationaal Plan Hoofdzaken bij aan deze ronde met een maximaal bedrag van €800.000. De intentie is om hiermee 3 tot 4 projecten te financieren. Alzheimer Nederland draagt ook bij met financiering in deze ronde. Door deel te nemen in de FLAG-ERA subsidieoproep gericht op het menselijke brein wil ZonMw het hergebruik van data bevorderen voor innovaties in de gezondheidszorg.

Meer informatie

]]>
news-9525 Thu, 23 Mar 2023 07:00:00 +0100 Zes onderzoeken naar zorgtechnologie in de eigen leefomgeving van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zes-onderzoeken-naar-zorgtechnologie-in-de-eigen-leefomgeving-van-start/ Zes consortia ontvangen subsidie voor onderzoek naar zorgtechnologie in de eigen leefomgeving. Met de steeds groter wordende druk op de zorg staan we voor een grote maatschappelijke uitdaging. Eén van de oplossingen is zorgen dat mensen langer in goede gezondheid leven, mét meer eigen regie. Daarom lanceerde NWO vorig jaar de subsidieoproep ‘Zorg in eigen leefomgeving’ binnen de programmering van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023. Deze subsidieoproep richt zich op technologie en verplaatsing van zorg naar de eigen leefomgeving. Doel van de subsidieoproep

Doel van de subsidieoproep ‘Zorg in eigen leefomgeving’ is bijdragen aan de gezondheid en zelfredzaamheid van burgers én deze te bevorderen en behouden. Dit wordt gedaan door onderzoek naar doorontwikkeling en het toepasbaar en effectief maken van technologie in de eigen leefomgeving. Deze technologie kan enerzijds bijdragen aan een gezonde leefstijl. Anderzijds kan dankzij de technologie zorg en ondersteuning worden verplaatst naar de eigen leefomgeving.

De subsidieoproep draagt bij aan de centrale missie voor Gezondheid & Zorg. Deze centrale missie heeft twee doelen voor 2040. Het eerste doel is dat alle Nederlanders ten minste vijf jaar langer in goede gezondheid leven. Het tweede doel luidt dat de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% zijn afgenomen.

De gehonoreerde projecten

 

 • Technology Assisted Self-Management: Preventing Relapse and Crisis by the Severe Mentally Ill Themselves

Mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA) hebben persoonsgerichte zorg nodig. Om recidiverende terugvallen te voorkomen, wordt er samen met de EPA doelgroep, zorgprofessionals, wetenschappers en ontwikkelaars, een digitaal zelfmanagementplatform ontwikkeld, dat passend is binnen de gespecialiseerde GGz. Dit platform moet ons in staat stellen om veranderingen in transdiagnostische symptomen (zoals angst, slaapstoornis, verstoorde emotieregulatie, etc.) van moment-tot-moment te detecteren en te vertalen naar gepersonaliseerde feedback voor de gebruikers om terugval te voorkomen. Door bestaande technologie te combineren en uit te breiden, ontwikkelen we een digitaal zelfmanagementplatform dat mensen met EPA meer controle geeft over hun eigen geestelijke gezondheid.

Prof. dr. I.M.B. Bongers (KICH1.GZ03.21.002) – Tilburg University

Consortium:
Medeaanvragers: KU Leuven, Maastricht University, Tilburg University, TU Delft
Cofinanciers: GGzE, GGz Breburg, Tilburg Municipality

 • SMART: development and evaluation of an AI-supported just-in-time adaptive lifestyle app to improve self-management in people with hip and knee osteoarthritis

Artrose is een veel voorkomende aandoening met klachten als pijn, beperkt fysiek functioneren en verminderde participatie. Er wordt te veel gebruik gemaakt van relatief dure zorg die deels voorkomen kan worden door mensen meer regie te geven in hun ziekteproces. Met expertise vanuit het medische veld, gedragswetenschap, technologie en kunstmatige intelligentie ontwikkelen we, samen met eindgebruikers, een inclusieve, gepersonaliseerde SMART-app. Deze geeft op het juiste moment passende ondersteuning in het managen van artrose met gepersonaliseerde gedragsmethodieken. Het doel is zelf-management, fysiek functioneren, participatie en zorggebruik te optimaliseren zodat vervolgens de zelfregie van mensen met artrose vergroot en zorgkosten verminderen.

Prof. dr. C. Veenhof (KICH1.GZ03.21.002) – Hogeschool Utrecht

Consortium:
Medeaanvragers: HU University of Applied Sciences, Maastricht University, Open University, UMC Utrecht, , Fontys University of Applied Sciences, VU University Amsterdam.
Medefinanciers: Salut, Dutch Arthritis Society (ReumaNederland), KNGF (Royal Dutch Society for Physiotherapists), NVD (Dutch Association of Dieticians), Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra Utrecht (LRJG), Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE), FVGO (Fysiotherapeuten Vereniging het Gooi en Omstreken), Regiozorg NU, VGZ.
Samenwerkingspartners: Beweeghuis Maastricht, MaastrichtUMC+, TUEindhoven, DRONE (Dutch Research on Osteoarthritis aNd Exercise) consortium, NOV (Dutch Orthopaedic Society (NOV).

 • The HealthBox: a personalized, home-based eHealth intervention to treat metabolic syndrome and prevent its complications.

Metabool syndroom, een combinatie van o.a. verhoogde bloeddruk, verhoogde bloedsuiker en overgewicht, vergroot de kans op suikerziekte en hart- en vaatziekten. Hoewel leefstijl verbetering hiertegen effectief is, nemen veel mensen, waaronder mensen met een lagere sociaal-economische status, niet deel aan bestaande leefstijlprogramma’s. Met het HealthBox project wordt iedereen met metabool syndroom een passend behandeltraject geboden in de thuisomgeving. Het is ontworpen samen met patiënten en zorgverleners en bestaat uit een virtuele coach, thuismeetapparatuur en koppeling aan bestaande lokale leefstijl activiteiten. Doordat de HealthBox aangepast is aan de behoeften van de individuele gebruiker, wordt het gemakkelijker de eigen gezondheid te verbeteren.

Prof. dr. N.H. Chavannes (KICH1.GZ03.21.007) – LUMC

Consortium:
Medeaanvragers: University of Twente, University of applied sciences Utrecht, TU Delft, Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS)
Cofinanciers: Ancora Health, Unilabs, Diabetes Fonds
Samenwerkingspartners: Patiënten Federatie

 • LIFTS: Healthy Lifestyle for low liTerate teenagerS

Ongeveer 7,2% van de Nederlandse jongeren heeft een licht verstandelijke beperking. Naast leerproblemen, vergroot het opgroeien in een lage sociaaleconomische omgeving de uitdagingen waarmee deze jongeren vaak worden geconfronteerd bij het maken van gezonde keuzes. Met LIFTS willen we bijdragen aan een gezonde toekomst voor deze jongeren en hun sociale omgeving door effectief gebruik te maken van innovatieve gezondheidstechnologie die aansluit bij de behoeften, wensen en belevingswereld van deze jongeren. Hiertoe worden vier proeftuinen ingericht rondom vier Praktijkscholen, waarin het participatieve onderzoek met en voor praktijkschoolleerlingen, samen met docenten, verzorgers, ontwerpers, beleidsmakers en onderzoekers plaatsvindt.

Dr. K.T. Verkooijen (KICH1.GZ03.21.011) -WUR

Consortium:
Medeaanvragers: Eindhoven University of Technology, Utrecht University,
Cofinanciers: Aptus, InnoSportLab Sport & Beweeg, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Stichting Special Heroes Nederland, Sectorraad Praktijkonderwijs, GGD Gelderland Zuid, Dutch Rose Media BV, The Netherlands Nutrition Centre, NOC*NSF, Trimbos institute, Kranenburg Praktijkonderwijs, Pro College Nijmegen, City of Utrecht, Ancora Health
Samenwerkingspartners: De Baanbreker, Het Streek college Ede, Hogeschool Utrecht, i4PH, One Planet, Coalitie preventie regio Foodvalley, GGD Utrecht Region

 • Detox@home: remote monitoring and intervention during detoxification from addictive substances

Ontgiften van middelengebruik is een belangrijke stap in herstel van verslaving. Patiënten doen dat liefst in hun eigen leefomgeving. Om dat veilig en comfortabel te doen is intensieve monitoring nodig om snel in te grijpen bij dreigende ontwenninsgverschijnselen. Detox@Home ondersteunt dit met een digitaal platform voor zelfrapportage, telemonitoring van ontwenning, communicatie met behandelaars, en eHealth interventies. We onderzoeken wat patiënten en behandelaars belangrijk vinden tijdens ontgifting, bouwen een digitaal platform en testen dat in de praktijk. Onze groep met patiënten vertegenwoordiging, behandelaars, onderzoekers, zorgverzekeraar en een technologie bedrijf maakt zo ontgifting in de eigen omgeving efficiënt, veilig en toegankelijk.

