Samenwerkingsconvenant
ZonMw heeft de taak ontwikkeling van praktijkgericht onderzoek te ondersteunen en te stimuleren. Een manier om hierin bij te dragen is het samenwerkingsconvenant Praktisch Beter! tussen ZonMw en de HBO- raad. Deze samenwerkingovereenkomst is ontstaan uit overtuiging dat het ontwikkelen en toepassen van kennis op het gebied van volksgezondheid en zorg dichtbij en in samenwerking met de praktijk dient te gebeuren.

Proeftuin Praktijkgericht onderzoek
Een tweede initiatief is het project Proeftuin Praktijkgericht onderzoek, neergelegd bij ZonMw en gesubsidieerd door OCW. Dit project wil door vijf deelprojecten praktijkgericht onderzoek stimuleren. De proeftuin heeft voor ogen dat het praktijkgerichte onderzoek in de gezondheidszorg zich verder kan ontwikkelen als voorloper op andere sectoren. De gezondheidszorg leent zich daar goed voor omdat ook in bestaand onderzoek de focus op de praktijk dikwijls prominent aanwezig is.

Een praktijkgericht onderzoeksvoorstel schrijven
Bij het schrijven van een praktijkgerichte onderzoeksaanvraag gaat het er om het praktijkgerichte karakter van het onderzoek goed neer te zetten. Dit komt al naar voren bij de onderbouwing van de probleem- en vraagstelling waarin een probleem uit de praktijk of een kans op innovatie centraal staat. In het ‘plan van aanpak’, de lijst van indieners en de wijze van samenwerking komt naar voren dat het onderzoek niet alleen ‘in’ maar ook ‘met’ de praktijk wordt vormgegeven. Ook geeft een goed onderbouwde aanvraag het vertrouwen dat de beoogde resultaten hun weg in de praktijk zullen vinden. Deze handreiking geeft suggesties om in een subsidieaanvraag praktijkgerichte onderzoekskenmerken naar voren te brengen.

Kenmerken praktijkgericht zorgonderzoek
Een groep van lectoren heeft in samenspraak met ZonMw de onderscheidende kenmerken, randvoorwaarden en criteria van praktijkgericht zorgonderzoek uitgewerkt. Het document is opgesteld om de praktijkonderzoeker te ondersteunen bij het voorbereiden van een praktijkonderzoek in de zorg.

Maatschappelijke waarde van praktijkgericht onderzoek
Praktijkgericht onderzoek heeft doorgaans een hoge maatschappelijke waarde omdat het actuele vragen beantwoordt uit de praktijk. De kunst is om in praktijkgerichte onderzoeksplannen de beoogde maatschappelijke waarde van het onderzoek goed naar voren te brengen. Dit document is opgesteld voor subsidieaanvragers om de maatschappelijke waarde in een onderzoeksaanvraag expliciet te formuleren.

Onderzoek-onderwijs
Het doorgeleiden van resultaten in het onderwijs draagt bij aan goede toerusting van professionals. Toch is het niet eenvoudig deze doorgeleiding tot stand te brengen. Een aantal HBO-instellingen slaagt hier evenwel goed in. Binnenkort verschijnt op deze site een document waarin deze goede voorbeelden beschreven staan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website