Internationaal letten onderzoeksfinanciers bij het toekennen van subsidies steeds meer op transparantie, efficiency en relevantie. Vier prioriteiten gelden als ijkpunten voor excellent onderzoek: kwaliteit, maatschappelijke impact, integriteit, efficiency. Alle onderzoeksfinanciers hebben deze onderwerpen hoog op de agenda staan. Dat geldt ook voor ZonMw.

Netwerk Bruikbaar Onderzoek

Het Netwerk is een losse verzameling van onderzoekers, praktijkprofessionals, beleidsmakers, financiers en andere geïnteresseerden die wetenschapsvernieuwing een warm hard toedragen. Eens per jaar organiseert ZonMw een netwerkbijeenkomst waarop zij samenkomen om uit te wisselen over onderwerpen als cocreatie, alternatieven voor RCT’s, onderzoek naar kosteneffectiviteit, kostenimpact van innovaties, gebruik van bestaande data of systeemfalen.

Citizen Science

Als gevolg van een succesvolle netwerkbijeenkomst in 2019 is ZonMw aan het leren en experimenteren met Citizen Science: het meer (en beter) op elkaar betrekken van burgers en wetenschappelijke onderzoekers.

Meer informatie

Andere interessante pagina's

Open Science

Met Open Science wordt wetenschap toegankelijk gemaakt voor wetenschappers, de maatschappij en de economie. Samenwerken en kennis uitwisselen staan hierbij centraal. Het doel is om de kwaliteit en impact van wetenschappelijk onderzoek te vergroten.

Lees meer over hoe ZonMw Open Science stimuleert

Actueel

Onderzoek naar uitkomstgerichte bekostigingsmodellen in de medisch-specialistische zorg

Wat is de impact van uitkomstgerichte bekostiging op resultaten zoals zorgkosten, zorgkwaliteit en zorgvolumes? In deze video vertelt het onderzoeksteam van het project BUNDLE hoe zij het gebruik van alternatieve bekostigingsmodellen onderzoeken voor verschillende aandoeningen, zoals reuma, hartfalen, herseninfarct, staar en borstkanker, en wat dit oplevert.

Still uit de video met onderzoeker Daniëlle Cattel aan het woord
Elders gezien

Vooraankondiging subsidieronde Implementatie passende zorg

In juni wordt de subsidieronde 'Implementatie van kennis en interventies voor passende zorg in de praktijk' opengesteld. Het gaat om een gezamenlijke subsidieoproep vanuit de programma’s Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG), DoelmatigheidsOnderzoek (DO), Actieprogramma Grip op Onbegrip (AGO) en Translationeel Onderzoek (TO) voor de implementatie, verspreiding of doorgeleiding van kennis en interventies die bijdragen aan passende zorg in de...

Nieuws

Vroegsignalering alcoholproblematiek

Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) heeft een themanummer uitgebracht dat volledig in het teken staat van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA). Het SVA richt zich op de implementatie van bewezen effectieve interventies tegen alcoholproblematiek in alle geledingen van de zorg en het sociale domein.

Elders gezien
Toon meer

Subsidieoproepen

Leren van implementeren

Onderwerpen

  • Gehandicaptensector
  • Implementatie
  • Praktijk
  • Onderzoek
  • Interventies

Onderdeel van programma

Gewoon Bijzonder

Geplaatst op

7 april 2022

Deadline

2 juni 2022,
14.00 uur

Bekijk
Toon alle subsidieoproepen

Agenda

9e Els Borst lezing

Sinds 2013 organiseert het CEG iedere november een lezing waarin een gerenommeerde deskundige spreekt over een ethisch thema of vraagstuk binnen de (gezondheids)zorg. Deze lezing is vernoemd naar Els Borst-Eilers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1994 tot 2002. Als minister stond zij aan de wieg van het CEG. Els Borst-Eilers heeft tijdens haar carrière veel aandacht besteed aan verschillende ethische thema’s. Zoals euthanasie,...

Lees meer

Anna Reynvaanlezing en Anna Reynvaanprijs

In de Anna Reynvaanlezing staan vernieuwingen in de zorg en nieuwe ontwikkelingen in de patiëntenzorg centraal. Dit jaar is het thema infectiepreventie. Na afloop van de lezing worden 3 Anna Reynvaanprijzen uitgereikt: de Praktijkprijs, Wetenschapsprijs en Studentenprijs.

Lees meer

EUFEPS / FIGON Dutch Medicines Days

Dit jaar wordt het een heel speciale editie, dankzij de samenwerking van FIGON met het EUFEPS jaarcongres.

Lees meer

Informatiebijeenkomst: onderzoeksconsortium herstelzorg vrouwelijk genitale verminking

Op woensdag 1 juni 2022 van 9.30 tot 11.00 uur vindt een informatiebijeenkomst plaats voor onderzoeks- en veldpartijen om zich mogelijk aan te sluiten bij het onderzoeksconsortium multidisciplinaire herstelzorg vrouwelijk genitale verminking (VGV). Het consortium gaat zich richten op onderzoek de verwijzing, indicatiestelling, effectiviteit en veiligheid van multidisciplinaire herstelzorg bij VGV. Tijdens de bijeenkomst zal ook ruimte zijn voor...

Lees meer

Slotbijeenkomst Veilig Opgroeien

Op 7 juni vindt de slotbijeenkomst plaats van het programma Veilig Opgroeien. We staan tijdens de bijeenkomst stil bij de opbrengsten van het onderzoeksprogramma Veilig Opgroeien en andere onderzoeken naar kindermishandeling.