Prof. dr. A.F.A. Schellekens (KICH1.GZ03.21.017) - UMCN

Consortium:
Medeaanvragers: University of Twente, Saxion University of Applied Sciences
Cofinanciers: Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction, Menzis Zorgverzekeraar N.V., Nedap N.V., Tactus addiction care, Iriszorg, Novadic-Kentron
Samenwerkingspartners: Intact, Stichting Het Zwarte Gat, Mondriaan verslavingszorg

 • Developing A digital COPD companion for Improving Lifestyle (DACIL)

DACIL heeft tot doel om mensen met een chronische obstructieve longziekte (COPD) te ondersteunen in het omgaan met hun aandoening door een digitale coach te ontwikkelen die hen in de thuisomgeving in de gaten houdt. Door het beoordelen van het stemgeluid en de ademhaling geeft deze coach een behandeladvies als de COPD slechter wordt en leefstijladviezen om de COPD te verbeteren. Daarbij wordt deze digitale coach ondersteund door kunstmatige intelligentie. Door deze digitale coach samen met patiënten te ontwikkelen worden mensen met COPD in hun kracht gezet en wordt de ongelijkheid in de gezondheid als gevolg van COPD teruggebracht.

Dr. S.O. Simons (KICH1.GZ03.21.023) – MUMC+

Consortium:
Medeaanvragers: Maastricht University, Radbound University, Centre for Language and Speech, VU University Amsterdam
Cofinanciers: Zana Technologies GmbH, KI:elements, Monitair BV
Samenwerkingspartners: Lung Foundation, Lung Alliance, NVALT, University Twente, PHAROS, Kenniscentrum Digitale Zorg, Zorginstituut

Interdisciplinaire samenwerking

Het bereiken van maatschappelijke impact vraagt om een interdisciplinaire en integrale onderzoeksaanpak. Hierbij is samenwerking van belang tussen burgers, bedrijven, overheden én onderzoekers, ofwel de ‘quadruple helix’. Daarom zijn eindgebruikers, partners en onderzoekers met verschillende achtergronden (alfa, gamma en bèta altijd) vertegenwoordigd binnen de KIC-projecten. Deze samenwerking vraagt om een open blik van ieder projectlid, wat kan leiden tot een verrijking van onderzoek door (deels) nieuwe methoden en/of handelingsperspectieven.

KIC zoekt technologische economische kansen

Het NWO-onderzoeksprogramma KIC staat voor baanbrekende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden investeren samen in bedrijfsmatige toepassing van kennis om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Zo stellen we banen en inkomsten in de toekomst veilig. Dit is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 dat aansluit bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de rijksoverheid. ZonMw en NWO brengen bedrijven en kennisinstellingen samen en financieren grensverleggend onderzoek op basis van hun innovatieve, impactvolle onderzoeksvoorstellen.

Lees meer over de programmering van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023.

]]>
news-9374 Wed, 22 Mar 2023 17:08:00 +0100 3 nieuwe subsidieoproepen voor belangenbehartigende organisaties https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/3-nieuwe-subsidieoproepen-voor-belangenbehartigende-organisaties/ Het programma Voor elkaar! is met een jaar verlengd. Daardoor kunnen we extra subsidierondes openstellen voor projecten die voor en door patiëntenorganisaties (of andere belangenbehartigende organisaties) worden uitgevoerd. Er zijn 3 subsidierondes waarvoor aanvragen ingediend kunnen worden. In dit nieuwsbericht lees je daar meer over. De projecten uit het programma Voor elkaar! dragen er aan bij dat mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen en hun naasten het leven kunnen leiden dat zij zelf willen. Het gaat hierbij niet alleen om ziekte en gezondheid, maar in de eerste plaats over meedoen in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan thema’s zoals wonen, werken, opleiding, vervoer en vrije tijd.

Subsidieaanvragen die binnen het programma worden ingediend moeten aansluiten op de doelen van het programma. Alleen organisaties die de belangen behartigen van mensen met een beperking, chronische ziekte, psychische kwetsbaarheid en hun naasten kunnen als hoofdaanvrager financiering aanvragen.

Onderstaande subsidieoproepen zijn gepubliceerd in de subsidiekalender van ZonMw. Hierin vind je meer informatie over de eisen die worden gesteld. Ben je benieuwd naar hoe subsidie aanvragen werkt? In de infographic in 10 stappen subsidie aanvragen leggen we het proces overzichtelijk uit.  

Subsidieronde 1: Open themaronde

Binnen de open themaronde kunnen belangenbehartigende organisaties een aanvraag indienen voor een plan dat aansluit bij één van de thema’s uit deze ronde én de doelen van ons programma. Voor deze ronde zijn de thema’s:

 1. Onderwijs en werk;
 2. Belangenbehartiging
 3. Vrije tijd;
 4. Zorg en welzijn.

Binnen deze subsidieoproep werken we in twee fasen. Aanvragers dienen eerst een beknopt projectidee in; pas in de tweede fase wordt een uitgewerkte aanvraag ingediend. Per project is maximaal €200.000,- beschikbaar, de maximale looptijd is 18 maanden. Let op: je kan maar één aanvraag indienen, het is niet mogelijk om op ieder thema een aanvraag in te sturen.

Praktische informatie

Thema’s: onderwijs en werk, belangenbehartiging, vrije tijd, zorg en welzijn
Budget per project: €200.000,-
Maximale looptijd: 18 maanden
Totaal budget: €3.900.000,- 
Deadline projectidee: 13 april 2023
Deadline uitgewerkte aanvragen: 7 september 2023

Subsidieronde 2: Vernieuwende aanpakken II

Heb jij ideeën voor een innovatieve manier van informatievoorziening of lotgenotencontact? Of heb jij een andere vernieuwende aanpak waar je graag mee aan de slag wil? Dan is deze subsidieoproep mogelijk iets voor jou. In deze ronde werken we niet in twee fasen, aanvragers dienen direct een uitgewerkte aanvraag in.

Praktische informatie

Thema’s: vernieuwende, innovatieve aanpakken
Maximaal budget per project: €50.000,-
Maximale looptijd: 12 maanden
Totaal budget: €700.000,- 
Deadline uitgewerkte aanvraag: 23 mei 2023, 14:00 uur

Subsidieronde 3: Implementeren met impact IV

Let op: je kan in deze ronde alleen subsidie aanvragen als je al een ZonMw-project hebt afgerond.

Binnen de subsidieoproep ‘Implementeren met impact’ kunnen afgeronde ZonMw-projecten een implementatie-impuls aanvragen. Met deze impuls kunnen zij bijvoorbeeld de structurele inbedding of verankering van eerder behaalde projectresultaten faciliteren. Of kunnen zij onderzoeken of een projectresultaat voor een andere, bredere doelgroep interessant kan zijn.

Binnen deze ronde werken we met het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Dit betekent dat binnengekomen projectaanvragen in volgorde van binnenkomst worden beoordeeld. De subsidieronde staat open tot 20 juni 2023, maar sluit zodra het subsidieplafond van 500.000,- is bereikt.

Aanvragers kunnen maximaal 25.000 per project aanvragen. De maximale looptijd van een project is 12 maanden.

