ZonMw tijdlijn Vernieuwing in de onderzoekspraktijk https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Vernieuwing in de onderzoekspraktijk nl-nl Mon, 08 Mar 2021 14:31:16 +0100 Mon, 08 Mar 2021 14:31:16 +0100 TYPO3 news-7009 Mon, 08 Mar 2021 12:34:02 +0100 Nieuw programma HTA-methodologie https://publicaties.zonmw.nl/lerende-handreiking-voor-hta-methodieken/ Hoe bewijs je dat een innovatie ook werkelijk doelmatig is? Bestaande HTA (Health Technology Assessment)-methodieken schieten soms te kort. In het programma HTA Methodologie 2021-2024 werken Zorginstituut Nederland, ZonMw én het veld samen aan verbetering en overzicht. news-7007 Mon, 08 Mar 2021 08:46:12 +0100 Hoe houd je verwarde mensen op het pad? Een noodstop om de pols biedt uitkomst https://www.trouw.nl/zorg/hoe-houd-je-verwarde-mensen-op-het-pad-een-noodstop-om-de-pols-biedt-uitkomst~b21a7a59/ Hoe zorg je ervoor dat verwarde personen niet verdwalen als ze een stukje gaan wandelen? De familie Van der Weg bedacht een oplossing: een horloge met gps-tracker zodat psychiatrische patiënten makkelijk terug te vinden zijn. news-6951 Mon, 08 Mar 2021 08:00:00 +0100 Professionalising data stewardship with competences, training and education https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/professionalising-data-stewardship-with-competences-training-and-education/ As part of the National Programme Open Science (NPOS), the 'Professionalising data stewardship in the Netherlands' report was recently published. This report provides arguments for urgent decisions and activities to ensure adequate data steward capacity in the Netherlands, in order to realise the ambitions for Open Science. How are Open Science and FAIR data connected?

The Dutch National Programme Open Science (NPOS) has defined 3 key areas:

 • Open Access: making all research output (articles etc.) accessible for everyone without costs
 • FAIR data: making all research data FAIR: Findable, Accessible, Interoperable and Reusable
 • citizen science: promoting the involvement of citizens in science programmes

Within the key area of ‘FAIR data’ the current report focuses on the people who can help to turn FAIR data into reality - namely data stewards.

What is a data steward?

Data stewardship is a catch-all term for numerous support functions, roles and activities with respect to creating, maintaining and using research data. The core responsibilities and tasks vary from policy advising and consultancy, to operational, and technical, ICT-related tasks. Unfortunately, a data steward is not yet uniformly defined as most descriptions originate from the fast evolving landscape of Open Science, research data management and FAIR data, and thus share its newness and fuzziness.

In this report data stewardship is defined as 'the responsible planning and executing of all actions on digital data before, during and after a research project, with the aim of optimising the usability, reusability and reproducibility of the resulting data' (definition put forward by DTL).

Why do we need more data stewards?

In the past years it has become clear that there is a large need for and shortage of individuals with data stewardship expertise. Furthermore, a lack of formal education and training, a lack of awareness and recognition amongst researchers and the absence of a coordinated approach all hamper the professionalisation and expansion of this profession.

How many data stewards do we need where in the organisation and with what competences?

Each research-performing institute should ask these questions. This report helps to build the foundation to answer them. It provides an overview of the current situation of data stewardship in the Netherlands. It gives specific recommendations to multiple stakeholders, so that they can move forward with advancing FAIR data stewardship in their organisation. Furthermore, it draws attention to the urgent need for nationally coordinated implementation.

What next steps can organisations take?

In the report it is recommended that:

 • the defined data stewardship and research software engineer competences will be consolidated and implemented
 • the corresponding job profiles should be formalised via national job classification systems
 • tailored training programmes matching the required competences should be defined, developed and delivered
 • a data steward skills tool should be built, which then serves as a single point of reference for up-to-date information on competences, job profiles, and training opportunities, and allows for (self-)assessment and identification of career development options

The recommendations in the report are specifically tailored to the following stakeholders in the Netherlands:

