ZonMw subsidieoproepen Vernieuwing in de onderzoekspraktijk https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Vernieuwing in de onderzoekspraktijk nl-nl Wed, 30 Nov 2022 11:58:31 +0100 Wed, 30 Nov 2022 11:58:31 +0100 TYPO3 news-8866 Tue, 02 Aug 2022 10:41:00 +0200 Sleuteltechnologieën voor COVID-19 behandeling – PPS projecten https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/sleuteltechnologieen-voor-covid-19-behandeling-pps-projecten/ Om de behandeling en ziekteremming van COVID-19 te verbeteren en Nederland voor te bereiden op pandemieën veroorzaakt door nieuwe virale infectieziekten is (door)ontwikkeling van innovatieve sleuteltechnologieën noodzakelijk. Deze subsidieoproep is gericht op het financieren van publiek-private samenwerkingen voor het uitvoeren van toepassingsgericht onderzoek naar life-science sleuteltechnologieën. news-8270 Thu, 03 Feb 2022 00:00:00 +0100 Sportinnovator Vouchers 2022 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/sportinnovator-vouchers-2022/ Een Sportinnovator Voucher biedt de mogelijkheid voor een praktijkorganisatie om een kennis- of innovatievraag aan een Sportinnovator-centrum te stellen. Elk Sportinnovator-centrum heeft een eigen expertise en met een voucher helpen ze sportbonden, gemeenten, bedrijven en andere praktijkorganisaties innoveren. news-9039 Wed, 12 Oct 2022 00:00:00 +0200 Onderzoek naar besmetting en verspreiding van COVID-19: open ronde https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onderzoek-naar-besmetting-en-verspreiding-van-covid-19-open-ronde/ Deze subsidieronde beoogt nieuwe kennis over besmetting en verspreiding van SARS-CoV-2 te genereren, ter identificering en onderbouwing van maatregelen en beleid met betrekking tot: voorkomen of uitstellen van COVID-19 besmetting, voorkomen van virusverspreiding in risicogroepen, beheersing in de populatie om de pandemie te beperken. news-9061 Thu, 20 Oct 2022 00:00:00 +0200 Verbetering kwaliteit poortwachtersproces: professionalisering poortwachtersproces, lijn 1A: ‘Multidisciplinaire ontwikkeling van richtlijnen’; FASE 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/verbetering-kwaliteit-poortwachtersproces-professionalisering-poortwachtersproces-lijn-1a-multid-1/ Het kennisprogramma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit en professionalisering van het poortwachtersproces. Deze oproep is gericht op multidisciplinaire ontwikkeling en implementatie van een aantal richtlijnen voor bedrijfs- en verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. news-9067 Thu, 20 Oct 2022 00:00:00 +0200 Verbetering kwaliteit poortwachtersproces: professionalisering poortwachtersproces, lijn 1B ‘Doorontwikkeling en onderbouwing van gezamenlijk begrippenkader en instrumentarium BAR’ ; FASE 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/verbetering-kwaliteit-poortwachtersproces-professionalisering-poortwachtersproces-lijn-1b-dooront/ Het kennisprogramma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit en professionalisering van het poortwachtersproces. Deze oproep is gericht op onderzoek naar en doorontwikkeling van een gezamenlijk begrippen- en referentiekader en een multidisciplinair instrumentarium ter verbetering van de samenwerking tussen bedrijfs-, verzekeringsarts en arbeidsdeskundigen gedurende het poortwachtersproces. news-9074 Thu, 20 Oct 2022 00:00:00 +0200 Subsidieoproep Verbetering kwaliteit poortwachtersproces: professionalisering poortwachtersproces, lijn 1C ‘Onderwijsmodulen en multidisciplinaire casuïstiekvoering’; FASE 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/subsidieoproep-verbetering-kwaliteit-poortwachtersproces-professionalisering-poortwachtersproces-l-1/ Het kennisprogramma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit en professionalisering van het poortwachtersproces. Deze oproep is gericht op onderzoek naar het ontwikkelen en uittesten van onderwijsmodulen en multidisciplinaire casuïstiekbespreking ter verbetering van de samenwerking tussen bedrijfs-, verzekeringsarts en arbeidsdeskundigen gedurende het poortwachtersproces. news-9183 Tue, 22 Nov 2022 00:00:00 +0100 Kwaliteitsgelden KNOV 2023 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kwaliteitsgelden-knov-2023/ De KNOV kan in deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden Verloskunde. