In alle programma's en projecten wordt gewerkt aan het versterken van impact. Ter inspiratie staan op deze pagina een aantal voorbeelden uit projecten en programma's.

Ervaringen van actieonderzoekers met samenwerking en implementatiestrategieën

Twee actieonderzoekers van het project ‘Transmurale samenwerking palliatieve zorg in de regio Zuidwest-Nederland’ delen hun ervaringen met het betrekken van relevante stakeholders. Daarnaast gaan ze in op het belang van het inzetten van meerdere implementatiestrategieën om een échte verandering teweeg te kunnen brengen. Lees meer over de ervaringen.

Ervaringen uit het programma Voor Elkaar: samenwerking als sleutel tot impact

Twee ZonMw'ers, een programmamanager en een implementatiespecialist, benadrukken de noodzaak van samenwerking met relevante stakeholders. Als de juiste mensen bij een project zijn aangehaakt, vergroot dat de kans dat relevante kennis wordt opgedaan én dat die kennis terecht komt bij de mensen die het nodig hebben. Lees het interview.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website