 • local research organisations, such as universities, university medical centres, universities of applied sciences, and their board members, deans and HR managers
 • umbrella organisations, such as VSNU, NFU and VH and similar representative organisations
 • research-funding organisations, such as ZonMw and NWO
 • representatives of the researcher communities, such as PNN, the networking organisation for PhD candidates, and the local Open Science communities
 • service-providing, networking and training organisations, such as DTL, SURF, LCRDM, Health-RI, and RDNL

Over 30 representatives from numerous organisations participated and endorse the report

The NPOS-F project team consisted of over 30 representatives of multiple Dutch universities, university medical centres, universities of applied sciences and service providers. In addition, major stakeholders speaking for diverse organisations such as VSNU, VH, NFU, PNN, SURF and ZonMw were involved in this project. Thanks to active involvement of these partners and the practical applicability of the recommendations, the team is convinced that the necessary decisions and activities to ensure adequate data steward capacity in the Netherlands will be implemented in the near future.

NPOS, ZonMw, Open Science and FAIR data

This end report of the NPOS-F project team ‘Professionalising data stewardship’ is part of the NPOS FAIR data programme line. Authors of the report are representatives of DTL (Dutch Techcentre for Lifesciences), DANS (Data Archiving and Networked Services), Maastricht University, GO FAIR Foundation, ZonMw and LCRDM (National Coordination Point Research Data Management).

ZonMw aims at improving the scientific and social impact of research output, including research data. To gain impact from research data, one must be able to reuse them for verification of research findings, or for future research. To this end, ZonMw requires researchers to perform research data management and stewardship (RDM), and to share their data to contribute to future, innovative research. ZonMw’s procedures for RDM aim at creating data that are findable, accessible, interoperable and reusable (FAIR), and high quality research projects.

More information

 

 

 

 

 

]]>
news-6981 Mon, 08 Mar 2021 06:00:00 +0100 Nieuwe richtlijn decubitus https://publicaties.zonmw.nl/kwaliteitsverbetering-in-de-vv/nieuwe-richtlijn-decubitus/ De richtlijn decubitus uit 2011 is in nauwe samenwerking met beroeps- en patiëntenverenigingen en inhoudelijk en methodologisch adviseurs aangepast. Deze keer geen dik boekwerk, maar informatie die echt specifiek is voor doorligwonden én relevant is voor verpleegkundigen en verzorgenden. Verpleegkundig specialist Erik de Laat vertelt wat er nog wél in de richtlijn staat. news-7006 Fri, 05 Mar 2021 15:51:25 +0100 Deadline subsidieronde Perspectief voor de jeugd met MDT uitgesteld tot 30 maart 12.00 uur https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/deadline-subsidieronde-perspectief-voor-de-jeugd-met-mdt-uitgesteld-tot-30-maart-1200-uur/ Jongeren hebben het zwaar tijdens de coronacrisis. Om hen in deze tijd te ondersteunen heeft het kabinet geld vrijgemaakt. Vanuit het zogenoemde Jeugdpakket is € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor gemeenten om op een snelle manier maatschappelijke activiteiten te organiseren voor jongeren, door samen te werken met MDT-organisaties. Om nog meer gemeenten de mogelijkheid te bieden een aanvraag in te dienen om deze jongeren te helpen, heeft het kernteam MDT besloten deze laagdrempelige subsidieronde Perspectief voor de jeugd met MDT uit te stellen tot 30 maart 2021. Activiteiten voor jongeren

De leefwereld van jongeren is drastisch veranderd. De impact hiervan op jongeren uit zich onder andere in eenzaamheid, stress, werkloosheid, onderwijsachterstand en schulden. Er ligt een grote opdracht bij gemeenten om jongeren in coronatijd activiteiten aan te bieden die aansluiten op hun motivatie. Jongeren willen ook graag helpen, zo blijkt ook uit de hulpinitiatieven die zijn georganiseerd in de voorgaande subsidieronde Helpen wanneer je nodig bent: #ookditisMDT.

In de subsidieronde Perspectief voor de jeugd met MDT kunnen gemeenten, samen met één of meerdere MDT-organisaties een subsidieaanvraag indienen. Om snel en effectief MDT-activiteiten voor jongeren op te zetten die inspelen op maatschappelijke noden ontstaan door het coronavirus.  Er is per subsidieaanvraag maximaal € 50.000 beschikbaar voor projecten met een looptijd van maximaal 12 weken. De projecten kunnen met een aanvullende subsidie van maximaal € 25.000 verlengd worden met maximaal 8 weken. Indienen kan vanaf 1 februari 2021 tot 30 maart 2021, 12.00 uur.

