Wat is Citizen Science?

Citizen science (CS) draait om het (meer en beter) op elkaar betrekken van burgers (al dan niet in hun rol van patiënt) en wetenschappelijk onderzoekers. Dat kan van beide kanten, in verschillende gradaties: betrokkenheid en participatie van burgers in de agendering, uitvoering en evaluatie van wetenschappelijk onderzoek (burger/patiëntparticipatie) én betrokkenheid en participatie van onderzoekers in de agendering, uitvoering en evaluatie van burgerinitiatieven op het gebied van kennis en innovatie (wetenschapsparticipatie).

Activiteiten van ZonMw

In 2019 organiseerde ZonMw, samen met Health~Holland, een netwerkbijeenkomst om CS nader vorm te geven in gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Verder hebben we een aandachtspuntenlijst opgesteld om het leren en experimenteren te ondersteunen. In 2021 gaat ZonMw door met het leren en experimenteren met CS: meerdere programma's zetten in op burgerparticipatie in de programmering of in projecten.

Programma Citizen Science voor Gezondheid en Zorg

In dit programma werken ZonMw en Health~Holland samen om creatieve, innovatieve en vooral ook duurzame oplossingen te realiseren voor de maatschappelijke uitdaging Gezondheid en Zorg. In het programma 'Citizen Science' nemen burgers het initiatief en hebben de leiding in alle fasen van onderzoek en innovatie.

Programma Living labs sport en bewegen

Ook in dit programma staat het betrekken van de burger bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken centraal. Het doel van het programma is het (lokaal) ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en bewegen sámen met de burger.

Relevante pagina's en bestanden van ZonMw

Relevante websites

Relevant leesmateriaal

Contact

Foto van Joey Gijbels

Joey Gijbels

Medior stafmedewerker Strategie en Innovatie

+31 70 349 53 44
gijbels@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website