Om zorg en gezondheid te verbeteren is het niet alleen nodig om met gezondheidsonderzoek nieuwe kennis te ontwikkelen. Cruciaal is ook het bevorderen van ‘impact’, ofwel het concrete gebruik van onderzoeksresultaten in beleid en praktijk. De combinatie tussen onderzoek en implementatie maakt ZonMw tot een unieke organisatie.

De vijf pijlers van het ZonMw implementatiebeleid

Implementatie expertise

Het implementatieteam van ZonMw beschikt over passende expertise en ruime ervaring in het begeleiden van implementatieprocessen. 

Lees meer

Implementatie ingebed in alle fasen van de onderzoeksprogrammering

ZonMw vraagt aandacht voor implementatie in alle fasen van projecten. Bij de aanvraag vragen we de indiener na te denken over mogelijke opbrengsten en de activiteiten die de resultaten verder kunnen brengen. In de voortgangs- en eindrapportage komen we daar op terug.

Lees meer

Specifieke implementatieprogramma’s

Bij ZonMw voeren we diverse programma's uit die specifiek gericht zijn op implementatie.

Lees meer

Investeren in een implementatie-infrastructuur

Naast programma's investeert ZonMw ook in infrastructuur. Op deze manier kunnen opbrengsten nog beter worden doorgevoerd in de praktijk.

Lees meer

Bijdragen aan het verspreiden van implementatiekennis

Op diverse manieren stimuleert ZonMw het verspreiden van implementatiekennis in Nederland.

Lees meer

Contactpersoon

portret van vrouw

Barbara van der Linden

Stafmedewerker Kennistransfer en Implementatie

+31 70 349 51 38
Linden@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website