Praktische informatie

Thema’s: inbedding of verankering van projectresultaten in de praktijk, verbreden van doelgroep
Maximaal budget per project: €25.000,-
Maximale looptijd: 12 maanden
Totaal budget: €500.000,- 
Deadline uitgewerkte aanvraag: 20 juni 2023, tenzij het subsidieplafond eerder is bereikt

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact met ons op via voorelkaar@zonmw.nl of telefoonnummer 070 349 54 71. Voor meer informatie over Voor elkaar! kunt u terecht op www.zonmw.nl/voorelkaar

]]>
news-9531 Wed, 22 Mar 2023 16:50:44 +0100 news-9530 Wed, 22 Mar 2023 15:28:54 +0100 Inzet van proactieve zorgplanning in de praktijk: 8 projecten van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/inzet-van-proactieve-zorgplanning-in-de-praktijk-8-projecten-van-start/ Het tijdig herkennen van de palliatieve fase en het gesprek als zorgverleners hierover aangaan met de patiënten en naasten zorgt voor passende zorg. In dit gesprek komen de doelen, wensen, behoeften, zorg en ondersteuning van de patiënt rondom het levenseinde ter sprake (proactieve zorgplanning/ advance care planning). We willen belemmeringen die zorgverleners, patiënten en hun naasten tijdens dit proces ervaren wegnemen. 8 projecten onderzoeken deze onderwerpen.

Transmurale samenwerking

Vanuit het eerdere programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ waren er 20 proactieve zorgplanning projecten. Hierbij lag de focus voornamelijk op het opdoen, toepassen en stimuleren van kennis over proactieve zorgplanning voor de patiënt en naasten. Bij het vervolgprogramma ‘Palliantie II’ ligt het accent op het bundelen van deze kennis vanuit de eerdere programma. Palliantie II heeft 8 proactieve zorgplanning projecten waarbij de focus ligt op transmurale samenwerking tussen 1e- en 2e- of 3elijns zorg en ondersteuning, en het meten van de verwachte effecten van de eerdere ontwikkelde interventies.

8 projecten proactieve zorgplanning van start

We stellen de projecten graag aan u voor:

Implementatie van de online proactieve zorg module bij oncologische patiënten

Projectleider Wendy Oldenmenger (Erasmus MC)
Verschillende zorgverleners in de 1e, 2e en 3e lijn leren het toepassen en uitwisselen van proactieve zorgplanning bij (hemato)oncologische patiënten in het oncologienetwerk Concord.

DEDICATED 2.0 (vervolgproject van DEDICATED: Desired Dementia Care Towards End of Life.)

Projectleider Judith Meijers (UM)
Stimuleren van proactieve zorgplanning bij mensen met een dementie door de DEDICATED-werkwijze door te ontwikkelen, verspreiden en evalueren in de 1e en 2e lijn, nationaal en internationaal. Zo wordt DEDICATED 2.0 ook opgeschaald naar de Nederlandse Antillen (Curaçao en Bonaire). Na dit project voelen zorgverleners zich toegerust om huidige en toekomstige wensen en behoeften eerder te bespreken en hierin samen te werken in de hele zorgketen.

Gereed voor proactieve zorgplanningsgesprekken bij dementie

Projectleider Yvette van der Linden (Academisch Ziekenhuis Leiden LUMC)
Gesprekshulpen effectief en structureel inbedden in hele zorgketen van thuis, ziekenhuis tot en met verpleeghuis voor mensen met dementie en hun naasten, vanaf diagnose tot aan overlijden ter ondersteuning van proactieve zorgplanning. De focus ligt op de gereedheid (readiness) om in gesprek te komen over proactieve zorgplanning bij patiënten, naasten en zorgverleners, en op de transmurale implementatie van gesprekshulpen in 1e, 2e en 3e lijn in de regio van consortium Propallia.

Op weg naar implementatie van proactieve zorgplanning in de cardiologie (OPCAR)

Projectleider Pauline de Graeff (UMCG)
Het implementeren van proactieve zorgplanning bij mensen met gevorderd hartfalen in de provincie Groningen.

Signaleren, Verkennen, Proactief (SVP) II: Transmurale proactieve multidimensionele zorgplanning: implementatie van een interactieve communicatietraining

Projectleider Anne Wichmann (Radboud UMC)
Het doorontwikkelen van een SVP-training tegen een lager kostprijstarief voor een bredere groep zorgverleners, waardoor de training toegankelijker is voor zorgverleners zonder of met een klein nascholingsbudget. Met daarnaast ook een uitgebreide effectmeting.

Passende zorg in de laatste levensfase

Projectleider Hetty Top (Sensire)
Het normaliseren van nadenken en praten over het levenseinde, ook als het levenseinde nog niet direct in zicht is. Hiervoor is het nodig om blijvend bewustwording te creëren onder zowel patiënten, naasten en burgers als onder professionals.

De zorg die ik wens

Projectleider Fabienne Warmerdam (Zuyderland MC)
Het implementeren en doorontwikkelen van een implementatiemodel voor integratie van transmurale proactieve zorgplanning in de volgende 3 specialistische zorgpaden: slokdarm- en maagkanker met uitzaaiingen, darmkanker met uitzaaiingen en nierdialyse. Zo kan de ondersteuning voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten in de regio beter aansluiten bij hun wensen en behoeften.

TOP GESPREK

Projectleider: Leontine Groen – van de Ven (Hogeschool Windesheim)
Het instaat stellen van zorgverleners om zorgplanning in de regio IJssel-Vecht eerder, vaker en methodisch in te zetten. Hierbij beter transmuraal af te stemmen over proactieve zorgplanning gesprekken en uitkomsten hiervan. Zo sluit de zorg en ondersteuning beter aan op de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten in het hele dementie zorgtraject van diagnose tot aan overlijden.

Samenwerking dementie projecten

Een samenwerking en afstemming vindt plaats tussen DEDICATED 2.0, Gereed voor proactieve zorgplanningsgesprekken bij dementie en TOP GESPREK. De projecten vullen elkaar aan door het hele dementiezorgtraject te beslaan. Er is aandacht voor dezelfde doelgroep zorgverleners, mensen met dementie en hun naasten. De projecten zorgen voor verdere nationale verspreiding.

ZonMw en proactieve zorgplanning

De projecten ontvangen subsidie vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma Palliantie financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

]]>
news-9506 Wed, 22 Mar 2023 14:15:00 +0100 Subsidieoproep geopend voor Verbetering kwaliteit poortwachtersproces https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-geopend-voor-verbetering-kwaliteit-poortwachtersproces/ Wil jij aan de slag met het organiseren van kennisactiviteiten of het (door)ontwikkelen van kennisnetwerken die direct of indirect bijdragen aan de verbetering van het poortwachtersproces (het re-integratieproces van een zieke werknemer)? Bekijk dan de subsidieoproep ter verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces. De oproep is tweeledig en biedt de kans om voorstellen in te dienen voor (1) het organiseren van kennisactiviteiten en (2) het (door)ontwikkelen van kennisnetwerken. Het gaat hierbij nadrukkelijk om thema’s gerelateerd aan de re-integratie van de zieke werknemer, waaronder ook preventie van langdurig of frequent verzuim en duurzame inzetbaarheid.

Tot uiterlijk dinsdag 16 mei 2023 uur kunnen subsidieaanvragen worden ingediend. Op 4 april organiseren we een online informatiebijeenkomst  waarin wede subsidieoproep toelichten.

Kennisuitwisselingsactiviteiten: waar moeten projecten aan voldoen?

De projecten die in aanmerking komen voor subsidie:

 • zijn innovatief en vakgebied-overstijgend
 • gaan over kennisuitwisseling rond thema’s gerelateerd aan de re-integratie van zieke werknemers
 • als het kennishiaat waarop de activiteit zich richt duidelijk is

De voorkeur gaat uit naar activiteiten die na de subsidieperiode een vervolg krijgen.

(Door)ontwikkeling van kennisnetwerken: waar moeten projecten aan voldoen?

Een project voor door(ontwikkeling) van kennisnetwerken komt in aanmerking voor subsidie als:

 • het innovatief is
 • het duidelijk thematisch afgebakend is
 • het een duidelijke meerwaarde kent
 • er draagvlak voor is
 • het een duurzaam karakter krijgt

Voor beide thema’s geldt dat projecten gericht op jonge of omgeschoolde professionals de voorkeur hebben, omdat zij nog geen breed netwerk hebben binnen hun vakgebied.  

Interesse?

Heeft u een idee voor een projectvoorstel? Bekijk de subsidieoproep  voor meer informatie over de doelen en voorwaarden van de oproep.

Online informatiebijeenkomst dinsdag 4 april

Op dinsdag 4 april organiseren we van 9:30 tot 10:30 een online informatiebijeenkomst over deze subsidieoproep. Tijdens de bijeenkomst vertellen we u meer over de procedure (wie, wat, wanneer en hoe) en heeft u uitgebreid de gelegenheid vragen te stellen.