Over de maatschappelijke diensttijd

MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. Binnen deze ambitie staat maatschappelijke impact voorop en daarbij zijn 3 kernbegrippen van belang. Namelijk iets doen voor een ander en/of de samenleving, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten. Doordat jongeren iets doen voor een ander en/of voor de samenleving, komen ze zelf ook een stap verder. Met talentontwikkeling ontwikkelen jongeren vaardigheden en vergroten zij hun zelfvertrouwen en hun netwerk. MDT heeft ook tot doel mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen, oftewel het stimuleren van sociale cohesie. Het is meedoen, door anderen te laten meedoen.

Meer weten?

]]>
news-7004 Fri, 05 Mar 2021 15:09:18 +0100 news-7005 Fri, 05 Mar 2021 15:09:18 +0100 Voldoen aan Bouwbesluit geen garantie voor lage concentraties speekselaerosolen in sportaccommodaties https://www.sportinnovator.nl/nieuws/voldoen-aan-bouwbesluit-geen-garantie-voor-lage-concentraties-speekselaerosolen-in-sportaccommodaties/ Dit is de belangrijkste conclusie van de experimenten die de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft uitgevoerd in een fitnessruimte van het Studentensportcentrum Eindhoven. Hoofdonderzoeker Bert Blocken concludeert dat een combinatie van ventilatie en innovatieve luchtreiniging een goede voorzorgsmaatregel kan zijn voor veilig en verantwoord sporten, zelfs tijdens de coronapandemie. Lees het nieuwsbericht op de website van Sportinnovator. news-7003 Fri, 05 Mar 2021 10:51:33 +0100 Hoe kan een donor met antistoffen tegen COVID-19 andere patiënten met het coronavirus helpen met een sneller herstel? https://www.sanquin.nl/over-sanquin/nieuws/2021/02/casper-rokx-we-zien-echt-mooie-resultaten-bij-een-aantal-patienten Het Erasmus MC onderzoekt dit momenteel met Sanquin en het LUMC in meerdere Nederlandse ziekenhuizen in de CoV-Early-studie. In die studie en in een speciaal programma voor de meest kwetsbaren wordt plasma met een zeer hoog gehalte aan antistoffen toegediend aan mensen die besmet zijn met het coronavirus en extra risico lopen op een ernstig verloop daarvan. "We zien echt mooie resultaten!" vertelt een van de onderzoekers. Lees het interview. news-7002 Thu, 04 Mar 2021 16:42:44 +0100 Wat een westers dieet precies doet in het lichaam https://www.radboudumc.nl/nieuws/2021/minder-ontsteking-bij-een-traditioneel-tanzaniaans-dieet-dan-bij-een-westers-dieet Tanzanianen die in de stad wonen hebben een meer geactiveerd immuunsysteem in vergelijking met hun landgenoten op het platteland. Het verschil in dieet lijkt hiervoor de verklaring: in de steden eten mensen meer westers en op het platteland wordt vaker een traditioneel dieet gegeten. Dit onderzoek is onderdeel van de TransMic studie, een internationaal project naar ‘verwestering’ van het dieet en wat dat teweegbrengt in het lichaam. news-7001 Thu, 04 Mar 2021 15:27:05 +0100 news-7000 Thu, 04 Mar 2021 14:00:02 +0100 Denk mee met proefbevolkingsonderzoek borstkanker https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/denk-mee-met-proefbevolkingsonderzoek-borstkanker/ Bent u een medisch professional op het gebied van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker? En wilt u meepraten over het voorgenomen proefbevolkingsonderzoek borstkanker met Contrast Enhanced Mammography (CEM) bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel? Meld u zich dan aan. ZonMw geeft u de gelegenheid om deel te nemen aan de online consultatiebijeenkomst die wordt  gehouden op 29 maart van 9.30 tot 12.30 uur. In deze bijeenkomst worden de mogelijke opzet en criteria voor een dergelijk proefbevolkingsonderzoek besproken. Dit proefbevolkingsonderzoek wordt uitgevoerd ten behoeve van het bevolkingsonderzoek borstkanker.

