Internationaal letten onderzoeksfinanciers bij het toekennen van subsidies steeds meer op transparantie, efficiency en relevantie. Vier prioriteiten gelden als ijkpunten voor excellent onderzoek: kwaliteit, maatschappelijke impact, integriteit, efficiency. Alle onderzoeksfinanciers hebben deze onderwerpen hoog op de agenda staan. Dat geldt ook voor ZonMw.

Netwerk Bruikbaar Onderzoek

Het Netwerk is een losse verzameling van onderzoekers, praktijkprofessionals, beleidsmakers, financiers en andere geïnteresseerden die wetenschapsvernieuwing een warm hard toedragen. Eens per jaar organiseert ZonMw een netwerkbijeenkomst waarop zij samenkomen om uit te wisselen over onderwerpen als cocreatie, alternatieven voor RCT’s, onderzoek naar kosteneffectiviteit, kostenimpact van innovaties, gebruik van bestaande data of systeemfalen.

Citizen Science

Als gevolg van een succesvolle netwerkbijeenkomst in 2019 is ZonMw aan het leren en experimenteren met Citizen Science: het meer (en beter) op elkaar betrekken van burgers en wetenschappelijke onderzoekers.

Meer informatie

Andere interessante pagina's

Open Science

Met Open Science wordt wetenschap toegankelijk gemaakt voor wetenschappers, de maatschappij en de economie. Samenwerken en kennis uitwisselen staan hierbij centraal. Het doel is om de kwaliteit en impact van wetenschappelijk onderzoek te vergroten.

Lees meer over hoe ZonMw Open Science stimuleert

Actueel

Infographic: International Call

Binnen ZonMw wordt er steeds meer belang gehecht aan internationale samenwerking met als resultaat dat er steeds meer Nederlandse wetenschappers voor het eerst deelnemen aan internationale subsidierondes.

Deel van de infographic
Nieuws

7 proeftuinen aan de slag met waardegedreven financiering binnen een oncologienetwerk

Hoe komen we in een oncologienetwerk tot de beste kwaliteit van zorg tegen aanvaardbare kosten? Het Citrienfondsprogramma Regionale Oncologienetwerken werkt daaraan in 7 proeftuinen. Onder andere door het ontwikkelen van meetmodellen voor kwaliteit in relatie tot kosten, en het uitdenken van innovatieve contractvormen. Lees meer over de resultaten in de update over de proeftuinen.

Afbeelding van een hand van een vrouw die iets intikt op een rekenmachine
Elders gezien

Meer cohesie in de wijk door hechtere samenwerking in Maarssen-Dorp

In Maarssen-Dorp leren zorg- en welzijnsprofessionals, vrijwilligers, de gemeente en ouderen elkaar steeds beter kennen. Hierdoor weten ze elkaar te vinden en kunnen ze beter samenwerken. Wat dat oplevert? Meer cohesie in de wijk, een prettige leefomgeving en ouderen die langer gelukkig thuis kunnen blijven wonen.

© Ontmoetingen in Maarsen-Dorp!
Nieuws

Oproep indienen abstracts HTAi

De Health Technology Assessment international (HTAi) meeting is het belangrijkste internationale congres over effectief gebruik van (financiële) middelen in de gezondheidszorg.

Dit jaar is het thema: “Lifecycle Approach: coming together to make it happen.” Tot 26 oktober 2021 is het mogelijk om abstracts in te dienen voor workshops en panels op het congres. Voor mondelinge en poster presentaties is de deadline 7 december 2021.

Elders gezien
Toon meer

Subsidieoproepen

Toon alle subsidieoproepen

Agenda

Bezoek de finale van de BAD Award 2018

Vrijdag 25 mei worden bij Stroom in Den Haag de drie winnaars van de Bio Art & Design (BAD) Award 2018 bekend gemaakt en u bent van harte uitgenodigd om de finale bij te wonen. De uitreiking start om 14:30 uur en is om 17:30 uur afgelopen. Heeft u interesse om de finale van de BAD Award bij te wonen? Dat kan! Toegang is gratis, maar u moet zich wel aanmelden bij het Facebook-event. Tijdens de finale zullen twaalf internationale teams bestaande...

Lees meer

NNVT congres 2019

Tijdens dit congres worden nieuwe onderzoekresultaten op het brede terrein van tabaksonderzoek uitgewisslt.

Lees meer

Utrechtste Jeugd Meetup 4 april 2019: Opgroeien in armoede

Opgroeien in armoede: hoe is dat voor een jongere? Wat kunnen professionals betekenen voor kinderen en jongeren die opgroeien in armoede? En wat zegt de wetenschap? Ontdek het tijdens de Utrechtse Jeugd Meetup op donderdag 4 april.