Lees meer

NHG-Wetenschapsdag: proactieve huisartsenzorg, gebaseerd op data

Er zijn steeds meer data beschikbaar, ook in de huisartsenzorg. Hoe maken we bijvoorbeeld beter gebruik van onze HIS-gegevens en kunnen we daar nog wat aan verbeteren? En voordat we op grotere schaal gebruik kunnen maken van deze data: met welke methodologische uitdagingen gaat analyse van deze data gepaard?

Lees meer

Slotbijeenkomst voor POH-GGZ en geestelijk verzorgers

Bent u POH-GGZ of geestelijk verzorger in de thuissituatie? En wil u zich verder ontwikkelen op het gebied van zingeving? En daarin samenwerken met andere professionals in de eerstelijns zorg- en hulpverlening? Kom dan naar de slotbijeenkomst van actieonderzoek SamenZin!

Lees meer

Online informatiebijeenkomst subsidieoproep Innovatieve interventies versterken mentale vitaliteit werknemers

Bent u geïnteresseerd om subsidie aan te vragen voor innovatieve interventies voor het versterken van de mentale vitaliteit van werknemers? Maar zit u nog met vragen over deze subsidieronde? Kom dan op 14 juni 2022 naar de online informatiebijeenkomst. U hoort daar meer over de procedure (wie, wat, wanneer en hoe) en heeft u uitgebreid de gelegenheid vragen te stellen.

Lees meer

Online informatiebijeenkomst Vouchers mentale vitaliteit werkenden

Bent u geïnteresseerd om een voucher aan te vragen om de mentale vitaliteit van werknemers te versterken? Maar zit u nog met vragen over deze subsidieronde? Kom dan op 14 juni 2022 naar de online informatiebijeenkomst. U hoort daar meer over de procedure (wie, wat, wanneer en hoe) en heeft u uitgebreid de gelegenheid vragen te stellen.

Lees meer

Netwerkbijeenkomst verpleging en verzorging

Waar loopt u tegenaan bij verdere professionalisering van het vak en bij het versterken van uw positie? Wat is de rol van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden bij kwaliteit van zorg, kostenbeheersing, eigen regie, de Juiste Zorg op de Juiste Plek en positieve gezondheid en hoe maken we deze rol meer zichtbaar?

Lees meer

Congres Samen beslissen in de praktijk - leren van elkaar

Zorgprofessionals kunnen uitkomstinformatie gebruiken om samen met patiënten te beslissen welke behandeling of zorg het beste bij hen past. Hoe breng je dat precies in de praktijk? Wat zijn goede voorbeelden daarvan? Tijdens dit congres is er de mogelijkheid om van elkaar te leren op gebied van samen beslissen.

Lees meer

Symposium: Mensen in een kwetsbare positie tijdens coronapandemie

Op 23 juni 2022 organiseren het Nivel, UMC Utrecht en Radboudumc een symposium 'Mensen in een kwetsbare positie tijdens coronapandemie. Wat hebben we geleerd en hoe nu verder?'. Tijdens dit symposium presenteren zij de resultaten van hun - door ZonMw gefinancierde - studies naar het effect van de coronapandemie op kwetsbare groepen.

Lees meer

EuroScience Open Forum (ESOF)

In 2022 is Leiden de European City of Science. Leiden is daarom onder andere host van het grootste multidisciplinaire congres over wetenschap van Europa dat van 13 t/m 16 juli 2022 plaatsvindt: het EuroScience Open Forum (ESOF). Het thema van het congres is 'Crossing Borders, Engaged Science, Resilient Societies'.

Lees meer

Jeugd in Onderzoek 2022

Jeugd in Onderzoek vindt dit jaar plaats op 22 september 2022 in 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch. En is dé ontmoetingsplek voor iedereen in de jeugd- en onderwijssector. Het wordt een dag vol ontmoetingen en interactie. Met kennisuitwisseling én het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugdigen hiervan profiteren.   Vanaf medio mei is het programma bekend en kunt u...

Lees meer

Conferentie Werk, inkomen en gezondheid

Reserveer dinsdag 27 september in uw agenda. Op die dag organiseren we de conferentie Werk, inkomen en gezondheid. De conferentie is gericht op professionals, beleidsmakers, cliëntvertegenwoordigers en onderzoekers. Het biedt een unieke kans om onder meer met opgedane kennis aan de slag te gaan door te leren van lopende en afgeronde onderzoeksprojecten en samen naar mogelijkheden van implementatie te kijken.

Lees meer

European Nursing Congress

Het thema van het European Nursing Congress (ENC) is dit jaar ‘Future Proof Nursing – Nurses as Key Drivers of Change’. Een congres gericht op verandering, onderwijs en onderzoek naar toekomstbestendige verpleging en het welzijn van verpleegkundigen.

Lees meer

Inspiratiemiddag Gewoon Bijzonder

Op 6 oktober 2022 houden we vanuit het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder weer een inspirerende online bijeenkomst uit onze reeks ‘Meer impact met je project’.

Lees meer

16e Nationaal Gerontologiecongres

De jaren tussen 2021 en 2030 zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uitgeroepen als ‘decade of healthy ageing’. In deze periode werken o.a. regeringen, het maatschappelijk middenveld, professionals, de academische wereld, de media en de particuliere sector samen om de levens van ouderen, hun gezinnen en de gemeenschappen waarin ze leven te verbeteren (WHO, 2020). Dit gebeurt aan de hand van vier speerpunten, namelijk het tegengaan van...

Lees meer
Toon alle agenda-items
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website