ZonMw subsidieoproepen Vernieuwing in de onderzoekspraktijk https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Vernieuwing in de onderzoekspraktijk nl-nl Mon, 14 Jun 2021 17:43:47 +0200 Mon, 14 Jun 2021 17:43:47 +0200 TYPO3 news-7084 Tue, 30 Mar 2021 00:00:00 +0200 Subsidieoproep - Goed Gebruik Geneesmiddelen Rediscovery Ronde 5 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/subsidieoproep-goed-gebruik-geneesmiddelen-rediscovery-ronde-5/ Deze subsidieoproep Rediscovery Ronde 5 van het GGG-programma is bestemd voor het indienen van aanvragen gericht op onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel bij een indicatie waarvoor het middel niet is geregistreerd. news-7168 Tue, 20 Apr 2021 00:00:00 +0200 Stoppen met roken in de wijk https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/stoppen-met-roken-in-de-wijk/ Deze opdracht van het Preventieprogramma 2019 -2022 komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord en draagt bij aan de ambitie om in 2040 een rookvrije generatie te realiseren. De oproep betreft een gericht traject en staat alleen open voor indiening door de vier ZonMw Onderzoeksconsortia Tabaksontmoediging. news-7228 Mon, 03 May 2021 00:00:00 +0200 Uitgewerkte subsidieaanvragen leren van implementeren: implementatie van effectieve interventies in de verpleging en verzorging https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitgewerkte-subsidieaanvragen-leren-van-implementeren-implementatie-van-effectieve-interventies-in/ Samenwerkingsverbanden die een uitnodiging hebben ontvangen, kunnen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen voor de implementatie van effectieve interventies in de verpleging en verzorging, en de evaluatie van die implementatie. news-7100 Wed, 31 Mar 2021 00:00:00 +0200 Projectideeën - Onderbouwen en verbeteren multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-onderbouwen-en-verbeteren-multidisciplinaire-samenwerking-tussen-huisartsen-verplee/ Kennis- en onderzoeksinstellingen (universiteiten en hogescholen) die in het project samenwerken met huisartsen, minimaal 1 verpleegkundige of verzorgende discipline en minimaal 1 paramedische discipline kunnen subsidie aanvragen voor het versterken en verbeteren van multidisciplinaire samenwerking tussen de 3 beroepsgroepen. news-6076 Wed, 26 Aug 2020 00:00:00 +0200 Subsidieoproep op uitnodiging: Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP): Uitvoeringsimpuls https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/subsidieoproep-op-uitnodiging-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-jzojp-uitvoeringsimpuls/ Heeft u een project binnen de Startimpuls JZOJP Ronde 1 afgerond? En wilt u uw daar opgezette samenwerkingsverband doorontwikkelen en de plannen die u tijdens de Startimpuls heeft gemaakt uitvoeren? Dan kunt u een uitvoeringsimpuls aanvragen! news-7260 Tue, 11 May 2021 00:00:00 +0200 Uitgewerkte subsidieaanvragen Zorg op Afstand. Een impuls voor het opnemen van zorg op afstand in richtlijnen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitgewerkte-subsidieaanvragen-zorg-op-afstand-een-impuls-voor-het-opnemen-van-zorg-op-afstand-in-ri/ Beroepsorganisaties die eigenaar zijn van richtlijnen of beheerders/regiehouders van multidisciplinaire richtlijnen, die een uitnodiging hebben ontvangen, kunnen subsidie aanvragen voor het opnemen van aanbevelingen over zorg op afstand in reeds bestaande richtlijnen. news-7313 Mon, 31 May 2021 00:00:00 +0200 Vervolg onderwijs palliatieve zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/vervolg-onderwijs-palliatieve-zorg/ Deze subsidieoproep op uitnodiging is gericht op de doorontwikkeling en borging van het onderwerp palliatieve zorg in het initiële MBO-, HBO- en WO-onderwijs en bij- en nascholing voor artsen, verpleegkundigen en verzorgenden. Hiermee geven we een vervolg aan de resultaten uit het project Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ). news-7219 Tue, 04 May 2021 00:00:00 +0200 Uitwerkings- en verduurzamingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg- Fase II en III https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/uitwerkings-en-verduurzamingssubsidie-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg-fase-ii-en-iii/ Werkt u samen met lokale netwerkpartners aan het realiseren van een samenhangend aanbod van zorg, ondersteuning en welzijnsactiviteiten voor thuiswonende ouderen in de wijk? Heeft uw netwerk