Lees meer

Dag van Zorg en Veiligheid

Op de Dag van Zorg en Veiligheid maak je kennis met nieuwe manieren van samenwerken van zorg, welzijn, veiligheid en straf. Centraal staat de kwetsbare burger waarvan de persoonlijke situatie zo complex is, dat één partij alleen het niet kan oplossen. In een inspirerend en praktijkgericht aanbod van workshops delen collega-professionals en deskundigen hun ervaringen, kennis en succesvolle werkwijzen.

Lees meer

Twente gaat strijd aan tegen kinderarmoede

In Nederland groeien maar liefst 378.000 kinderen op in armoede. De Academische Werkplaats Jeugd Twente zet zich samen met de Alliantie Kinderarmoede in om voor 2030 dit aantal naar 0 te brengen. Tijdens de Publieksacademie Kinderarmoede die op 16 maart in Twente plaatsvindt deelt de werkplaats haar ervaringen en werkt zij aan een aanpak tegen kinderarmoede. Help je mee?

Lees meer

Voor de Jeugd Dag

De Voor de Jeugd Dag 2021 is op maandag 27 september. Vanuit de Westergas worden live programma onderdelen aangeboden. Je herkent de zalen en werkvormen vast nog van voorgaande edities. Het enige verschil is dat je vanuit je eigen stoel meekijkt.

Lees meer

Online matchmaking event NWA-call ’Grip op jeugdcriminaliteit’

Op 30 september 2021 organiseert NWO een online matchmakingsbijeenkomst rond de NWA-call ‘Grip op jeugdcriminaliteit - Betrokkenheid van jongeren bij zware en georganiseerde criminaliteit’. Tijdens de bijeenkomst ontmoet u andere geïnteresseerden en vindt u potentiële consortiumpartners.

Lees meer

Masterclass Jongerenparticipatie in onderzoek

Ook in 2021 organiseert ZonMw in samenwerking met Christine Dedding (Amsterdam UMC) de Masterclass ‘Jongerenparticipatie in onderzoek’. Dit jaar is er de mogelijkheid om deel te nemen op 17 september of 8 oktober. Zowel onderzoekers in het jeugdveld als jongeren die interesse hebben om hun stem te laten horen in onderzoek zijn van harte welkom. De masterclass is geheel digitaal. Meld u nu aan via onderstaande link.

Lees meer

Interdepartementale Wetenschapsdag 2021

Neem deel aan de Interdepartementale Wetenschapsmiddag op woensdag 13 oktober en krijg inzicht in hoe kennis voor beleid georganiseerd wordt en welke rol de kennisagenda hierin kan spelen.

Lees meer

Masterclass Zingeving in het sociaal domein

Bent u geïnteresseerd in zingeving in het sociaal domein? Tijdens deze online masterclass die ZonMw en Agora samen organiseren komt u onder andere meer te weten over actieonderzoeken op dit gebied. Ook zijn er verdiepende gesprekken in break-outsessies.  

Lees meer

Internationaal Symposium Multimorbiditeit

Op 1 november 2021 organiseert de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) een symposium over multimorbiditeit. Internationale experts zullen u bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen en daarna is er tijd voor interactieve discussies.

Lees meer

ZE&GG Symposium

Het programma ZE&GG organiseert dit najaar het Symposium ‘De bewezen beste zorg voor de patiënt! De Cirkel van Gepast Gebruik als motor voor een lerend gezondheidszorgsysteem.’

Lees meer

Masterclass Zingeving in het sociaal domein

Bent u geïnteresseerd in zingeving in het sociaal domein? Tijdens deze online masterclass die ZonMw en Agora samen organiseren komt u onder andere meer te weten over actieonderzoeken op dit gebied. Ook zijn er verdiepende gesprekken in break-outsessies.

Lees meer

Conferentie 10 jaar ‘Health as the ability to adapt and self-manage’

Positieve gezondheid. Een concept van gezondheid waarin veerkracht centraal staat. Hoe is onze gezondheidszorg erdoor veranderd? Hoe kan het concept zich nog verder ontwikkelen? En hoe kunt u er zelf mee aan de slag? Op 11 november 2021 organiseren we een conferentie om deze vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

Lees meer

Verbetering re-integratie 2e spoor

Tijdens deze digitale bijeenkomst hoort u alles over de eerste subsidieoproep van ons programma Verbetering re-integratie 2e spoor en kunt u uw vragen stellen.  

Lees meer

Hoe zorg je dat medewerkers meedoen met het stoppen-met-rokenaanbod

Ruim 80% van de mensen die roken wil eigenlijk stoppen. In dit webinar leert u in 1,5 uur hoe u op een persoonlijke manier met uw medewerkers communiceert over stoppen met roken, spelen acteurs een rollenspel aan de hand van uw aanwijzingen en krijgt u de kans om vragen te stellen aan experts.