Meld u aan voor de informatiebijeenkomst

Bent u niet in de gelegenheid om naar de informatiebijeenkomsten te komen? Dan kunt u met vragen ook bij ons terecht via poortwachter@zonmw.nl.

Over het programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Om met snel en effectief ingrijpen het verzuim korter te maken. Het programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces levert kennis op om de kwaliteit en afstemming in het poortwachtersproces te verbeteren en geeft stimulansen voor een meer re-integratiegerichte benadering.
Op de themapagina Terugkeer naar werk bij gezondheidsproblemen vindt u altijd het laatste nieuws, bijvoorbeeld over lopende en afgeronde projecten.

Meer informatie

]]>
news-9529 Wed, 22 Mar 2023 11:21:16 +0100 3 nieuwe projecten gehonoreerd onder deelprogramma vaccinstudies https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/3-nieuwe-projecten-gehonoreerd-onder-deelprogramma-vaccinstudies/ Om te voorkomen dat mensen ernstig ziek worden door COVID-19 en de druk op de zorg beheersbaar blijft, is het nog steeds belangrijk om meer kennis te ontwikkelen over de optimale inzet van vaccinatie tegen COVID-19. Binnen de subsidieronde ‘kennishiaten rondom COVID-19 vaccinatie’ zijn 3 projecten gefinancierd met verdiepend onderzoek naar immuniteit en langdurige bescherming na vaccinatie en onderzoek naar vaccinveiligheid. Onderzoek naar deze kennishiaten kan bijdragen aan de inrichting van het (toekomstige) vaccinatiebeleid en het voorbereid zijn op mogelijke toekomstige pandemieën.
Binnen deze ronde is subsidie toegekend aan de volgende 3 onderzoeken:

BREAK COVID: COVID-19 breakthrough infections and correlates of protection

Doorbraakinfecties vormen een risico voor kwetsbaren en kunnen ook leiden tot langdurige klachten (post-COVID). De cellulaire afweer speelt mogelijk een belangrijke rol tegen doorbraakinfecties met virusvarianten. Onderzoekers zullen bestuderen welke onderdelen van de afweer hier bescherming tegen biedt. Het doel is 3 tot 5 sleutelmarkers uit ruim 40 cellulaire immuun markers aan te wijzen die voorspellend zijn voor bescherming tegen doorbraakinfecties. De onderzoeksresultaten zullen bijdragen aan het inschatten van risico's op doorbraakinfecties in de Nederlandse bevolking. Daarnaast zijn de resultaten belangrijk voor de inrichting van een optimaal vaccinatiebeleid.

Elektronische patiëntendossiers als innovatieve aanvulling op kennishiaten bij de vaccin-veiligheidsbewaking tijdens pandemieën

Patiënten en zorgverleners melden vermoedens van bijwerkingen aan meld- en kenniscentrum Lareb. Door analyses van deze meldingen ontdekt Lareb nieuwe kennis over bijwerkingen. In dit onderzoek werkt Lareb samen met het Leids Universitair Medisch Centrum en het Haga ziekenhuis. De ziekenhuizen gebruiken elektronische patiëntendossiers (EPD’s) om informatie over de patiënten op te slaan. Zo ook informatie over mogelijke bijwerkingen die patiënten ervaren na COVID-19 vaccinatie. In dit onderzoek wordt met een software tool gezocht in EPD’s naar mogelijke bijwerkingen van vaccinatie. Lareb analyseert vervolgens deze informatie en de ontvangen meldingen. Ook wordt onderzocht of het zoeken in EPD’s een manier is om nog meer mogelijke bijwerkingen van vaccinaties te vinden, naast de meldingen die Lareb ontvangt. Dit kan leiden tot vernieuwing en verbetering van de veiligheidsbewaking van medicijnen en vaccins, wat ook te gebruiken is bij mogelijke volgende pandemieën.

Nasal And Systemic Immunity following COvid VACcination (NASI-COVAC)

Het afweersysteem tegen luchtweginfecties wordt vaak in het bloed bestudeerd, terwijl virussen zoals corona via de neus ons lichaam binnenkomen. Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in het afweersysteem in de neus na corona infectie en/of herhaalvaccinaties. Hiervoor wordt met een nieuwe methode een kleine hoeveelheid afweercellen uit het slijmvlies van de patiënt afgenomen. Ook worden er antistoffen uit de neus verzameld en gemeten. Er wordt onderzocht of er bescherming in de neus wordt opgebouwd na corona infectie en/of herhaalvaccinaties. Daarnaast wordt er gekeken wat de effectiviteit is van de opgebouwde afweer tegen nieuwe varianten van het virus. Welke afweercellen op welke plek nodig zijn voor de bescherming tegen infectie na vaccinatie wordt onderzocht door het gebruik van proefdiermodellen.

Meer informatie

Corona en COVID-19 bij ZonMw

]]>
news-9527 Tue, 21 Mar 2023 17:05:03 +0100 Afsluiting post-COVID project ACTION met conferentie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/afsluiting-post-covid-project-action-met-conferentie/ Openbare slotconferentie op 13 april 2023 Afsluiting post-COVID project ACTION met conferentie

Op 13 april vindt de openbare slotconferentie van het post-COVID project ACTION: Aanhoudende Klachten na COVID-19 plaats in het UMC Groningen. Deze bijeenkomst vindt plaats tussen 15:00 en 18:00 in de Rode Zaal van het UMCG en is ook via een livestream te volgen.

Alle belangstellenden, inclusief patiënten, zorgverleners, beleidsmakers, en belangenorganisaties zijn van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. Deelnemen aan de conferentie is kosteloos. Aanmelden kan via Openbare slotconferentie – ACTION (actioncovid.nl). Hier is ook het programma te vinden.

]]>
news-9521 Tue, 21 Mar 2023 12:00:00 +0100 Subsidieoproep living labs voor MOOI in Beweging geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-living-labs-voor-mooi-in-beweging-geopend/ Werk je bij een gemeente of een kennisinstelling? Dan kun je vanaf vandaag een subsidieverzoek indienen voor het realiseren van een living lab voor MOOI in Beweging. Het doel van deze subsidieoproep is om met onderzoek en innovatie bij te dragen aan oplossingen voor wicked problems binnen sport en bewegen. Deadline: 25 mei 2023, 14.00 uur. De te realiseren living labs sluiten aan bij de volgende wicked problems van MOOI in Beweging:

 • Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit (wicked problem 2)
 • Sport en bewegen wordt te weinig ingezet binnen de gezondheidszorg (wicked problem 3)
 • De waarde van topsport is onvoldoende aantoonbaar (wicked problem 4)
 • De sportinfrastructuur wordt te weinig gebruikt (wicked problem 5)
 • De betaalbaarheid van sport staat onder druk (wicked problem 6)

Voor wicked problem 1: ‘Bewoners in aandachtswijken sporten minder’ kunnen in deze ronde geen aanvragen worden ingediend omdat op 7 maart 2023 een oproep voor het realiseren van living labs lage SES is gesloten.

Wat is een living lab?

Een living lab is een experimenteerruimte van lokale vernieuwers ((lokale) overheid, kennisinstellingen, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven) samen met burgers. Experimenten en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken worden direct in de ‘echte wereld’ getoetst. In dit geval voor wicked problems op het gebied van sport en bewegen.

MOOI in Beweging

Het programma MOOI in Beweging brengt een beweging op gang naar missiegedreven onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen. Waar het om draait is dat we met nieuwe kennis uit onderzoek, of met kennis die niet wordt gebruikt, en met innovaties bijdragen aan oplossingen voor vragen en uitdagingen die al jaren bestaan maar die toch steeds blijven voortslepen. Dit zijn de zogenaamde wicked problems. Samen met ruim 200 professionals en de opdrachtgevers VWS en NOC*NSF zijn de bovengenoemde 6 wicked problems vastgesteld.

Wie kan indienen?

De aanvraag wordt ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal één gemeente, één hbo- en/of mbo-instelling (lectoraat, expertisecentrum of practoraat) en één maatschappelijke organisatie (bijvoorbeeld welzijnsorganisatie, sportclub, bewonerscollectief). De hbo instelling of gemeente is hoofdaanvrager & bestuurlijk verantwoordelijke. De andere partijen zijn medeaanvrager.

