Internationaal letten onderzoeksfinanciers bij het toekennen van subsidies steeds meer op transparantie, efficiency en relevantie. Vier prioriteiten gelden als ijkpunten voor excellent onderzoek: kwaliteit, maatschappelijke impact, integriteit, efficiency. Alle onderzoeksfinanciers hebben deze onderwerpen hoog op de agenda staan. Dat geldt ook voor ZonMw.

Netwerk Bruikbaar Onderzoek

Het Netwerk is een losse verzameling van onderzoekers, praktijkprofessionals, beleidsmakers, financiers en andere geïnteresseerden die wetenschapsvernieuwing een warm hard toedragen. Eens per jaar organiseert ZonMw een netwerkbijeenkomst waarop zij samenkomen om uit te wisselen over onderwerpen als cocreatie, alternatieven voor RCT’s, onderzoek naar kosteneffectiviteit, kostenimpact van innovaties, gebruik van bestaande data of systeemfalen.

Citizen Science

Als gevolg van een succesvolle netwerkbijeenkomst in 2019 is ZonMw aan het leren en experimenteren met Citizen Science: het meer (en beter) op elkaar betrekken van burgers en wetenschappelijke onderzoekers.

Meer informatie

Andere interessante pagina's

Open Science

Met Open Science wordt wetenschap toegankelijk gemaakt voor wetenschappers, de maatschappij en de economie. Samenwerken en kennis uitwisselen staan hierbij centraal. Het doel is om de kwaliteit en impact van wetenschappelijk onderzoek te vergroten.

Lees meer over hoe ZonMw Open Science stimuleert

Actueel

Adviesrapport: Laat de leeftijdsgrenzen vervallen in de wet over donorinformatie

Geef gezinnen met donorkinderen op elk gewenst moment toegang tot informatie over de donor, is het advies van de Universiteit voor Humanistiek, Fiom en Pro Facto aan de overheid. In opdracht van ZonMw voerden zij onderzoek uit naar de leeftijden waarop donorkinderen informatie kunnen krijgen over de donor. Begin februari is aan de Tweede Kamer het adviesrapport Zorgvuldigheid in de omgang met leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige...

Elders gezien

Bijna helft leerkrachten ziet kinderen junkfood eten bij lunch

Een verrassend groot deel van de Nederlandse ouders blijkt voorstander te zijn van een gezonde schoollunch. Maar hoe denken schoolleiders en leerkrachten op de basisschool daarover? Willen zij ook samen met de kinderen gezond lunchen? Een enquête van Pointer in samenwerking met DUO Onderwijsonderzoek & Advies laat zien dat er nog een wereld te winnen is.

Elders gezien

Substitutie van zorg in de gynaecologie: onderzoek naar geleerde lessen

Door uitgestelde of afgeschaalde zorg tijdens de COVID-19-pandemie, kregen veel patiënten alternatieve behandelingen aangeboden. Wat kunnen we leren van deze substitutie van zorg voor gynaeco-oncologie en benigne gynaecologie? 2 projecten onderzoeken dit om de zorg in het algemeen te verbeteren en voor te bereiden op toekomstige periodes van schaarste.

Illustratieve weergaven van werken aan uitkomstgerichte zorg
Nieuws
Toon meer

Subsidieoproepen

Living Labs Samenwerken aan gezonde leefomgeving

Onderwerpen

 • Samenwerken aan een Gezonde leefomgeving
 • Domeinoverstijgend werken
 • Gebiedsontwikkelingen
 • Instrument gezonde leefomgeving
 • Maatregel gezonde leefomgeving

 

Onderdeel van programma

Samenwerken aan een gezonde leefomgeving

Geplaatst op

13 december 2022

Deadline

3 februari 2023,
14.00 uur

Bekijk

Kwaliteitsgelden NHG 2023

Onderwerpen

 • Kwaliteitsgelden
 • Huisartsen
 • NHG

 

Onderdeel van programma

Kwaliteitsgelden

Geplaatst op

5 januari 2023

Deadline

14 februari 2023,
14.00 uur

Bekijk

Voortzetting regionale consortia Zwangerschap en geboorte en NRCG

Onderwerpen

 • activiteiten in het kader van verbinding, samenwerking en structuur regionaal consortium
 • activiteiten in het kader van verbinding, samenwerking en structuur NRCG
 • activiteiten in het kader van kwaliteitsverbetering, het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis
 • communicatie activiteiten

 

Onderdeel van programma

Zwangerschap en geboorte II

Geplaatst op

22 december 2022

Deadline

16 februari 2023,
14.00 uur

Bekijk
Toon alle subsidieoproepen

Agenda

Online bijeenkomst: doen wat werkt bij het organiseren van zinvolle daginvulling voor mensen met dementie

Dementie is een progressieve ziekte en heeft impact op het sociale leven van een persoon en diens naasten. Daarom is er al enkele jaren een pleidooi voor een dementievriendelijke samenleving. De kern van een dementievriendelijke samenleving ligt in waarden zoals begrip, gelijkwaardigheid, meedoen, inclusie en participatie. Zinvolle daginvulling kan hierin betekenisvol zijn, omdat dit naast het beleven van plezier, ontspanning en creativiteit, er...

