ZonMw subsidieoproepen Vernieuwing in de onderzoekspraktijk https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Vernieuwing in de onderzoekspraktijk nl-nl Sat, 26 Sep 2020 17:27:44 +0200 Sat, 26 Sep 2020 17:27:44 +0200 TYPO3 news-5714 Tue, 19 May 2020 00:00:00 +0200 Microplastics & Health Consortium Call https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/microplastics-health-consortium-call/ The levels of microplastics in our living environment are expected to increase in the next decades. To what extent the exposure to these plastic particles of varying shape, size and composition has immediate up to long term health implications is unclear. news-5777 Tue, 16 Jun 2020 00:00:00 +0200 Evaluatie Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/evaluatie-regeling-beoordelingscommissie-late-zwangerschapsafbreking-en-levensbeeindiging-bij-pasgeb/ Deze oproep betreft de evaluatie van de Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen news-5840 Fri, 26 Jun 2020 00:00:00 +0200 Projectideeën onderzoeksprojecten Verpleging en Verzorging – Essentiële zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-onderzoeksprojecten-verpleging-en-verzorging-essentiele-zorg/ Samenwerkingsverbanden, die deel uitmaken van een onderzoeksinfrastructuur voor verpleging en verzorging, kunnen subsidie aanvragen voor projectideeën gericht op de wetenschappelijke onderbouwing van verpleegkundig en verzorgend handelen. Het onderzoek richt zich op het wetenschappelijk onderbouwen van essentiële zorg. news-5979 Wed, 29 Jul 2020 00:00:00 +0200 Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis: Stimuleringssubsidies ronde 3 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-thuis-stimuleringssubsidies-ronde-3/ Wetenschappelijke bewijsvoering op het terrein van de hulpmiddelenzorg is relatief nieuw in Nederland. Samenwerking tussen de verschillende stakeholders in het hulpmiddelenveld (zoals hulpmiddelengebruikers, zorgverleners en onderzoekers) is noodzakelijk om relevant onderzoek te kunnen doen. news-5981 Wed, 29 Jul 2020 00:00:00 +0200 DoelmatigheidsOnderzoek – Stimuleringssubsidieronde 1 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/doelmatigheidsonderzoek-stimuleringssubsidieronde-1/ Samenwerking tussen de verschillende stakeholders (zoals zorgverleners en onderzoekers) is noodzakelijk om relevant onderzoek te doen. In deze oproep voor aanvragen ‘DoelmatigheidsOnderzoek – Stimuleringssubsidieronde 1’ wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het opzetten en/of intensiveren van een samenwerking(sverband) tussen relevante stakeholders. news-6030 Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 +0200 Verduurzamingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Doorstroom naar Fase III https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/verduurzamingssubsidie-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg-doorstroom-naar-fase-iii/ Heeft u een Uitwerkingssubsidie Fase II-project afgerond? En wilt u uw netwerk en het samenhangende aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg verder verduurzamen? Dan is deze subsidieoproep interessant voor u. De ‘Verduurzamingssubsidie (Fase III)’ dient als stimulans om de resultaten die het netwerk heeft behaald in Fase II verder te kunnen verduurzamen. news-6038 Tue, 18 Aug 2020 00:00:00 +0200 Voor elkaar!: Vernieuwende aanpakken van belangenbehartigende organisaties https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/voor-elkaar-vernieuwende-aanpakken-van-belangenbehartigende-organisaties/ Doel van het programma Voor elkaar! is te komen tot criteria voor impact en bereik voor ‘de patiënten- en cliëntenbeweging’. Projecten in deze subsidieoproep moeten bijdragen aan kennis over vernieuwende manieren van werken door belangenbehartigende organisaties. news-6148 Thu, 10 Sep 2020 00:00:00 +0200 COVID-19: Societal dynamics in the Dutch Caribbean https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/covid-19-societal-dynamics-in-the-dutch-caribbean-1/ This call for proposals is aimed at focus area 3 Societal dynamics, centred around the six Caribbean Islands in the Kingdom of the Netherlands. It concerns research into societal challenges that are broader in scope than just the medical and care-related challenges. This requires the input of non-medical disciplines. news-5785 Wed, 10 Jun 2020 00:00:00 +0200 Economische zelfstandigheid van vrouwen – 6e ronde Vakkundig aan het Werk https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/economische-zelfstandigheid-van-vrouwen-6e-ronde-vakkundig-aan-het-werk/ Hoe begeleid je vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal naar betaald werk en economische zelfstandigheid? 