Waarom deze bijeenkomst?

De Gezondheidsraad adviseert op 6 oktober 2020 om het bevolkingsonderzoek borstkanker nu niet aan te vullen met MRI met contrast voor vrouwen met zeer dicht borstweefsel. De Raad ziet de noodzaak om iets te doen voor deze vrouwen bij wie het reguliere Bevolkingsonderzoek minder goed werkt, maar beschouwt MRI niet als een toekomstbestendige oplossing. Omdat CEM als alternatief voor MRI er veelbelovend uitziet, adviseert de Raad om daar op korte termijn proefbevolkingsonderzoek voor op te zetten. Hoe de verhouding tussen de voordelen en de nadelen van deze methode uitpakt in een bevolkingsonderzoek, is nog niet onderzocht.

Het is de wens van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (zie brief aan Tweede Kamer van 28 januari 2021) om vrouwen met zeer dichtborstweefsel zo snel mogelijk een verbeterd bevolkingsonderzoek aan te kunnen bieden. Het starten met proefbevolkingsonderzoek naar CEM waarbij de voor- en nadelen van de techniek worden afgezet tegen het gebruik van MRI met contrast, is urgent. Het ministerie van VWS overweegt om ZonMw de opdracht te verlenen om proefbevolkingsonderzoek naar CEM uit te zetten.

ZonMw verkent derhalve wat de mogelijkheden zijn om op korte termijn een kwalitatief goed onderzoek op te zetten. De resultaten moeten het mogelijk maken om een gefundeerde beslissing te kunnen nemen voor de invoering van CEM of MRI in het bevolkingsonderzoek borstkanker bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel. In de hele discussie speelt het gegeven dat snelheid geboden is.

Wilt u meepraten?

Meld u dan aan vóór woensdag 17 maart via vroegeopsporing@zonmw.nl (onder vermelding van uw naam, expertise, organisatie). U hoort dan zo spoedig mogelijk of u uitgenodigd wordt voor de bijeenkomst. Het aantal plaatsen is gelimiteerd. ZonMw selecteert deelnemers op basis van expertise en organisatie om een zo groot mogelijke diversiteit van experts/organisaties deel te laten nemen.

Belangrijk

Deelname aan deze consultatiebijeenkomst beïnvloedt niet uw kansen op honorering van een eventuele toekomstige subsidieaanvraag voor dit onderzoek. De inhoud van en de wijze waarop de subsidieoproep wordt vormgegeven, wordt later bepaald door ZonMw in overleg met het Ministerie van VWS.

Meer informatie over het ZonMw programma Vroege opsporing

]]>
news-6998 Thu, 04 Mar 2021 12:39:45 +0100 Balanceren tussen zelfredzaamheid en kwetsbaarheid in de langdurige zorg https://publicaties.zonmw.nl/zorgrelatie/balanceren-tussen-zelfredzaamheid-en-kwetsbaarheid-in-de-langdurige-zorg/ Hoe ga je als cliënt, zorgverlener en naaste samen het gesprek aan over zelfredzaamheid en eigen regie? De Erasmus School of Health Policy & Management en zorgorganisaties Laurens en Pameijer ontwikkelden een nieuwe methode. Waarbij films met monologen van cliënten, naasten en zorgverleners helpen om het gesprek over de zorgrelatie in de langdurige zorg op gang te brengen. news-6987 Thu, 04 Mar 2021 12:28:00 +0100 Beantwoording kennisvragen Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde: 7 projecten van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/beantwoording-kennisvragen-nationale-onderzoeksagenda-huisartsgeneeskunde-7-projecten-van-start/ In de eerste helft van 2021 starten 7 projecten die zich richten op beantwoording van de kennisvragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. De uitkomsten van de projecten binnen deze subsidieronde ondersteunen huisartsen bij hun werk in de dagelijkse praktijk. Het stimuleren van het gebruik van deze resultaten is dan ook een belangrijk aandachtspunt. De projecten zijn gefinancierd vanuit de subsidieronde Enkelvoudige onderzoeksvragen binnen het Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde. We stellen de 7 projecten graag aan u voor:

Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde

Het Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde verstevigt de wetenschappelijke onderbouwing van het handelen van de praktiserende huisarts, om bij te dragen aan verbetering van de patiëntenzorg en bevordering van het patiënten welzijn. Met het programma dragen we bij aan de kennisontwikkeling op diverse actuele prioriteiten uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde.

