ZonMw subsidieoproepen Vernieuwing in de onderzoekspraktijk https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Vernieuwing in de onderzoekspraktijk nl-nl Mon, 08 Mar 2021 14:25:45 +0100 Mon, 08 Mar 2021 14:25:45 +0100 TYPO3 news-6958 Tue, 02 Mar 2021 09:00:00 +0100 Training tot Digicoach (ronde 2) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/training-tot-digicoach-ronde-2/ Helaas is het voucher plafond en dus het maximum aantal aanvragen bereikt, hierdoor is deze ronde voortijdig gesloten. news-6729 Mon, 21 Dec 2020 00:00:00 +0100 De sportende vmbo-jeugd heeft de toekomst; uitnodiging voor deelname aan sandpit https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/de-sportende-vmbo-jeugd-heeft-de-toekomst-uitnodiging-voor-deelname-aan-sandpit/ Deze oproep nodigt onderzoekers en praktijkpartners uit die affiniteit hebben met het onderwerp ‘sportende vmbo-jeugd’. De uitnodiging is voor deelname aan een sandpit procedure, welke leidt tot vernieuwend en multidisciplinair onderzoek naar sportende vmbo-jeugd. Om deel te kunnen nemen aan de sandpit dienen geïnteresseerden een aanvraag in voor deelname. Na deelname aan de meerdaagse sandpit workshop kan door de deelnemers een gezamenlijke subsidieaanvraag worden ingediend. news-6716 Tue, 22 Dec 2020 00:00:00 +0100 Actieonderzoek Innovatieve Zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/actieonderzoek-innovatieve-zorg/ Zorgorganisaties die in samenwerking met andere (zorg)organisaties werken aan het verbeteren van de organisatie van zorg, kunnen een projectidee indienen voor actieonderzoek om het leer- en verbeterproces te verbeteren. news-6664 Tue, 15 Dec 2020 00:00:00 +0100 Symptoombehandeling in de palliatieve fase https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/symptoombehandeling-in-de-palliatieve-fase/ Expertisecentra Palliatieve Zorg kunnen subsidie aanvragen voor het onderzoeken van de effectiviteit van bestaande interventies voor symptoombehandeling bij patiënten in de palliatieve fase. In het geval van kinderpalliatieve zorg kan een universitair medisch centrum een subsidieaanvraag indienen. news-6924 Wed, 17 Feb 2021 00:00:00 +0100 Kwaliteitsgelden: Patiëntenfederatie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kwaliteitsgelden-patientenfederatie-1/ Stichting Patiënt en Kwaliteit (SPK) kan in deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden Patiëntenfederatie. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van professionele standaarden en ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik door de beroepsgroep bevorderen. news-6836 Fri, 29 Jan 2021 00:00:00 +0100 Lokale initiatieven dak- en thuisloosheid https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/lokale-initiatieven-dak-en-thuisloosheid/ Lokale organisaties kunnen binnen deze subsidieoproep subsidie aanvragen voor kortlopende projecten die stigmatisering van dak- en thuisloze mensen tegengaan en bijdragen aan acceptatie in de wijk. news-6766 Thu, 14 Jan 2021 00:00:00 +0100 13th JPIAMR transnational co-funded call “One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of antimicrobial resistance (AMR) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/13th-jpiamr-transnational-co-funded-call-one-health-interventions-to-prevent-or-reduce-the-developm/ With the current focus of the JPIAMR Strategic Research and Innovation Agenda , this call will specifically focus on tackling the rising threat of antibiotic resistance. Addressing the rising threat of antibiotic resistance requires a One Health approach since resistant bacteria, genetic elements and antibiotics are found in humans, animals and the environment. news-6856 Tue, 02 Feb 2021 00:00:00 +0100 Gender in Research Fellowship https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/gender-in-research-fellowship-6/ The ZonMw Gender and Health Knowledge Program will provide Gender in Research Fellowships for PhD-students and post-doctoral researchers to get exclusive access to the