Investeren in onderzoek en innovatie in de zorg levert een prima rendement op. Tijdens bezuinigingen lijkt het makkelijk om te korten op research and development. Maar op korte termijn wordt het effect voelbaar, omdat we onvoldoende de kwaliteit en doelmatigheid stimuleren. Wie ophoudt met innoveren, snijdt zichzelf in de vingers.

Uitgelicht

Nederland heeft een van de beste zorgstelsels in de wereld

Dankzij zeer betrokken en kundige professionals maar ook dankzij jaren van investeren in onderzoek en innovatie. Tegelijkertijd is ons stelsel het op een na duurste in de wereld. Het voortzetten van de huidige groeicurve is niet realistisch. Alle relevante partijen in de zorg hebben afspraken gemaakt met het ministerie van VWS om te komen tot een verminderde groei in de komende jaren. Om deze afspraken verantwoord in te kunnen vullen worden de resultaten uit onderzoeken van ZonMw gebruik. Het doel van deze onderzoeken is juist het behouden of verhogen van kwaliteit van de zorg tegen minder kosten.

Investeren loont

Investeren in GGz-onderzoek loont

Wat levert toepassing van onderzoeksresultaten in de geestelijke gezondheidszorg op? Bij 5 studies is dit onderzocht. De geschatte baten tellen op tot ruim € 2,4 miljard.

Naar nieuwsbericht

Zorg voor Innoveren

Logo Zorg voor Innoveren

Zorg voor innoveren faciliteert zorgvernieuwers. Zo kunnen zij het innovatieproces van idee tot toepassing zelfstandig en snel doorlopen en wordt dit proces eenvoudiger en transparanter. ZonMw is een van de vier partners. 

Website Zorg voor Innoveren

Voorstel Shared Savings Fonds

In de notitie ‘Gedeelde kennis, gedeelde opbrengsten' geeft ZonMw haar visie op duurzame, weloverwogen investeringen in een Shared Savings Fonds voor zorgevaluatie en implementatie. De investeerders in het Shared Savings Fonds zijn ook degenen die de inhoudelijke prioriteiten stellen. Uiteraard in afstemming op de actuele beleidsontwikkelingen zoals de kwaliteits- en doelmatigheidsagenda medisch specialistische zorg en in nauw overleg met betrokken partijen zoals professionals, zorginstellingen en patiëntenorganisaties.

Rapport Gedeelde kennis, gedeelde opbrengsten

Aanbestedingen sector Zorg door Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland zet regelmatig onderzoeken uit, onder andere in het kader van programma 'Zinnige Zorg'. Hierbij wordt de aanbestedingsprocedure gevolgd.

Meer informatie

Verschenen in de media

De visie dat investeren in onderzoek loont, leeft binnen en buiten ZonMw. Wat wordt erover geschreven?

  • Recent verscheen in Medisch Contact een artikel van dr. Sjaak Wijma, gynaecoloog Martini Ziekenhuis Groningen en voorzitter NVOG Consortium, namens de NVOG-leden.  

Zorgevaluatie

Zorgevaluatie is onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van behandelingen die al onderdeel uitmaken van de gebruikelijke zorg. Zorgevaluaties geven antwoord op de vraag of een patiënt wel baat heeft bij een bepaalde behandeling, of welke behandeling de voorkeur verdient.

Meer informatie

Kwaliteit en kosten gaan hand in hand

Uitstekende gezondheidszorg tegen lagere kosten: het kan! Lees in deze publicatie hoe ZonMw een extra investering op basis van deze uitkomst vorm wil geven. En de reactie van externen hierop.

Rapport Besparingen liggen voor het oprapen

Veelbelovende financiële innovatie: Health Impact Bond

Wat zijn de kansen en uitdagingen van Health Impact Bonds voor de gezondheidszorg in Nederland? Society Impact voerde in samenwerking met EY een verkenning uit.

Rapport Haalbaarheid en toepasbaarheid van Health Impact Bonds

1 op 3

Zowel internationale literatuur als eigen onderzoek tonen aan dat voor één euro besteed aan onderzoek ruim drie euro op termijn wordt bespaard!

Actueel

Waarom talentontwikkeling in de verpleging en verzorging zo belangrijk is

Persoonsgebonden subsidies zorgen ervoor dat talentvolle verpleegkundig onderzoekers als boegbeelden gaan fungeren. 'Ze laten zien welk positief effect het heeft als verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden gehoord worden en posities bemachtigen binnen zorginstellingen, wetenschappelijke bolwerken en besturen die eerst alleen aan dokters werden toebedeeld', aldus specialist en hoogleraar ouderengeneeskunde Jos Schols.

Portretfoto van Jos Schols met quote 'Ik kan mijn werk als arts niet zonder ze doen'
Pagina

Innovatiecafé Zorg voor innoveren: Patiënt included innoveren

Een zorginnovatie wordt pas écht succesvol opgenomen in de markt als de patiënt bij de ontwikkeling ervan betrokken is. Tijdens het Innovatiecafé op 8 december laten we aan de hand van twee voorbeeldcases zien hoe de nauwe betrokkenheid van patiënten bij de ontwikkeling van een innovatie kan leiden tot een succesvol eindresultaat.

Elders gezien

1 miljard euro extra voor onderzoek en innovatie

Ondernemers en wetenschappers, verenigd in de Kenniscoalitie, slaan de handen ineen in een oproep aan de politiek. Op donderdag 15 september heeft de Kenniscoalitie een Investeringsagenda en een Portfolio voor onderzoek en innovatie gelanceerd.

Nieuws
Toon meer

Contact

Erlinde Dekker

Communicatiemedewerker

T +31 70 349 51
dekker@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website