Programmalijn Enkelvoudige vragen

Het doel van de programmalijn Enkelvoudige vragen binnen dit programma is om in betrekkelijk korte tijd een antwoord te geven op kennisvragen uit de prioriteiten van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. Bijvoorbeeld met een literatuurstudie en/of gebruik makend van bestaande data, of met een relatief eenvoudig onderzoeksdesign.

Meer weten?

]]>
news-6995 Thu, 04 Mar 2021 11:44:24 +0100 NOS: 'Kinderen met een beperking eenzamer dan ooit door corona' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nos-kinderen-met-een-beperking-eenzamer-dan-ooit-door-corona/ Kinderen met een beperking hebben zwaar te lijden onder te coronacrisis: bijna driekwart zegt zich eenzamer dan ooit te voelen. Dat valt af te leiden uit een inventarisatie van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind onder 161 gezinnen met minstens een kind met een beperking. news-6994 Thu, 04 Mar 2021 11:39:21 +0100 Informatiepunt 'Leven in coronatijd' aangevuld met informatie over verkiezingen https://www.vilans.nl/leven-in-coronatijd-als-je-risico-loopt Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Hoe kan je op een veilige stemmen als je meer risico loopt bij corona? Op Leven in coronatijd als je risico loopt | Vilans lees je over de extra mogelijkheden. Bijvoorbeeld dat je kunt stemmen per brief als je 70+ bent. Je vindt er ook antwoord op andere vragen. Bijvoorbeeld over vaccineren, zorg en ondersteuning en beschermingsmiddelen. Speciaal voor mensen uit risicogroepen die behoefte hebben aan toegankelijke informatie. Zodat je betere keuzes kunt maken en de hulp vindt die je nodig hebt. news-6992 Thu, 04 Mar 2021 09:17:54 +0100 Het grote zorgdebat op 8 maart https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/agenda/het-grote-zorgdebat?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsflitsknpgs4maart2021&utm_content=httpswwwkennispleingehandicaptensectornlagendahetgrotezorgdebat De coronacrisis heeft ons zorgsysteem op scherp gezet. Welke plannen hebben onze politieke partijen voor de komende jaren? Op maandag 8 maart 2021 debatteren kandidaat-Kamerleden van twaalf politieke partijen. Hoe zetten we duurzaam in op de transitie van een ziektestelsel naar een gezondheidsstelsel en hoe draagt digitale zorg bij aan meer maatwerk en tijd voor patiënten en cliënten? news-6991 Thu, 04 Mar 2021 08:12:38 +0100 Informatie over toegankelijke verkiezingen https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/inclusie/verkiezingen-toegankelijk Op het moment dat er verkiezingen op komst zijn, komt er veel informatie onze kant op. Er zijn zoveel partijen met hun verkiezingsprogramma's, dat je soms het overzicht verliest. Maar wanneer je een beperking hebt, wordt het nog een stuk lastiger. Het Kennisplein Gehandicaptensector bundelde alle informatie over toegankelijke verkiezingen op 1 pagina. news-6986 Tue, 02 Mar 2021 11:16:42 +0100 Wat leert corona ons over de hulp aan mensen zonder huis? https://mediator.zonmw.nl/mediator-45/houd-kleinschaliger-daklozenopvang-vast/ Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is de opvang voor daklozen momenteel kleinschaliger georganiseerd. Dat blijkt gunstig voor hun gezondheid en veerkracht volgens onderzoek van Hoogleraar gezondheidsverschillen Maria van den Muijsenbergh. De zorg toegankelijk houden en de samenwerking tussen alle partijen is hierbij belangrijk. Lees het artikel in de Mediator. news-6966 Tue, 02 Mar 2021 09:00:00 +0100 Telemonitoring van hartklachten: implementeren en opschalen https://www.youtube.com/watch?v=kCX_A2nFUKE&feature=youtu.be Door hartklachten op afstand te monitoren, kunnen artsen efficiënter problemen opsporen. Projectleider Harm Gijsbers: ‘We moeten zorgen dat dit normale zorg gaat worden.’ Hoe? Een cardioloog, een patiënt, een business analist en projectleider Harm vertellen in dit filmpje over implementatie en opschaling van telemonitoring van hartklachten in ziekenhuizen. news-6985 Tue, 02 Mar 2021 08:25:51 +0100 Video: zingeving in de huisartsenpraktijk https://youtu.be/4OInVNbUeJs Huisartsen en praktijkondersteuners spelen een cruciale rol in het herkennen van zingevingsvragen, en het verwijzen naar de juiste ondersteuning, zoals een geestelijk verzorger. Bekendheid voor zingevingsvragen en geestelijke verzorging voor thuiswonenden is van groot belang. ‘Levensvragen zijn onderdeel van het leven zelf. Ik zie mijn rol als huisarts als de brug naar de geestelijk verzorger toe,’ zegt huisarts Jaap Schuurmans. news-6982 Mon, 01 Mar 2021 16:52:57 +0100 Vooraankondiging subsidieronde 4c: MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-subsidieronde-4c-mdt-groeit-naar-een-landelijk-dekkend-netwerk/ Op 25 maart publiceert ZonMw de subsidieoproep ‘4c: MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk’ vanuit het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. In deze subsidieronde kunnen organisaties subsidie aanvragen om MDT (maatschappelijke diensttijd) verder te laten groeien naar een landelijk dekkend netwerk. Een passende MDT in je eigen omgeving