Beschikbaar budget

In deze subsidieronde kun je maximaal 50.000,= euro aanvragen voor een looptijd van maximaal 18 maanden. Cofinanciering van minimaal 30% van het totale projectbudget is verplicht. Deze cofinanciering kan zowel in cash als in kind worden opgevoerd.

Alle benodigde informatie en voorwaarden voor het indienen vind je in de subsidieoproep.

Over ons

ZonMw wil met missiegedreven onderzoek en innovatie bijdragen aan het vinden van oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken (wicked problems) op het gebied van sport en bewegen. We streven ernaar om mensen meer in beweging te krijgen ter voorkoming van volksziekten.
Sportinnovator is het sportinnovatienetwerk en ondersteunt/adviseert in de living labs aanpak.

Meer informatie

 

]]>
news-9519 Mon, 20 Mar 2023 15:44:10 +0100 Call open: ruim € 5,5 miljoen beschikbaar voor NWA onderzoek naar Eenzaamheid https://www.nwo.nl/nieuws/call-open-ruim-eu-55-miljoen-beschikbaar-voor-nwa-onderzoek-naar-eenzaamheid Eenzaamheid. We horen er veel over de afgelopen tijd. Tijdens de covidpandemie was eenzaamheid een terugkerend onderwerp. Maar wat betekent het om eenzaam te zijn en wat doet dat met een mens? Er is nog weinig bekend over verschillende vormen van eenzaamheid bij diverse groepen in de samenleving, wat de oorzaken daarvan zijn en wat effectieve aanpakken tegen eenzaamheid zijn. Dit onderzoeksprogramma wil daar verandering in brengen. news-9520 Mon, 20 Mar 2023 15:36:13 +0100 Nu online: subsidieoproep Pilots voor een betere samenwerking tussen volwassenen-ggz en jeugdhulp https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nu-online-subsidieoproep-pilots-voor-een-betere-samenwerking-tussen-volwassenen-ggz-en-jeugdhulp/ Psychische problematiek van ouders en gebruik van jeugdhulp bij kinderen komen vaak samen voor binnen een gezin. Een goede samenwerking tussen instellingen in de volwassenen-ggz en jeugdhulp is daarom noodzakelijk om goede zorg te bieden aan gezinnen. Goede samenwerking is echter vaak lastig te realiseren door organisatorische structuren, wet- en regelgeving en verschillende financieringsstromen. Daarom is er subsidie beschikbaar voor pilots waarin geëxperimenteerd gaat worden met het verbeteren van de samenwerking. In deze pilots wordt gekeken naar situaties waarin bijvoorbeeld meerdere gezinsleden in behandeling zijn, waarbij het van belang is dat zorg wordt afgestemd. Of waarbij er sprake is van een vorm van zorg waarbij het wenselijk is om een andere vorm van zorg vroegtijdig te betrekken. Het kan dan gaan om een lichte vorm van ondersteuning vanuit een wijkteam tot intensieve, gespecialiseerde zorg.

Experimenteren in pilots

In de subsidieronde wordt subsidie beschikbaar gesteld voor pilots die willen gaan experimenteren met het versterken van de samenwerking tussen de volwassenen-ggz en de jeugdhulp. Er wordt kennis ontwikkeld, toegepast en geëvalueerd om de samenwerking tussen de volwassenen-ggz en jeugdhulp te versterken. De pilots leveren input voor het overkoepelende actieonderzoek, dat wordt uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut in samenwerking met het Trimbos-instituut.

Informatiebijeenkomst op 6 april

Op 6 april, van 10.00-12.00 uur vindt een online informatiebijeenkomst plaats. Hier wordt meer informatie gegeven over de opzet en het doel van de subsidieoproep voor de pilots, het overkoepelend onderzoek en uiteraard kunt u uw vragen stellen. Wilt u meer weten over de oproep voor de pilots, het overkoepelende onderzoek of bent u voornemens een aanvraag in te dienen, dan kunt u zich aanmelden voor deze informatiebijeenkomst via dit formulier.

Meer weten?

]]>
news-9522 Mon, 20 Mar 2023 12:40:00 +0100 Hormoontherapie bij neuro-endocriene tumoren zinvol? https://amazingerasmusmc.nl/oncologie/hormoontherapie-bij-neuro-endocriene-tumoren-zinvol/ Internist-endocrinologen Hans Hofland en Wouter de Herder starten samen met het Belgische ziekenhuisnetwerk NETwerk een onderzoek naar het nut van hormoontherapie na groei van een neuro-endocriene tumor die niet hormonaal actief is. Voor hun onderzoek ontvangen de onderzoekers een subsidie van 2,7 miljoen euro van BeNeFIT. news-9514 Thu, 16 Mar 2023 09:55:35 +0100 Synergie informatiebijeenkomst presentatie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/synergie-informatiebijeenkomst-presentatie/ Bekijk de presentatie met informatie over de subsidieoproep Afgelopen vrijdag 10 maart vond de online informatiebijeenkomst plaats over de subsidieoproep van het NWA synergieprogramma ‘Kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving’. Tijdens de bijeenkomst werd deze presentatie gegeven met informatie over de subsidieoproep en was er ruimte voor deelnemers om samenwerkingsmogelijkheden te verkennen.

Subsidieoproep ‘NWA Synergiethema: Kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving’

Door de coronapandemie is het belang van de online samenleving toegenomen. Daarom staat het omgaan met de langetermijneffecten van de digitalisering van de samenleving in de subsidieoproep ‘Kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving’ centraal. Het doel van het synergieprogramma is het beantwoorden van een deel van de kennisvragen rondom de online samenleving uit de Rijksbrede Kennisagenda om vervolgens op een passende manier om te kunnen gaan met de langetermijneffecten van de versnelde digitalisering van de samenleving. Hierbij wordt gekeken naar zowel de risico’s als kansen die zijn ontstaan op het gebied van onder andere gelijkheid, veiligheid en gezondheid. Ook wordt er aandacht besteed aan de rol en invloed van technologiebedrijven en overheden bij de totstandkoming en ontwikkeling van een online samenleving. Op dit moment staat de subsidieoproep voor de vooraanmelding (fase I) open. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is donderdag 6 april 2023, 14:00 uur.

]]>
news-9513 Thu, 16 Mar 2023 09:46:32 +0100 Ruim € 5,5 miljoen beschikbaar voor NWA onderzoek naar Eenzaamheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ruim-eur-55-miljoen-beschikbaar-voor-nwa-onderzoek-naar-eenzaamheid/ Eenzaamheid. We horen er veel over de afgelopen tijd. Tijdens de covidpandemie was eenzaamheid een terugkerend onderwerp. Maar wat betekent het om eenzaam te zijn en wat doet dat met een mens? Er is nog weinig bekend over verschillende vormen van eenzaamheid bij diverse groepen in de samenleving, wat de oorzaken daarvan zijn en wat effectieve aanpakken tegen eenzaamheid zijn. Dit onderzoeksprogramma wil daar verandering in brengen. Doel van de call

Naast het onderzoek naar de verschillende vormen van eenzaamheid moet het onderzoek in deze Call for proposals ook voorzien in een doorvertaling van de beschikbare kennis naar praktijk, de deskundigheidsbevordering van professionals en vrijwilligers en beleidsontwikkeling op het terrein van eenzaamheid. In deze call wordt onderzoek gedaan naar eenzaamheid en de effecten daarvan bij vijf verschillende groepen in de samenleving:

 • Jongeren (11 t/m 17 jaar)
 • Jongvolwassenen (18 t/m 26 jaar)
 • Mantelzorgers van mensen met chronische of levenslange ziekte of beperking
 • Mensen met een lichte verstandelijke beperking
 • Ouderen uit een buiten-Europees herkomstland

Ga naar de call

Budget en partners

Voor deze Call for proposals is ruim € 5,5 miljoen beschikbaar. Per doelgroep wordt één project gehonoreerd, waarvoor maximaal € 970.000 euro per project beschikbaar is. Vervolgens dienen de gehonoreerde projecten een gezamenlijke aanvraag voor een dwarsdoorsnijdend project in, waarvoor maximaal € 835.000 beschikbaar is. Bij deze Call for proposals is het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS initiatiefnemer en wordt ook nauw samengewerkt met ZonMw.