Lees meer

Talkshow over inclusie en 5 jaar VN-verdrag Handicap - datum uitgesteld

Dit jaar is het 5 jaar geleden dat het VN-verdrag Handicap voor Nederland ging gelden. Doel van het verdrag: de positie van mensen met een beperking of ziekte verbeteren. Hoe staat het inmiddels met de uitvoering van het verdrag? Wat gaat goed, wat kan er beter en welke rol speelt kennis eigenlijk in het geheel? Daar gaan verschillende gasten, onder leiding van oud-journalist Gijs Wanders in het voorjaar van 2022 over in gesprek.

Lees meer

Matchmakingsbijeenkomst Subsidieoproep Verbetering re-integratie tweede spoor

In de matchmakingsbijeenkomst Verbetering re-integratie tweede spoor is er de mogelijkheid tot kennismaking/matchmaking met andere geïnteresseerden voor consortiavorming. Heeft u een consortium in vorming en mist u nog bepaalde expertise? Of zou u zich graag willen aansluiten bij een consortium met uw ervaring, meld u dan nu aan!  

Lees meer

Masterclass Zingeving in de praktijk van Praktijkondersteuner huisartsen GGZ

Gaby Jacobs, docent Geestelijke verzorging aan de Universiteit van Humanistiek, leidt deze masterclass in en vertelt over haar kennis van zingeving. Ook hoort u meer over actieonderzoek ZIN-samen over Zinvolle samenwerking tussen Geestelijk verzorgers en Vrijwilligers Levensvragen. En u wordt uitgenodigd om mee te praten!

Lees meer

Internationaal eerstelijnscongres NAPCRG

In november vindt het jaarlijkse NAPCRG-congres plaats. Dit online congres biedt meer dan 600 onderzoekssessies. Kom netwerken met andere onderzoekers in de eerstelijnszorg.

Lees meer

Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Specifieke aandoeningen, demografische kenmerken of achtergronden kunnen toegang bemoeilijken. Daarom heeft het congres dit jaar als thema: 'Zijn we niemand vergeten?'

Lees meer

Symposium Zorgevaluatie in de volgende versnelling

De Federatie Medisch Specialisten organiseert dit najaar een live Symposium Zorgevaluatie op vrijdag 26 november van 14.00-17.00 uur. De prangende vraag die deze middag centraal staat is: ‘Hoe brengen we resultaten van zorgevaluatie sneller naar de praktijk?’

Lees meer

Congres Volwaardig Leven

Een volwaardiger leven voor mensen met een beperking; een leven met meer zeggenschap en toekomstbestendige, persoonsgerichte zorg. Zorg die flexibel kan inspelen op zorgvragen van mensen met een beperking en hun naasten en waarbij ook technologie een vanzelfsprekend onderdeel is van het zorgaanbod. Dáár werken we aan met een groot aantal zorgorganisaties in Nederland.

Lees meer

Online informatiebijeenkomst BAR instrumentarium

Op 29 november 2021 organiseert ZonMw, samen met het Amsterdam UMC een online informatiebijeenkomst over het BAR instrumentarium. Dit nieuwe multidisciplinaire instrument voor de Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratiemogelijkheden (BAR) van verzuimende werknemers wordt komende jaren beproefd en doorontwikkeld .

Lees meer

Webinar Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg

Op donderdag 2 december organiseert het Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG) een online webinar waarin ze onder andere vertellen over hoe ze een brug slaan tussen alle partners en belanghebbenden in de geboortezorg. En tussen onderzoek en de beroepspraktijk. Op lokaal, regionaal én landelijk niveau.

Lees meer

Congres CareTech - technologie in de ouderen- en gehandicaptensector

Op 9 december 2021 vindt in Zeist de 5e editie van het CareTech congres (voorheen OuderenzorgTech) plaats. De plek voor uitwisseling van ervaringen met technologie en dit jaar gericht op zowel de ouderenzorg als de gehandicaptenzorg - vandaar de nieuwe naam. Het congres waar zowel ontwikkeling als implementatie van technologie aan bod komt, evenals de ervaringen van professionals en cliënten. Kom en laat je inspireren door sprekers met visie en...

Lees meer

European Nursing Congress

Het thema van het European Nursing Congress (ENC) is dit jaar ‘Future Proof Nursing – Nurses as Key Drivers of Change’. Een congres gericht op verandering, onderwijs en onderzoek naar toekomstbestendige verpleging en het welzijn van verpleegkundigen.

Lees meer
Toon alle agenda-items
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website