24 gemeenten zijn uitgenodigd om in samenwerking met kennisinstellingen en andere stakeholders te komen tot wetenschappelijk onderbouwde tools, handvaten en werkwijzen voor de gemeentelijke praktijk. news-5862 Wed, 01 Jul 2020 00:00:00 +0200 Evaluatieonderzoek Topspecialistische Zorg en Onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/evaluatieonderzoek-topspecialistische-zorg-en-onderzoek/ Middels deze subsidieoproep worden enkele gerenommeerde, onafhankelijke onderzoeksinstituten uitgenodigd om een subsidieaanvraag in te dienen voor een evaluatieonderzoek die parallel zal lopen aan het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO). news-5887 Tue, 07 Jul 2020 00:00:00 +0200 NWO-Talentprogramma Vidi 2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nwo-talentprogramma-vidi-2020/ Vidi is een financieringsinstrument uit het NWO-Talentprogramma. De Vidi-doelgroep bestaat uit excellente onderzoekers (tot en met 8 jaar na promotie) met een opvallend en origineel talent en een grote fascinatie voor het doen van uitdagend en grensverleggend onderzoek. De focus ligt op vernieuwend en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. news-5940 Tue, 14 Jul 2020 00:00:00 +0200 Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis – Open ronde 4: Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van hulpmiddelenzorg thuis https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-thuis-open-ronde-4-onderzoek-naar-de-effectiviteit-en-kosten-van-hu/ Onderzoek voor bewijsvoering van de effectiviteit op het terrein van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie is relatief nieuw in Nederland. Door het financieren van onderzoek wil het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis kennisontwikkeling stimuleren over de kwaliteit en specifiek de veiligheid, effectiviteit en doelmatigheid van hulpmiddelenzorg thuis. news-5927 Thu, 16 Jul 2020 00:00:00 +0200 Integraal aanbod zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/integraal-aanbod-zorg-en-begeleiding-voor-mensen-met-verward-gedrag-5/ Gemeenten en hun uitvoeringspartners kunnen subsidie aanvragen voor het opzetten en/of organiseren van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren en/of volwassenen). Samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders staat centraal. Er zijn zowel startsubsidies als uitvoeringssubsidies beschikbaar. news-6125 Fri, 04 Sep 2020 00:00:00 +0200 Impact met Sport en Beweeg Data https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/impact-met-sport-en-beweeg-data/ Sport Data Valley (SDV) is de digitale onderzoek infrastructuur van Topteam Sport dat de ICT potentie binnen sport en bewegen wil ontsluiten voor meer sport en data gedreven innovatie en is één van de drie pijlers die Nederland een mondiale koppositie moet geven als het gaat om innovatie in de sport. news-5824 Tue, 23 Jun 2020 00:00:00 +0200 Goed Gebruik Geneesmiddelen - Grote Trials Ronde 4 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/goed-gebruik-geneesmiddelen-grote-trials-ronde-4/ De subsidieoproep voor Grote Trials Ronde 4 is bestemd voor het indienen van aanvragen die een positief advies tot uitwerken hebben gekregen. Het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen heeft tot doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Deze subsidieoproep van het deelprogramma Grote Trials is specifiek bedoeld voor studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. news-6066 Mon, 24 Aug 2020 00:00:00 +0200 Toelatingsronde 2 (projectideeën) – programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/toelatingsronde-2-projectideeen-programma-topspecialistische-zorg-en-onderzoek-tzo/ Deze subsidieoproep heeft betrekking op de tweede toelatingsronde tot het programma TZO. Het doel van deze toelatingsronde is om te selecteren welke instellingen met welke topspecialistische functie voldoen aan de toelatingscriteria van het programma TZO. Ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland die specifieke topspecialistische functies op zeer hoog niveau uitvoeren en deze functie willen versterken, kunnen daarvoor een toelatingsverzoek indienen.