Matchmakingsbijeenkomsten

Er zullen twee matchmakingbijeenkomsten plaatsvinden bij NWO in Utrecht, op donderdagmiddag 6 april en dinsdagmiddag 9 mei. Tijdens de eerste bijeenkomst staan de behoeften vanuit de doelgroepen zelf en de praktijk centraal: welke vragen leven daar en wie zijn er nodig voor het beantwoorden van deze vragen? Tijdens de tweede bijeenkomst staan de onderzoeksvragen en het vormen van consortia centraal. Het doel van deze bijeenkomsten is om consortiumvorming te stimuleren en ook praktijkpartners te betrekken bij de consortia ten behoeve van eventuele samenwerking, samenvoeging of aansluiting. Voor de matchmakingsbijeenkomsten dient u zich aan te melden via deze link.

NWA zoekt verbinding met de maatschappij

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert NWO het onderzoeksprogramma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) uit. Het doel van de NWA is om met kennis een positieve, structurele bijdrage te leveren aan de maatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar voor wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke impact te zorgen. Hieraan wordt onder andere invulling gegeven via thematische programmering in samenwerking met overheden. Het doel van de thematische NWA-programma’s is om antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vragen. Al het onderzoek is interdisciplinair opgezet en betrekt zowel de gehele breedte van de kennisketen als relevante maatschappelijke partners.

]]>
news-9510 Wed, 15 Mar 2023 12:31:26 +0100 Verder versterken samenwerking rondom onbegrepen gedrag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/verder-versterken-samenwerking-rondom-onbegrepen-gedrag/ De ministeries van VWS en JenV hebben de handen ineen geslagen om een impuls te geven aan de samenwerking rondom mensen met onbegrepen gedrag. Er is 59 miljoen euro extra beschikbaar via het ZonMw-Actieprogramma Grip op Onbegrip voor ggz, politie, gemeenten en GGD’en en andere organisaties die zorg en ondersteuning bieden aan deze mensen. Sterke netwerken rondom mensen met onbegrepen gedrag

Mensen met onbegrepen gedrag is een verzamelnaam voor mensen met een opstapeling van levensproblemen die niet de juiste zorg en ondersteuning ontvangen. Als ze met de politie in aanraking komen, wordt dat geregistreerd met incidentcode E33: overlast door persoon met verward gedrag. ‘Het Actieprogramma Grip op Onbegrip focust op sterke netwerken voor die mensen,’ legt programmamanager Lisanne Hogema uit. ‘Het is belangrijk dat politie, gemeenten, GGD’en, zorgaanbieders en ervaringsdeskundigen goed met elkaar samenwerken. Zo kunnen mensen met onbegrepen gedrag en hun omgeving de juiste zorg krijgen als dat nodig is.’ Met het extra geld vanuit de ministeries kan een sterke impuls worden gegeven aan de opbouw en uitvoeringskracht van deze netwerken. Mensen met onbegrepen gedrag die te maken hebben met complexe problematiek staan daarbij centraal.

Waar gaat het extra geld naartoe?

Zoals Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) aankondigden in december 2022, wordt met het geld het te verdelen budget van het actieprogramma verhoogd. Een aantal subsidiemogelijkheden worden toegevoegd of uitgebreid. ‘Vanaf het begin van het programma in 2021 zijn we al bezig met het vormen van Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag en samenwerkingsverbanden Zorg en Veiligheid. Daarin krijgen partijen de ruimte om gezamenlijk te leren en verbeteren,’ legt Hogema uit. Organisaties bepalen samen met ervaringsdeskundigen en naasten hoe ze elkaar kunnen ondersteunen en wat zij nodig hebben van de ander. ‘Met het aanvullende geld geven we samenwerkingsverbanden Zorg en Veiligheid de mogelijkheid zich op extra aandachtspunten te richten.’

Aandacht voor signalen uit de wijk

Eén van de aandachtspunten is zorgen dat na een signaal over zorgwekkend gedrag in de wijk de juiste actie wordt ondernomen. Om op die manier passende zorg of ondersteuning te kunnen bieden. ‘Hierbij kun je denken aan een Wijk-GGD’er of wijkfunctionaris die vroeg signaleert wie er in een wijk hulp nodig heeft en iemand tijdig met de juiste organisatie in contact brengt. Zo wordt iemand eerder geholpen en wordt het handelingsperspectief van professionals, waaronder de wijkagent, verbeterd,’ aldus Hogema.

Samenwerkende partijen in veiligheidsregio’s kunnen extra subsidie aanvragen

Een ander aandachtspunt is het intensiveren van de samenwerking tussen het zorg-, veiligheids- en sociaal domein. Het gaat hierbij onder meer over samenwerkingen rondom een melding in de meldkamer. ‘Een voorbeeld hiervan is dat er in de meldkamer iemand zit die goed kan beoordelen of iemand hulp van politie of ggz nodig heeft. Of een combinatie, waarbij ze samen optrekken om de situatie op te lossen.’ Er is extra geld gereserveerd voor deze manier van samenwerking binnen de veiligheidsregio’s en zogenaamde ‘hotspots’. Dat zijn de steden waar de meeste overlast door personen met onbegrepen gedrag worden geregistreerd volgens een analyse van het Informatie Analyse Team. Het gaat om Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven, Groningen en Haarlem.

Subsidiemogelijkheden open vanaf maart

Het is nu mogelijk om per veiligheidsregio of hotspot laagdrempelig een starfinanciering aan te vragen. ‘Met deze startfinanciering kan een kwartiermaker worden aangesteld die partijen bij elkaar brengt, de knelpunten en oplossingsrichtingen samenbrengt en verwerkt in een plan van aanpak,’ licht Hogema toe. Het is de bedoeling dat dit plan van aanpak de basis is voor een subsidieaanvraag ‘domeinoverstijgend samenwerken in hotspots en veiligheidsregio’s'’ bij het actieprogramma. Daarnaast zijn er de volgende subsidiemogelijkheden:

 • Grip op Onbegrip: domeinoverstijgend samenwerken in hotspots en veiligheidsregio’s
 • Vroegsignalering en opvolging in de wijk
 • Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag
 • Praktijkgericht onderzoek onbegrepen gedrag

Bekijk hier de pagina over subsidiemogelijkheden bij het Actieprogramma Grip op Onbegrip.

Begeleiding bij aanvragen subsidie en gedurende een project

De ministeries van JenV en VWS organiseren in 2023 en 2024 een tour van werkconferenties in alle 25 veiligheidsregio’s. Hiermee wordt de intensivering van de samenwerking gestimuleerd. Tijdens de werkconferenties worden bestuurders, managers en professionals samengebracht. Er worden goede voorbeelden gedeeld en lokale en regionale boegbeelden vertellen over hun werkwijzen ter inspiratie. Het programmateam van het actieprogramma is hierbij aanwezig om de subsidiemogelijkheden toe te lichten.

Aanvullend op de werkconferenties organiseert ZonMw dinsdag 21 maart, woensdag 12 april en donderdag 15 juni 2023 (13.00 – 14.30 uur) drie online informatiebijeenkomsten over de subsidieoproepen. Aanmelden kan via dit formulier. Het programmateam van Grip op Onbegrip is ook persoonlijk bereikbaar om mee te denken over welke subsidiemogelijkheden het beste bij de situatie in de regio aansluiten.

Verder staan de Regioadviseurs Zorg & Veiligheid klaar om regio’s te ondersteunen bij het realiseren van betere samenwerking.

Tenslotte, om de regio’s gedurende de looptijd te ondersteunen en volgen, start er vanuit het programma een landelijk begeleidingstraject.

Meer informatie

]]>
news-9509 Wed, 15 Mar 2023 09:39:00 +0100 Subsidieoproep voor Infectieziektebestrijding opengesteld https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-voor-infectieziektebestrijding-opengesteld/ Op 15 maart 2023 is de 2e subsidieoproep van het programma Infectieziektebestrijding 3 opengesteld. Het doel van het programma en deze oproep is het bevorderen van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de infectieziektebestrijding en het versterken van de kennisinfrastructuur. Dit moet uiteindelijk bijdragen aan de vermindering van de ziektelast en het aantal (ernstige) zieke mensen door infectieziekten in Nederland. De gevolgen van infectieziekten

Infectieziekten vormen een risico voor de volksgezondheid. Ziekteverwekkers, zoals bacteriën, virussen, schimmels en parasieten kunnen zich verspreiden via lucht, bodem, water, vectoren en dieren die in het wild leven. Er is een blijvende onvoorspelbare dreiging van het vormen van een epidemie. Een epidemie kan grote negatieve gevolgen hebben voor de maatschappij.