Het doel is dat alle jongeren van 14 tot en met 27 jaar in hun eigen omgeving een aantrekkelijke MDT kunnen doen, die aansluit bij hun interesses, wensen en mogelijkheden. Jongeren doen met MDT iets voor een ander en/of de samenleving, ontwikkelen hun talenten en ontmoeten elkaar en anderen. Naast impact op jongeren, heeft MDT ook meerwaarde voor maatschappelijke organisaties en de samenleving.

Om toe te werken naar een landelijk dekkend netwerk, stuurt ZonMw in deze subsidieronde op:

 • opschalen en regionale aanwezigheid van passend MDT-aanbod voor alle jongeren.  
 • het uitbreiden en versterken van het MDT-netwerk met gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.
 • het uitbreiden van het aantal MDT-organisaties en het verbinden van partnerschappen in het MDT netwerk.
 • het bijdragen aan een duurzame inbedding van MDT.

3 programmalijnen

In deze subsidieronde wordt daarom gewerkt met 3 programmalijnen.

 •  In programmalijn 1: Opschalen, uitbreiden en versterken kunnen alle (maatschappelijke) organisaties, gemeenten, onderwijsinstellingen met een partnerschap een subsidieaanvraag indienen voor het starten of uitbreiden van een MDT-project. Om hiermee het passend MDT-aanbod voor alle jongeren te vergroten, het MDT-netwerk uit te breiden en toe te werken naar verdere landelijke dekking.
 •  In programmalijn 2: Intensieve variant MDT door gemeenten, kunnen gemeenten met een partnerschap een subsidieaanvraag indienen voor een intensieve variant, waarbij jongeren zich minimaal 320 uur in maximaal 6 maanden inzetten. Het doel is om bij te dragen aan het landelijk beschikbaar stellen van de intensieve variant van MDT.
 •  In programmalijn 3: MDT in het onderwijs, krijgen instellingen voor en in het onderwijs en hun partners de mogelijkheid om een MDT-project in het onderwijs te starten of uit te breiden en daarmee het MDT-aanbod tijdens onderwijs te vergroten en aan te sluiten op het MDT-netwerk. In deze variant vindt MDT minimaal deels in begeleide onderwijsuren plaats en is het MDT-traject gekoppeld aan onderwijsdoelen.

Het is mogelijk om in meerdere programmalijnen een subsidieaanvraag in te dienen, mits de subsidieaanvragen aansluiten op de doelstellingen en voorwaarden uit de betreffende programmalijn. Deze subsidieaanvragen worden per programmalijn met de bijbehorende voorwaarden beoordeeld.

Omdat iedere lijn andere doelstellingen en voorwaarden heeft, is het niet mogelijk om dezelfde aanvraag in meerdere programmalijnen in te dienen.

