Over dit programma

Het programma heeft 3 centrale doelstellingen:

 • bijdragen aan het bestrijden van de coronapandemie en aan het voorkomen of verminderen van negatieve effecten van de maatregelen
 • nieuwe kennis genereren over bestrijding van epidemieën en pandemieën
 • kennis genereren over de (mondiale) maatschappelijke dynamiek tijdens en na afloop van deze pandemie en vergelijkbare, ingrijpende gezondheidscrises en de maatregelen daartegen

Aandachtsgebieden

 1. Behandeling, diagnostiek en vaccinatie
  De focus ligt op urgent onderzoek naar het voorkomen en behandelen van COVID-19 in de vroege, acute fase en in de herstelfase. Het gaat hier om onderzoek naar nieuwe of bestaande therapieën en hoe deze werken en om het verkrijgen van inzichten in onder andere het microbioom, vaccinatie, immuniteit, voorspellende parameters en behandeling op maat.
   
 2. Zorg, preventie, verspreiding
  De onderzoeken uit dit gebied focussen op de organisatie van de zorg voor kwetsbare burgers. Er wordt onderzoek verricht naar de impact van gedrag en gedragsveranderingen op verspreiding en maatregelen. Naar de (psychosociale) begeleiding gedurende en na afloop van de crisissituaties in zorginstellingen. Daarnaast bevat dit aandachtsgebied onderzoek naar transmissie (verspreiding) en epidemiologie van COVID-19.
   
 3. Maatschappelijke dynamiek
  Binnen dit aandachtsgebied gaat het om de impact van de coronacrisis en de maatregelen op de samenleving. Wat zijn de maatschappelijke consequenties van de coronacrisis? Welke sociale en economische problemen zijn erdoor blootgelegd of ontstaan? Maar ook: welke positieve effecten heeft de crisis? Welke herstartscenario’s zijn er na een kortere of langere periode van economische en brede sociale ontwrichting? Wat kunnen we van de crisis leren voor de toekomst?

Het COVID-19 programma bestaat uit verschillende programmaonderdelen:

 • De COVID-19 first wave-financiering met incidentele subsidie regeling om zo snel mogelijk studies met mogelijk direct effect op de volksgezondheid te financieren   en de creatieve oplossingen regeling (april 2020).
 • De ‘second wave’ financiering van VWS en NWO waarmee ZonMw in de zomer 2020 via urgente trajecten en bottom-up rondes projecten heeft gefinancierd waaronder ‘Wetenschap voor de praktijk’ projecten.
 • Kennisplatform voor gemeenten
 • Sinds 2021 aanvullende deelprogramma’s op het gebied van behandeling en vaccinatie
 • Een aparte ronde gericht op long COVID

Nationaal en internationaal onderzoek

Hoewel het programma zich in eerste instantie focust op de Nederlandse situatie, vraagt het internationale karakter van de coronacrisis en de mondiale effecten van de maatregelen daartegen, een bredere, wereldwijde blik. Vanuit ZonMw wordt doorlopend afgestemd met de WHO Coordinated Global Research Roadmap: 2019 novel coronavirus, en met GloPID-R, een internationaal netwerk van onderzoeksfinanciers op het gebied van infectieziektenuitbraken.

Meer informatie

Relevante documenten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website