Preventie en bestrijding van uitbraken

Door te investeren in onderzoek naar preventie en bestrijdingsinterventies, is het niet alleen mogelijk om uitbraken te voorkomen maar ook om beter voorbereid te zijn op toekomstige uitbraken.

De pijlers van deze subsidieoproep

Zowel grote projecten als kleine (pilot)projecten kunnen in aanmerking komen voor de 2e subsidieoproep van het programma Infectieziektebestrijding 3. Deze oproep is gebaseerd op de volgende pijlers:

 • Opkomende infecties, uitbraakonderzoek, preparedness en response
 • One Health en non-alimentaire zoönosen
 • Multimorbiditeit

Aandachtsgebieden

Tevens zijn er 5 aandachtsgebieden, namelijk:

 • Epidemiologie, transmissie en fundamenteel onderzoek
 • Diagnostiek, monitoring en surveillance
 • Interventies: preventie en behandeling
 • Communicatie, gedrag en maatschappelijke relevantie
 • Opkomende onderzoeksmethodieken

Informatie over de subsidieoproep

Het voorgestelde onderzoek moet naast een van de bovengenoemde pijlers minstens een van de aandachtsgebieden bevatten. Andere randvoorwaarden, toelichting van de pijlers en aandachtsgebieden en meer informatie is te vinden in de subsidieoproep te vinden. De subsidieoproep is alleen in het Nederlands beschikbaar. Meer informatie over het financieren van onderzoek naar infectieziekten vindt u op de programmapagina Infectieziektebestrijding.

Deadline aanvraag

De deadline voor de indienen van projectideeën is 15 mei 2023, 14.00 uur.

Infectieziektebestrijding

Kennis over infectieziekten draagt bij aan de gezondheid van mensen. Lees op onze themapagina Infectieziektenbestrijding welke kennis we laten ontwikkelen door onderzoek te financieren en welke kennisvragen we signaleren.

]]>
news-9508 Tue, 14 Mar 2023 13:51:57 +0100 Wijkgericht werken rondom het jonge kind: samenwerken aan preventie en normalisatie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/wijkgericht-werken-rondom-het-jonge-kind-samenwerken-aan-preventie-en-normalisatie/ In Zwolle heeft de Leergemeenschap ‘Wijkgericht werken rondom het jonge kind: samenwerken aan preventie en normalisatie’ 2 jaar lang gewerkt aan preventie-activiteiten voor ouders met jonge kinderen in 3 Zwolse wijken. De activiteiten die hieruit voort zijn gekomen zorgen ervoor dat ouders elkaar beter kunnen ondersteunen. Maar zorgen er ook voor dat de ontwikkeling van het kind gestimuleerd wordt. Laagdrempelig ontmoetingsnetwerk

In de leergemeenschap gingen per wijk een ouder, een professional en een onderzoeker samen aan de slag om uit te zoeken wat ouders belangrijk vinden en waar zij behoefte aan hebben om het gewone leven rondom het jonge kind te versterken. Zij ontdekten samen wat de gezamenlijke droom was voor hun wijk. En welke concrete activiteiten daar aan bij konden dragen.

Vervolgens zijn een laagdrempelig ontmoetingsnetwerk en activiteiten ontwikkeld. Zoals een oudercafé, peutergym, babybootcamp, samen muziek maken, taalplezier en voorlichtingsbijeenkomsten over peutergedrag. Deze activiteiten zijn gericht op ouders die elkaar kunnen ondersteunen. En de activiteiten voor jonge kinderen hebben een meerwaarde in het stimuleren van de spraak-taalontwikkeling, motoriek en sociale vaardigheden.

Veilige ontmoetingsplek

Onderzoek rond de leergemeenschappen en de activiteiten laat zien hoe belangrijk het is om als het ware een 'dorp binnen de stad' te vormen waarin ouders veilige ontmoetingsplekken hebben om over de uitdagingen in het gewone leven te kunnen uitwisselen. Ouders kunnen met elkaar herkenning, erkenning en geruststelling vinden. En praktische en emotionele steun aan elkaar geven.
Samen uitwisselen werkt normaliserend ten aanzien van de druk of vragen die ouders met jonge kinderen ervaren in het opvoeden. Bij problemen die aandacht nodig hebben is het netwerk van professionals met de juiste expertise dichtbij.

ZonMw-programma Wat werkt voor de jeugd

Met meer kennis kan de hulp en ondersteuning aan jongeren en gezinnen verbeterd worden.
Daarvoor is het kennisontwikkelingsprogramma Wat werkt voor de jeugd opgezet.
Het project is tot stand gekomen met financiering vanuit dit programma.

Meer informatie

 

]]>
news-9507 Tue, 14 Mar 2023 09:51:31 +0100 Gender in Research fellowship https://publicaties.zonmw.nl/geleerde-lessen-uit-de-gender-in-research-workshop/ Om startende onderzoekers te ondersteunen bij de integratie van sekse en gender, organiseren we jaarlijks samen met het ErasmusMC een cursusprogramma binnen het Erasmus Summer Programme. Het programma brengt (inter)nationale experts en gastsprekers samen die hun kennis en expertise over sekse en gender in gezondheid en onderzoek delen. Ben jij benieuwd naar de geleerde lessen over het integreren van sekse en gender in onderzoek van vorig jaar? Lees de publicatie van de Gender in Research fellowship 2022. De subsidieoproep voor de fellowship staat nu open tot 25 april 2023. news-9505 Mon, 13 Mar 2023 10:13:27 +0100 Positieve evaluatie ZonMw: 'ZonMw realiseert impact met kennis' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/positieve-evaluatie-zonmw-zonmw-realiseert-impact-met-kennis/ De vijfjaarlijkse externe evaluatie van ZonMw is positief. 'De positie die ZonMw heeft en de taken die zij vervult maken ZonMw tot een essentiële organisatie in het veld van ontwikkelen, programmeren en uitvoeren van onderzoek op het brede terrein van gezondheid, zorg en welzijn, en in het door vertalen van de resultaten van onderzoek naar de praktijk'; aldus het evaluatierapport. ZonMw wordt breed gewaardeerd en biedt een overtuigende toegevoegde waarde. Bestuur, directie en alle ZonMw’ers zijn blij met en trots op deze waarderende woorden! Doeltreffend en doelmatig

Onderzoeks- en adviesbureau Significant Public heeft, in opdracht van het Ministerie van VWS, ZonMw geëvalueerd. Een dergelijke externe evaluatie wordt elke 5 jaar uitgevoerd op basis van de kaderwet ZBO’s. Hierbij is onderzocht of ZonMw doelmatig en doeltreffend werkt, en in hoeverre opvolging is gegeven aan de aanbevelingen uit de vorige evaluatie. Het bureau concludeert dat ZonMw de positieve uitkomsten van de vorige kaderwetevaluatie (over de periode 2010-2015) opnieuw heeft bevestigd en heeft voortgezet. En dat is zeker gezien de omstandigheden die in de onderzoeksperiode (2016-2022) aan de orde waren een bijzondere prestatie. Op de kerntaken programmeren en financieren van kennisontwikkeling, het stimuleren van impact en het signaleren van kennisbehoeften is het functioneren van ZonMw doeltreffend en doelmatig te noemen.

Overall conclusie over het functioneren van ZonMw

De evaluatie levert al met al een positief beeld over ZonMw op: ZonMw legt sterk en steeds meer de nadruk op het bereiken van impact door toepassing, implementatie en doorwerking in de praktijk. ZonMw levert in deze positie en in dit veld een overtuigende toegevoegde waarde. De wijze waarop ZonMw haar taken vervult, wordt breed gewaardeerd. ZonMw staat als verbinder continu en uitgebreid in contact met diverse partijen in het veld (beleid, praktijk, onderwijs en kennisinstellingen). Stakeholders beschouwen ZonMw als belangrijke, onmisbare organisatie om kennisontwikkeling en onderzoek op het terrein van gezondheid, zorg en welzijn mogelijk te maken. Vanuit de verschillende perspectieven wordt ZonMw geprezen voor de goede en gedegen kwaliteit die wordt geleverd door deskundige medewerkers, met wie prettig wordt samengewerkt.