Lees meer

Online bijeenkomst versterking aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie

Hoe versterk je het aanbod van dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie? Wat kan jij als gemeente of aanbieder van dagactiviteiten doen om het aanbod te vergroten en beter aan te laten sluiten op de behoefte? Deze vragen staan centraal tijdens de online bijeenkomst op 30 januari 2023 van 13.30 tot 15.00 uur. Wil je ook aan de slag met dagactiviteiten? Laat je inspireren!

Lees meer

Webinar over voedsel(on)zekerheid

Op 31 januari 2023 organiseert het Joint Programming Initiative a Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL) een webinar over de wereldwijde voedselcrisis “Food (in)security due to crisis”. Het webinar is van 14.30-16.00 uur en wordt in het Engels gegeven.

Lees meer

Projectleidersbijeenkomst Voor elkaar!

Op 16 februari 2023 organiseert het ZonMw-programma Voor elkaar! weer een projectleidersbijeenkomst. Dé perfecte gelegenheid om bij te praten, kennis uit te wisselen en meer te leren over impact en bereik binnen de patiëntenbeweging. Bent u er bij?

Lees meer

Slimmer thuis #HoeDan?!

Hoe kan technologie helpen om zorg en ondersteuning slimmer en efficiënter in te richten? Daar gaan we het over hebben tijdens het webinar ‘Slimmer thuis #HoeDan?!’. Tijdens deze bijeenkomst vertellen diverse gasten over hoe technologie kan helpen om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. En laten we zien hoe technologie kan helpen om mensen weer eigen regie te geven en mantelzorgers of zorgverleners te ontlasten, zodat zij...

Lees meer

Innovatiecafé: regionale samenwerking in regio zuid

Dit jaar staan de innovatiecafés in het teken van regionale samenwerking. We beginnen in regio zuid tijdens de Slimme Zorg Estafette, waar verschillende innovatoren laten zien hoe zij samenwerken in de regio. Kom je ook?

Lees meer

NVvP Voorjaarscongres 2023

Het NVvP Voorjaarscongres vindt plaats van 29 t/m 31 maart 2023. Noteert u het vast in uw agenda?

Lees meer

NNvT Congres 2023

Save the date! De datum van het negende NNvT congres is bekend! Op vrijdag 14 april 2023 vindt ons jaarlijkse congres over tabaksonderzoek weer plaats, dit keer bij Villa Jongerius in Utrecht. Kom jij ook?

Lees meer

Save the date: Symposium Onderwijs Palliatieve Zorg

Wilt u tips om betere palliatieve zorg te verlenen, en concrete handvatten om het onderwijs hierop aan te scherpen? Bent u op zoek naar kennisuitwisseling en inspiratie op gebied van palliatieve zorg? Zet dan alvast het Symposium Onderwijs Palliatieve Zorg in uw agenda!

Lees meer

Save the date: Informatiebijeenkomst nieuwe subsidieronde Onderzoek met Bestaande data

In mei zal een nieuwe subsidieronde van start gaan binnen het GGG-programma. In de ronde Onderzoek met Bestaande data verwelkomen wij projectideeën waarin real world data (RWD) uit registers wordt gebruikt om vraagstukken uit de zorgpraktijk met betrekking tot geneesmiddelengebruik te beantwoorden. Het gebruik van klinische data die over langere periodes verzameld zijn, en welke ook direct aansluiten op de dagelijkse praktijk, biedt de...

Lees meer

Save the date: Congres Zorgevaluatie -1 juni 2023

Graag nodigen ZonMw, de Federatie Medisch Specialisten en het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG*) je uit voor het eerste gezamenlijke Congres Zorgevaluatie. Dit congres is het platform om kennis en ervaringen uit te wisselen over alle aspecten van zorgevaluatie: beleid, onderzoek en toepassing van nieuwe kennis in de praktijk. Het thema samenwerking staat daarbij centraal.

Lees meer

Netwerkbijeenkomst verpleging en verzorging

Hoe ziet de toekomst van de verpleging en verzorging er uit? En welke ontwikkelingen spelen daarin een rol? Kom uw kennis delen en inspiratie opdoen tijdens onze jaarlijkse netwerkbijeenkomst verpleging en verzorging!

Lees meer

Save the date: Congres Focus op Onderzoek - 15 juni 2023

Het is dé plek waar onderzoekers, professionals, cliënten en naasten elkaar treffen, en hét trefpunt waar wetenschappelijke ontwikkelingen en praktijkkennis met elkaar worden gedeeld. Noteer alvast in je agenda, de Kenniscoalitie Zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen houdt op donderdag 15 juni 2023 in de Eenhoorn in Amersfoort het congres: Focus op onderzoek, wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van (de zorg aan) mensen met een...

Lees meer
Toon alle agenda-items
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website