Belangrijke data

De subsidieoproep wordt op 25 maart 2021 gepubliceerd op www.zonmw.nl. Als u voornemens bent om een subsidieaanvraag in te dienen, meld uw subsidieaanvraag dan uiterlijk vrijdag 30 april 2021 bij ons aan. De deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag verschilt per programmalijn.

 • Voor lijn 1 is de deadline dinsdag 1 juni 2021,12.00 uur.
 • Voor programmalijn 2 en 3 is de deadline om een aanvraag in te dienen dinsdag 25 mei 2021, 12.00 uur.

Informatiebijeenkomst
In april organiseert ZonMw enkele digitale informatiebijeenkomsten waarin we de subsidieoproep en de procedures om een subsidieaanvraag in te dienen nader toelichten en uw vragen beantwoorden.

Houdt voor meer informatie over de publicatie van de subsidieoproep onze LinkedIn-pagina ZonMw: Jeugd, website en nieuwsbrief in de gaten.

Over MDT

MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet van jongeren voor anderen maakt onze samenleving sterker. Binnen deze ambitie staat maatschappelijke impact voorop en daarbij zijn 3 kernbegrippen van belang: iets doen voor een ander en/of de samenleving, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten.

Meer weten?

•   ZonMw Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd
•    Maatschappelijke Diensttijd
•    Doemeemetmdt.nl
•   ZonMw-thema Jeugd

]]>
news-6979 Mon, 01 Mar 2021 08:34:50 +0100 6 wetenschappers ontvangen NWO-Vici voor medische wetenschappen en zorginnovatie (ZonMw) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/6-wetenschappers-ontvangen-nwo-vici-voor-medische-wetenschappen-en-zorginnovatie-zonmw/ 6 vooraanstaande wetenschappers ontvangen ieder 1,5 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met deze Vici-beurs kunnen ze de komende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen op het terrein van medisch onderzoek en zorginnovatie en een eigen onderzoeksgroep opbouwen. Hack NWO

Als gevolg van de hack van NWO, kunnen NWO en ZonMw nu alleen de laureaten bekend maken die bij ZonMw hebben ingediend. Het is nog onbekend wanneer de aanvragers die bij NWO hebben ingediend, geïnformeerd zullen worden over hun Vici-voorstel. 

Vici

Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers. De wetenschappers doen op verschillende gebieden onderzoek. Binnen de Vici zijn wetenschappers namelijk vrij om hun eigen onderzoeksproject voor te dragen voor financiering. Deze 6 Vici-laureaten gaan onder meer onderzoeken welke rol etnische achtergrond heeft op het risico om suikerziekte te krijgen, spontane en overgeërfde genetische mutaties en nieuwe benaderingen om te karakteriseren hoe ons afweersysteem verandert na elke influenzavirus infectie en hoe deze veranderingen de virusevolutie beïnvloeden.

Statistieken

Van de 44 bij ZonMw ingediende aanvragen zijn er 15 (34%) door vrouwen en 29 (65%) door mannen ingediend. In totaal kregen 1 vrouwelijke kandidaat en 5 mannelijke kandidaten een beurs toegekend. Het totale honoreringspercentage is 14 procent.

NWO talentprogramma: over de Vici

De Vici-financiering is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. Vici biedt de onderzoeker de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie.

De Vici-financiering is een van de drie financieringsvormen van het NWO Talentprogramma. De andere twee instrumenten zijn de Veni-financiering (voor pas gepromoveerden, tot 3 jaar na promotie) en de Vidi-financiering (voor ervaren postdocs, tot 8 jaar na promotie).

De Vici is onderdeel van het NWO Talentprogramma. ZonMw voert deze ronde uit voor het domein van medisch onderzoek en zorginnovatie.

