Er is steeds meer bewijs dat investeren in onderzoek een uitstekend rendement oplevert. ZonMw heeft bij verschillende projecten en programma’s gekeken naar de financiële impact in de praktijk.

Met investeringen gericht op onderzoek en innovatie zijn aanzienlijke besparingen op de zorgkosten te realiseren. Zowel internationale literatuur als eigen onderzoek tonen aan dat voor één euro besteed aan onderzoek ruim drie euro op termijn wordt bespaard. En dan met het gelijk blijven of verhogen van de kwaliteit van leven voor de patiënten. De vraag naar zorg zal de komende jaren blijven groeien. Behoud van kwaliteit en vergroting van efficiëntie van de zorg zijn essentieel.

Financieringsmodellen

Het is niet alleen de overheid die investeert. Via het topsectoren beleid, zoals life sciences and health, zijn de krachten van wetenschap, industrie en overheid gebundeld. Specifiek voor zorgonderzoek heeft ZonMw ook andere modellen voor co- financiering verkend. Shared savings, waarbij verzekeraars en gemeentes eventuele besparingen bij zorginkoop deels herinvesteren in de zorg, lijkt veelbelovend.

In de praktijk

ZonMw werkt aan het selecteren en stimuleren van excellent onderzoek. Maar daarmee zijn we er nog niet. Resultaten van die onderzoeken maken een verschil als ze ook daadwerkelijk worden toegepast. ZonMw zoekt en vindt goede samenwerking, niet alleen met de onderzoekswereld en andere kennisinstituten, maar ook met professionele en brancheorganisaties in de zorg zoals de Orde van Medisch Specialisten en wetenschappelijke verenigingen van medische specialisten, huisartsen, verpleegkundige, academische centra en top klinische ziekenhuizen. Zo sluit ZonMw met zijn onderzoekcyclus aan bij hun kwaliteitscyclus of kwaliteitsconsortium. We helpen ze resultaten van onderzoek snel en efficiënt naar hun achterban te brengen.

We leven in een rijk land dat een periode van economische stagnatie meemaakt. De overheid heeft samen met partijen uit de zorg afspraken gemaakt om kwalitatief goede medische zorg, door een beheerste groei, nu en in de toekomst toegankelijk te houden. Als we het morgen willen weten, moeten we het vandaag onderzoeken. Als we het morgen willen veranderen, moeten we het vandaag proberen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website