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van professionele standaarden en ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik door de beroepsgroep bevorderen. news-9066 Mon, 17 Oct 2022 00:00:00 +0200 Uitgewerkte subsidieaanvragen verpleging en verzorging: toepassen en onderbouwen van Evidence Based Practice essentiële zorg interventies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitgewerkte-subsidieaanvragen-verpleging-en-verzorging-toepassen-en-onderbouwen-van-evidence-based/ Samenwerkingsverbanden, met positief advies tot uitwerken van hun projectidee, kunnen subsidie aanvragen voor toepassing van actuele Evidence Based Practice (EBP) interventies én de verdere onderbouwing van deze kennis voor de dagelijkse zorgpraktijk. Geef ook inzicht in de zeggenschapspositie van betrokken verzorgenden, verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten. news-9143 Wed, 09 Nov 2022 00:00:00 +0100 Kwaliteitsgelden: Akwa GGZ https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kwaliteitsgelden-akwa-ggz-3/ Akwa GGZ kan in deze subsidieoproep een subsidieaanvraag indienen voor de kwaliteitsgelden Akwa GGZ. De activiteiten die met de kwaliteitsgelden worden bekostigd, zijn gericht op ontwikkeling, onderhoud en beheer van professionele standaarden en ondersteunende instrumenten die de toegankelijkheid en het gebruik door de beroepsgroep bevorderen. news-9147 Wed, 02 Nov 2022 00:00:00 +0100 Concepts for health and social care research for neurodegenerative diseases https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/concepts-for-health-and-social-care-research-for-neurodegenerative-diseases-1/ While there have been developments towards living better with neurodegenerative diseases, there still is a lack of research for patients at moderate, advanced and end-of-life stages of disease progression. This call aims to enhance health and social care by assessing problems and needs of patients. news-8974 Tue, 20 Sep 2022 00:00:00 +0200 Subsidieoproep Leefstijlgeneeskunde: aanvullende oproep COVID-19 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/subsidieoproep-leefstijlgeneeskunde-aanvullende-oproep-covid-19/ Het belang van een gezonde leefstijl in relatie tot het voorkomen van infectieziekten krijgt steeds meer aandacht. Er zijn aanwijzingen dat verschillende leefstijlfactoren het beloop en herstel van COVID-19 en leefstijl gerelateerde infectieziekten kunnen beïnvloeden, maar dat wetenschappelijk onderzoek nodig is om de toegevoegde waarde van leefstijlfactoren te onderbouwen. news-8975 Tue, 20 Sep 2022 00:00:00 +0200 Leefstijlgeneeskunde: aanvullende ronde implementatie & impact https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/leefstijlgeneeskunde-aanvullende-ronde-implementatie-impact/ In 2019 heeft ZonMw een subsidieoproep Leefstijlgeneeskunde uitgezet. Met deze aanvullende oproep wil ZonMw de gehonoreerde projecten leefstijlgeneeskunde een boost geven op het gebied implementatie en impact. news-8989 Tue, 27 Sep 2022 00:00:00 +0200 Bevorderen van werken met een arbeidsbeperking https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/bevorderen-van-werken-met-een-arbeidsbeperking-2/ De oproep richt zich op het bevorderen van werken met een arbeidsbeperking. Wat werkt in de context van de uitvoeringspraktijk en dus ook in de context van werkgevers en werkzoekende wel en wat werkt niet om geschikt werk te creëren, mensen hierop in dienst te nemen en dit werk ook te behouden voor mensen met een arbeidsbeperking? news-9122 Tue, 08 Nov 2022 00:00:00 +0100 Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking - vervolgmeting https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kwaliteit-van-leven-van-naasten-van-mensen-met-een-beperking-vervolgmeting-1/ Deze subsidieoproep is om een voorstel voor een onderzoek te ontvangen waarmee de ervaren kwaliteit van leven van naasten van mensen met beperkingen, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht, kan worden bepaald. Dit onderzoek betreft een vervolg op een eerder uitgevoerd onderzoek in 2019/2020 en een kennissynthese op dit thema in 2022. news-9197 Mon, 28 Nov 2022 00:00:00 +0100 Ontwikkeling digitale infrastructuur Richtlijnen JGZ https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/ontwikkeling-digitale-infrastructuur-richtlijnen-jgz/ ZonMw stimuleert met deze subsidieoproep de ontwikkeling van een digitale infrastructuur om de implementatie van JGZ richtlijnen in het veld te ondersteunen. De database geeft ruimte om de JGZ richtlijnen modulair te kunnen beheren en is ondersteunend aan de richtlijncyclus. Tevens ondersteunt de database de samenhang tussen richtlijnmodules. news-7464 Mon, 24 Jan 2022 00:00:00 +0100 Module kennisinfrastructuur: Publiceren negatieve/neutrale dierexperimentele data https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-publiceren-negatieveneutrale-dierexperimentele-data/ ZonMw biedt met deze subsidieoproep onderzoekers een financiële tegemoetkoming voor (een deel van) de tijd die nodig is om negatieve/neutrale resultaten te publiceren. Een projectleider, van een onderzoeksproject waar dierexperimenteel onderzoek een onderdeel van uitmaakt(e), kan voor een promovendi, (arts)onderzoeker, postdoc of senior wetenschappelijk medewerker een extra maand aanstelling aanvragen om de resultaten alsnog Open Access gepubliceerd te krijgen. In het bijzonder worden onderzoekers die in hun studies gebruik hebben gemaakt van niet-humane primaten uitgenodigd een aanvraag binnen deze oproep in te dienen.