Meer informatie

 

]]>
news-6973 Mon, 01 Mar 2021 06:00:00 +0100 Waar klopt jouw verpleegkundig of verzorgend hart voor? https://publicaties.zonmw.nl/verpleegkundig-leiderschap-2/slotbijeenkomst/ In Nederland vormen ruim 350.000 verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden het hart van de zorg. Met elkaar kunnen we het hart van de zorg gezond houden. Het hart van jou, van de maatschappij en de volgende generatie. In 4 vlogs vertellen deelnemers aan het verpleegkundig leiderschapsprogramma LMNR 2.0 waar hun verpleegkundig onderzoekshart sneller voor klopt. Waar klopt jouw verpleegkundig of verzorgend hart sneller voor? news-6978 Sun, 28 Feb 2021 11:47:00 +0100 Tweet NRC over interview met hoogleraar en verloskundige Ank de Jonge https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-nrc-over-interview-met-hoogleraar-en-verloskundige-ank-de-jonge/ news-6984 Sat, 27 Feb 2021 07:58:00 +0100 3 voorbeelden van zingeving in de praktijk https://youtu.be/QAtmSHCSvco Hoe breng je betrokken partijen bij zingevingsvragen samen? In een interview komen onder andere 2 projectleiders aan het woord. Bijzonder aan het project SamenZin is dat samenwerking tussen geestelijk verzorgers in de eerste lijn en POHGGZ wordt bevorderd door ze samen te laten leren. Doel van het project ZIN-samen is de samenwerking tussen geestelijk verzorgers thuis en vrijwilligers Levensvragen te versterken. news-6975 Fri, 26 Feb 2021 17:46:25 +0100 Praktijkervaringen van geestelijk verzorgers tijdens de coronacrisis https://nos.nl/artikel/2368894-geestelijk-verzorgers-zien-mensen-stilvallen-even-ontsnappen-gaat-niet.html De NOS besteedde in een reportage aandacht aan de praktijkervaringen van 3 geestelijk verzorgers tijdens de huidige coronacrisis. Ze vertellen over het effect van de langdurige coronamaatregelen op hun cliënten in de verstandelijk gehandicaptenzorg, in het ziekenhuis en in de thuissituatie. news-6974 Fri, 26 Feb 2021 17:23:59 +0100 Update NWO-netwerk hack en mogelijke gevolgen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/update-nwo-netwerk-hack-en-mogelijke-gevolgen/ Door de NWO-netwerk hack zijn de NWO applicaties voor onbepaalde tijd onbenaderbaar. De ZonMw systemen functioneren normaal, maar de NWO-hack heeft ook gevolgen voor gezamenlijke subsidierondes. Per gezamenlijke subsidieoproep bepalen we in samenspraak met NWO wat er mogelijk is. Via onze website en de betreffende programmapagina’s houden wij u hiervan op de hoogte.

 

]]>
news-6972 Fri, 26 Feb 2021 15:30:00 +0100 Verpleegkundig leiderschap: hoe oefen je invloed uit? https://publicaties.zonmw.nl/verpleegkundig-leiderschap-2/slotbijeenkomst/ Hoe oefen je als verpleegkundige of verzorgende invloed uit op de ontwikkeling van je vak, het beleid en de financiering in de zorg? In deze animatie laten deelnemers aan het verpleegkundig leiderschapsprogramma LMNR 2.0 hun licht schijnen op hoe we met elkaar het hart van de zorg gezond kunnen houden. news-6976 Fri, 26 Feb 2021 14:16:00 +0100 Effect van het coronavirus op de samenleving van de CAS-eilanden https://publicaties.zonmw.nl/verhalen-van-corona-onderzoekers/cas-eilanden-onderzoeken-gedrag-om-covid-pandemie-te-beteugelen/ Welke aanpak kan de lokale overheid op de CAS-eilanden het beste hanteren om de uitbraak van het coronavirus te beteugelen? Prof. Ashley Duits richt zich in zijn onderzoek op deze vraag. Er is speciale aandacht voor kwetsbaren in de samenleving. Lees het interview met hem. news-6977 Fri, 26 Feb 2021 13:27:00 +0100 Waarom kregen zoveel mensen met COVID-19 trombose? https://publicaties.zonmw.nl/verhalen-van-corona-onderzoekers/covid-19-en-trombose-breed-samenwerken-voor-brede-inzichten/ Internist-hematoloog dr. Marieke Kruip focust in het haar onderzoek op deze vraag. Daarnaast hoopt ze te vinden hoe trombose voorkomen kan worden en wat de beste manier is om deze patiënten te behandelen. Lees het interview.