ZonMw subsidieoproepen Vernieuwing in de onderzoekspraktijk https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Vernieuwing in de onderzoekspraktijk nl-nl Thu, 30 Jun 2022 12:45:34 +0200 Thu, 30 Jun 2022 12:45:34 +0200 TYPO3 news-8462 Mon, 28 Mar 2022 00:00:00 +0200 Implementatie zorgmodel DITSMI in ggz-instellingen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementatie-zorgmodel-ditsmi-in-ggz-instellingen-1/ Sinds 2017 zijn er verschillende ZonMw projecten geweest waarin het zorgmodel DITSMI is ontwikkeld en onderzocht. Vanwege de positieve ervaringen met DITSMI wordt gekeken naar landelijke implementatie van dit zorgmodel. news-8610 Thu, 19 May 2022 00:00:00 +0200 Kwaliteitsgelden Huisartsen 2022 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kwaliteitsgelden-huisartsen-2022/ Het NHG kan in deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden huisartsen. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van professionele standaarden en ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik door de beroepsgroep bevorderen. news-8404 Fri, 18 Mar 2022 00:00:00 +0100 Goed Gebruik Geneesmiddelen | Grote Trials Ronde 5 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/goed-gebruik-geneesmiddelen-grote-trials-ronde-5-1/ De subsidieoproep voor Grote Trials Ronde 5 is bestemd voor het indienen van aanvragen die een positief advies tot uitwerken hebben gekregen. Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Deze subsidieoproep van het deelprogramma Grote Trials is specifiek bedoeld voor studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. news-8628 Tue, 24 May 2022 08:00:00 +0200 Beantwoorden kennisvragen kennisagenda Huidtherapie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/beantwoorden-kennisvragen-kennisagenda-huidtherapie/ Universiteiten, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen die onderzoek doen op het gebied van huidtherapie kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op het beantwoorden van kennisvragen uit de Kennisagenda Huidtherapie. news-8671 Tue, 31 May 2022 00:00:00 +0200 Leren van elkaar! https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/leren-van-elkaar-1/ Organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen zijn voortdurend in ontwikkeling. Het programma Voor elkaar! biedt ruimte voor projecten die bijdragen aan het versterken van ‘inclusie’, ‘gelijkwaardigheid’, ‘empowerment’ of ‘eigen regie’. Het betreft de fase Uitgewerkte Aanvraag. news-8706 Thu, 16 Jun 2022 00:00:00 +0200 Kwaliteitsgelden Verloskunde 2022 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kwaliteitsgelden-verloskunde-2022-1/ De KNOV kan in deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden Verloskunde. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van professionele standaarden en ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik door de beroepsgroep bevorderen. news-8498 Thu, 07 Apr 2022 00:00:00 +0200 Verbetering re-integratie 2e spoor – oproep voor het indienen van een uitgewerkte subsidieaanvraag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/verbetering-re-integratie-2e-spoor-oproep-voor-het-indienen-van-een-uitgewerkte-subsidieaanvraag/ Deze subsidieoproep is bedoeld voor werknemers- en werkgevers(organisaties), samen met onderzoeksorganisaties en andere relevante partijen. De oproep richt zich op de re-integratie van zieke werknemers bij een andere werkgever (oftewel: 2e spoor). Door het uitproberen van innovatieve aanpakken krijgen we meer inzicht in wat werkt en wat niet. news-8447 Tue, 22 Mar 2022 15:21:00 +0100 Medicinale cannabis als behandeling bij kinderepilepsie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/medicinale-cannabis-als-behandeling-bij-kinderepilepsie/ Het GGG programma heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Het onderzoeksprogramma Medicinale cannabis als behandeling bij kinderepilepsie is bedoeld voor studies die kennis genereren over de effectiviteit van medicinale cannabis in de behandeling van therapieresistente epilepsie bij