Gender in Research workshops and attend the Gender and Health course of the Erasmus Summer Programme. news-6746 Tue, 05 Jan 2021 10:13:00 +0100 Vici https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vici-3/ Vici is gericht op de excellente senioronderzoeker die heeft aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en als coach voor jonge onderzoekers te kunnen fungeren. Een Vici-subsidie aanvragen kan tot maximaal 15 jaar na promotie. news-6791 Wed, 13 Jan 2021 00:00:00 +0100 Ronde Perspectief voor de Jeugd met MDT https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/ronde-perspectief-voor-de-jeugd-met-mdt/ De uitbraak van het coronavirus heeft grote impact op de leefwereld van jongeren. Het is nodig jongeren perspectief te bieden waarbij een grote opdracht ligt bij gemeenten. MDT-organisaties hebben ervaring opgedaan met projecten waarbij jongeren iets doen voor een ander, hun talent ontwikkelen en anderen ontmoeten. Deze organisaties kunnen gemeenten ondersteunen bij het opzetten van initiatieven in het kader van Perspectief voor de Jeugd. news-6437 Thu, 03 Dec 2020 00:00:00 +0100 Subsidieoproep Rubicon 2021-1 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/subsidieoproep-rubicon-2021-1/ Het programma Rubicon laat recent gepromoveerde wetenschappers ervaring opdoen aan een buitenlands topinstituut. Dat is een belangrijke opstap voor een wetenschappelijke carrière. news-6733 Thu, 07 Jan 2021 00:00:00 +0100 Klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/klinisch-toegepast-onderzoek-in-de-geestelijke-gezondheidszorg-2/ U kunt subsidie aanvragen voor klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg. Dit is de tweede van in totaal 3 subsidierondes voor klinisch toegepast onderzoek binnen het Onderzoeksprogramma ggz. news-6786 Thu, 14 Jan 2021 00:00:00 +0100 Uitgewerkte subsidieaanvraag persoonsgebonden subsidie: talentontwikkeling gepromoveerde verpleegkundigen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitgewerkte-subsidieaanvraag-persoonsgebonden-subsidie-talentontwikkeling-gepromoveerde-verpleegkun/ Gepromoveerde verpleegkundigen kunnen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen voor het opzetten van een eigen onderzoekslijn. news-6965 Wed, 03 Mar 2021 00:00:00 +0100 Kennisnetwerken voor Specifieke Doelgroepen – uitbreiding 2021 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kennisnetwerken-voor-specifieke-doelgroepen-uitbreiding-2021-1/ Het doel van deze subsidieoproep op uitnodiging is het faciliteren van het opzetten, (door)ontwikkelen, en bestendigen van functionele netwerken rondom 10 specifieke doelgroepen ter bevordering van de kwaliteit van zorg en een duurzame kennisinfrastructuur. news-6345 Tue, 13 Oct 2020 00:00:00 +0200 Nationale Wetenschaps Agenda (NWA) - Gezondheidsverschillen – beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen in een lagere sociaaleconomische positie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nationale-wetenschaps-agenda-nwa-gezondheidsverschillen-beter-benutten-van-het-gezondheidspot/ Onder mensen in een lagere sociaaleconomische positie komen relatief grote gezondheidsachterstanden voor. Hoe kan dit gezondheidspotentieel beter worden aangesproken en benut? De Nationale Wetenschapsagenda stelt €4.835.000 beschikbaar voor empirisch onderzoek naar kansrijke doorbraken vanuit een systeembenadering. Brede consortia kunnen voorstellen indienen voor een omvangrijk onderzoeksprogramma. news-6990 Wed, 03 Mar 2021 00:00:00 +0100 Subsidieoproep COVID-19 behandeling (FMS kennisagenda COVID-19) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/subsidieoproep-covid-19-behandeling-fms-kennisagenda-covid-19/ In het COVID-19 deelprogramma Behandeling wordt urgent benodigd onderzoek naar kennishiaten op het gebied van behandeling van COVID-19 mogelijk gemaakt. Binnen deze ronde is financiering beschikbaar voor de beantwoording van 6 kennishiaten geïdentificeerd in de multidisciplinaire Kennisagenda COVID-19 van de FMS.