reeds inzicht in zijn kansen en belemmeringen en bijbehorend een heldere visie en doelen? En wilt u het netwerk en zijn aanbod verder afstemmen, doorontwikkelen en verduurzamen? Dan is deze subsidieoproep wellicht iets voor u! news-7244 Tue, 11 May 2021 00:00:00 +0200 Leernetwerken Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/leernetwerken-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang/ ZonMw stelt subsidie beschikbaar aan hogescholen om leernetwerken van gemeentes op te zetten en te ondersteunen. Het doel van deze leernetwerken is het ondersteunen van de implementatie van de adviezen van de commissie Dannenberg en bijbehorende Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO). news-7264 Tue, 18 May 2021 00:00:00 +0200 Re-integratie – Vakkundig aan het werk 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/re-integratie-vakkundig-aan-het-werk-2/ De oproep richt zich op het thema re-integratie. Het gaat om kennis- en innovatieprojecten waarin samenwerkingspartners zoeken naar werkzame en werkbare innovaties voor de lokale gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Het doel daarvan is om (evidence based) kennis breed toepasbaar te maken in het veld van Werk en Inkomen. news-7331 Thu, 03 Jun 2021 00:00:00 +0200 Uitgewerkte subsidieaanvragen Actieonderzoek Innovatieve Zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitgewerkte-subsidieaanvragen-actieonderzoek-innovatieve-zorg/ Zorgorganisaties die een uitnodiging hebben ontvangen en in samenwerking met andere (zorg)organisaties werken aan het verbeteren van de organisatie van zorg, kunnen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen voor actieonderzoek om hun leer- en verbeterprocessen te verbeteren. news-7357 Tue, 08 Jun 2021 00:00:00 +0200 Top down ronde Kopkrakers 2021 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/top-down-ronde-kopkrakers-2021/ Het concept Kopkrakers bestaat uit een fictieve beschrijving van een cliënt, een dilemma gevolgd door twee passende, onderbouwde handelingsopties die worden aangeboden via een app. Het doel van de Kopkrakers-app is professionals kennis te laten maken met wetenschappelijke inzichten en/of practice based inzichten. news-7385 Mon, 14 Jun 2021 00:00:00 +0200 Klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/klinisch-toegepast-onderzoek-in-de-geestelijke-gezondheidszorg-3/ U kunt subsidie aanvragen voor klinisch toegepast onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg. Dit is de tweede van in totaal 3 subsidierondes voor klinisch toegepast onderzoek binnen het Onderzoeksprogramma ggz. news-7326 Mon, 07 Jun 2021 00:00:00 +0200 (Door)ontwikkelen onderzoeksdata-infrastructuur forensische geneeskunde https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/doorontwikkelen-onderzoeksdata-infrastructuur-forensische-geneeskunde/ GGD’en die werken met registratiesysteem Formatus kunnen subsidie aanvragen voor de (door)ontwikkeling van een onderzoeksdata-infrastructuur voor de forensische geneeskunde. Samenwerking met onderzoeksorganisaties (universiteiten, umc’s en hogescholen) die ervaring hebben met onderzoek op het gebied van forensisch (medisch) onderzoek is een vereiste. news-7327 Mon, 07 Jun 2021 00:00:00 +0200 Kennisvergroting forensische geneeskunde: postmortaal onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kennisvergroting-forensische-geneeskunde-postmortaal-onderzoek/ Universiteiten, umc’s, hogescholen en andere onderzoekorganisaties die forensisch (medisch) onderzoek doen, kunnen subsidie aanvragen voor beantwoording van kennishiaat 1: ‘Welke vormen van aanvullend onderzoek kunnen bijdragen aan een nauwkeurige vaststelling van de doodsoorzaak?’ en/of kennishiaat 5: ‘Hoe kan de vaststelling van het postmortaal interval en van postmortale veranderingen verbeterd worden?’. news-7329 Mon, 07 Jun 2021 00:00:00 +0200 Kennisvergroting forensische geneeskunde: beoordeling en interpretatie van letsel https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kennisvergroting-forensische-geneeskunde-beoordeling-en-interpretatie-van-letsel/ Universiteiten, umc’s, hogescholen en andere onderzoeksorganisaties die forensisch (medisch) onderzoek doen, kunnen subsidie aanvragen voor beantwoording van Kennishiaat 4 uit de kennisagenda van het Forensisch Medisch Genootschap (FMG): ‘Welke nieuwe technieken kunnen effectief worden ingezet in de beoordeling en interpretatie van letsel door de forensisch arts?’.