kinderen. news-8658 Fri, 03 Jun 2022 00:00:00 +0200 Praktijk- en onderzoeksfellowships geestelijke gezondheidszorg SA https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/praktijk-en-onderzoeksfellowships-geestelijke-gezondheidszorg-sa/ De fellowshipsubsidies van het Onderzoeksprogramma ggz zijn persoonsgebonden subsidies, voor praktijkprofessionals en onderzoekers die nieuwe, creatieve en grensverleggende ideeën hebben om de ggz te verbeteren. news-8689 Wed, 08 Jun 2022 00:00:00 +0200 Besmetting en verspreiding van COVID-19: urgente onderzoeksvragen traject https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/besmetting-en-verspreiding-van-covid-19-urgente-onderzoeksvragen-traject/ In 2022 hebben we de COVID-19 pandemie nog lang niet achter ons gelaten. Er zijn veel (nieuwe) kennishiaten. Het invullen van deze hiaten helpt om zorg en preventie te verbeteren en maatregelen te onderbouwen tijdens het vervolg en de nasleep van de pandemie. Ook worden lessen geleerd van de afgelopen periode en wordt er kennis vergaard voor toekomstige mogelijke pandemieën. news-8705 Thu, 16 Jun 2022 00:00:00 +0200 Kwaliteitsgelden: Patiëntenfederatie SPK-3 2022 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kwaliteitsgelden-patientenfederatie-spk-3-2022/ Stichting Patiënt en Kwaliteit (SPK) kan in deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden Patiëntenfederatie. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van professionele standaarden en ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik door de beroepsgroep bevorderen. news-8603 Thu, 12 May 2022 00:00:00 +0200 Versterken preventie in de eerste lijn https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/versterken-preventie-in-de-eerste-lijn/ Met deze subsidieoproep nodigt ZonMw u uit tot het indienen van een projectidee. news-8618 Thu, 19 May 2022 00:00:00 +0200 Deelsector Auditief/Communicatief - Gesloten ronde - Projecten van 2 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-auditiefcommunicatief-gesloten-ronde-projecten-van-2-jaar-1/ In deze subsidieoproep kunnen erkende ZG-expertiseorganisaties voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Deze expertiseorganisaties werken samen met andere relevante organisaties die met elkaar deel uitmaken van een consortium. Samen dienen zij onderzoeksvoorstellen in die passen binnen de programmalijnen op thema of doelgroep, zoals uitgewerkt in de meerjarige deelsectorplannen die te zien zijn op de projectpagina. news-8619 Thu, 19 May 2022 00:00:00 +0200 Deelsector Auditief/Communicatief - Open ronde - Projecten van 2 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-auditiefcommunicatief-open-ronde-projecten-van-2-jaar-1/ Deze open subsidieronde is bedoeld om ruimte te bieden voor innovatie, actuele ontwikkelingen en projecten buiten de programmalijnen om voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Indiening gebeurt door andere, niet-erkende organisaties in een consortiumverband. news-8622 Thu, 19 May 2022 00:00:00 +0200 Deelsector Visueel - Open ronde - Projecten van 2 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-visueel-open-ronde-projecten-van-2-jaar-1/ Deze open subsidieronde is bedoeld om ruimte te bieden voor innovatie, actuele ontwikkelingen en projecten buiten de programmalijnen om voor mensen met een visuele beperking. Indiening gebeurt door andere, niet-erkende organisaties in een consortiumverband. news-8623 Thu, 19 May 2022 00:00:00 +0200 Deelsector Visueel - Gesloten ronde - Projecten van 2 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-visueel-gesloten-ronde-projecten-van-2-jaar-1/ In deze subsidieoproep kunnen erkende ZG-expertiseorganisaties voor mensen met een visuele beperking. Deze expertiseorganisaties werken samen met andere relevante organisaties die met elkaar deel uitmaken van een consortium. Samen dienen zij onderzoeksvoorstellen in die passen binnen de programmalijnen op thema of doelgroep, zoals uitgewerkt in de meerjarige deelsectorplannen die te zien zijn op de projectpagina op de website.