Aanbevelingen voor de toekomst

De lijn die ZonMw heeft ingezet en doorgezet, heeft nog meer potentie in de toekomst. De aanbevelingen zijn hierop gericht. Zo is een aanbeveling om verder in te zetten op meer langlopend programmeren en de verdere bundeling van kennisbehoeften op maatschappelijke vraagstukken. Hiertoe is (zowel bij ZonMw als VWS) een inhoudelijke langetermijnvisie en een strategische kennisagenda nodig. Dit in (blijvende) combinatie met kort-cyclisch en adaptief werken om in te spelen op actuele kennisbehoeften en opvolging in de kenniscyclus. Ook is de aandacht voor domeinoverstijgend samenwerken (inhoudelijk en multidisciplinair) en verbinding en opvolging in de kenniscyclus blijvend nodig. Gezien de forse groei van ZonMw is een verdere inzet op de professionalisering van de organisatie nodig. De belangrijkste randvoorwaarde voor een blijvend goed functioneren van ZonMw is een passende meerjarige financiering voor de programmering en de basisfinanciering van ZonMw als organisatie.

Om onze rol, positie en werkzaamheden nóg beter te op te pakken gaat ZonMw de komende tijd met deze ontwikkelpunten aan de slag. Er volgt nog een bestuursreactie. Een beleidsreactie van VWS volgt waarschijnlijk in juni.

Vrijdag 10 maart jl. is het rapport 'ZonMw realiseert impact met kennis', door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. De externe evaluatie van ZonMw wordt elke vijf jaar uitgevoerd op basis van de kaderwet ZBO’s.

]]>
news-9504 Mon, 13 Mar 2023 09:14:55 +0100 De Slimme Zorg Estafette 2023 is een feit! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/de-slimme-zorg-estafette-2023-is-een-feit/ De Slimme Zorg Estafette 2023 is een feit. Gedurende vier weken lang organiseerden (zorg)organisaties uit het hele land inspirerende sessies rondom het thema slimme zorg. Natuurlijk kon ook ZonMw hierin niet ontbreken. Vanuit verschillende programma’s gebeurt er namelijk veel rondom digitale zorg, zorginnovatie en e-health. Hieronder zetten we kort de activiteiten op een rij. Webinar ‘Veranderkracht: Technologische innovatie, hoe krijg je ze mee?’
Regio oost

Op 9 februari organiseerde VitaValley vanuit het ondersteuningsprogramma van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET-up) het webinar: ‘Veranderkracht: Technologische innovatie, hoe krijg je ze mee?’. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere weerstand herkennen en aanpakken, het bespreken van digitalisering en technologische innovatie met jouw cliënt of patiënt en hulpmiddelen om technologische innovatie bespreekbaar te maken in je team. Tijdens het webinar werden tips en tricks gedeeld over de sociale kant: het gesprek aangaan, want daar begint het mee.

Lees meer over dit webinar en bekijk de presentatie

Inspiratiesessie: wat kun je in zorg en welzijn met data?
Regio west

Op 15 februari organiseerde RegioPlus, VitaValley/Vliegwiel en de Landelijke samenwerking ‘Samen Datagedreven Werken’ de inspiratiesessie ‘Wat kun je met data van slimme innovaties in zorg en welzijn’. Datagedreven werken kan veel toevoegen op het terrein van het efficiënter inrichten van de zorg, maar het vergroot ook de regie van cliënten. Genoeg reden om aan de slag te gaan zou je denken, maar het opstarten van datagedreven werken kan erg lastig lijken. Waar moet je bijvoorbeeld beginnen? Begin klein, dat is de boodschap. Tijdens deze bijeenkomst werden een aantal goede voorbeelden uit de praktijk besproken.  

Lees meer over dit webinar en bekijk de presentatie

Sessie ‘Slimme Zorg #HoeDan?! Lessen over technologie voor zorg en ondersteuning’
Regio noord

Op donderdag 23 februari organiseerden de ZonMw-programma’s Active and Assisted Living, Stimuleringregeling E-health Thuis en Zorg voor innoveren in samenwerking met Het Slimste Huis in Alkmaar een webinar over lessen over technologie voor zorg en ondersteuning. Journalist Marc van Bijsterveldt stelde vragen als: wat kan je zelf doen om langer zelfstandig thuis te wonen? Wat is er beschikbaar om slimme (digitale) zorg te bevorderen? Hoe zorg je voor goede digitale vaardigheden van zorgmedewerkers? Tijdens vier verschillende gesprekken gaven onder andere Steini Hout (projectleider zorgorganisatie Evean), Juliëtte Kuijpens (digicoach bij Q-Consult) en Henk Herman Nap (digitale zorg deskundige e-health) antwoord op deze vragen. Ook is een nieuwe handreiking over het bevorderen van digitale vaardigheden gepubliceerd. Wil jij aan de slag met slimme oplossingen?

Het webinar met bruikbare tips van de gasten is hier terug te kijken.

Innovatiecafé regionale samenwerking zuid
Regio zuid

Zorg voor innoveren en Zorginnovatie.nl organiseerden op dinsdag 28 februari voor het eerst een regionaal innovatiecafé. In Tilburg kwamen zorginnovatoren en verschillende zorgprofessionals samen om te luisteren naar drie inspirerende voorbeelden op het gebied van samenwerking in regio zuid. Van samenwerking in de gehandicaptenzorg in Limburg naar buurtverenigingen in de wijk, maar ook geleerde lessen binnen beelschermzorg; verschillende invalshoeken kwamen aan bod.

In het uitgebreide verslag lees je welke concrete tips de sprekers voor je hebben.

 

Bekijk hier een mooi overzicht van de gehele Slimme Zorg Estafette 2023.

]]>
news-9493 Wed, 08 Mar 2023 10:20:28 +0100 Vrouwen op zoek naar een diagnose https://publicaties.zonmw.nl/vrouwen-en-de-hormonale-cyclus/ 'Ik ben 20 jaar op zoek geweest naar wat mij mankeert. Uiteindelijk heb ik de diagnose PMDD gekregen, en ik had gehoopt dat er eerder om mijn menstruatiecyclus gevraagd was,' aldus Linda Balk. Linda is niet de enige. Meer vrouwen lopen lang rond met onverklaarde klachten. Wat is er nodig om deze vrouwen beter te helpen? news-9491 Wed, 08 Mar 2023 05:24:27 +0100 Stoppen-met-roken training (met beloning) voor op het werk https://publicaties.zonmw.nl/stoppen-met-roken-training-met-beloning-voor-op-het-werk/ Zijn medewerkers die roken goed geholpen met een stoppen-met-roken training met financiële beloning? En hoe zorg je ervoor dat Nederlandse bedrijven bekend raken met deze training en dat zij hun medewerkers enthousiasmeren om deel te nemen? Floor en Gera vertellen je meer over de implementatie van deze training (met beloning) op het werk. news-9488 Tue, 07 Mar 2023 15:43:11 +0100 Distributie matchmaking ‘Vroegtijdige opsporing van artrose – Innovaties voor detectie en diagnose (KIC)’ https://www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/kennis-en-innovatieconvenant-kic/partnerschappen-kic-2020-2023/reumanederland-nwo-vroegtijdige-opsporing-van-artrose-innovaties-voor-detectie-en-diagnose Op 14 maart is de matchmaking van de interdisciplinaire call ‘Vroegtijdige opsporing van artrose – Innovaties voor detectie en diagnose.’ Onderzoekers (alfa, bèta, gamma) bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere gebruikers zijn uitgenodigd om deel te nemen. 14 March, a matchmaking for the call 'Early detection of osteoarthritis - Innovations for detection and diagnosis' will be held. Researchers (humanities, natural and engineering sciences and social sciences) companies, societal organisations and other users are invited to participate. news-9485 Tue, 07 Mar 2023 11:03:14 +0100 Studie moet gebruik URinControl-app onder vrouwen vergroten https://icthealth.nl/nieuws/studie-moet-gebruik-urincontrol-app-onder-vrouwen-vergroten/ Onlangs is een onderzoek van start gegaan naar de effectiviteit van een app voor vrouwen met urineverlies. De app zelf, UrinControl, bestaat al enkele jaren, maar het gebruik ervan is nog beperkt. Onder meer met de knelpuntenanalyse willen de initiatiefnemers van het URinControl-4All-onderzoek achterhalen wat ervoor nodig is om het gebruik te vergroten. ZonMw ondersteunt de studie met een VIMP-subsidie (Verspreidings- en Implementatie Impuls).