Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Blended e-learning depressiepreventie in de wijk

 

Het Trimbos-instituut, GGD Hollands Midden en GGD Noord- en Oost-Gelderland werkten samen in 4 wijken om de tijdige signalering en aanpak van depressieve klachten in de wijk te verbeteren. Professionals, werkzaam in dezelfde wijk, volgden een traject van blended e-learning: 1) zij deden de e-learning Signaleren depressie en 2) en waren daarna aanwezig bij 2 intervisie bijeenkomsten met een POH-GGZ en ervaringsdeskundige. Natuurlijk waren er hobbels in de lokale uitvoering (zoals werkdruk bij wijkteams), maar de resultaten zijn positief: de praktijkgerichte opzet van de e-learning én de bijeenkomsten werd gewaardeerd. Kennis en vaardigheden van professionals zijn toegenomen en velen lukte het beter om cliënten toe te leiden naar activiteiten en zorg. En de samenwerking in de wijk werd gestimuleerd. Ruim driekwart past het geleerde na een aantal maanden nog altijd toe in de dagelijkse praktijk. Een handreiking is te downloaden van trimbos.nl.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mensen met depressieve klachten vragen meestal niet uit zichzelf om hulp daarbij en professionals weten vaak niet hoe en wanneer signalen te bespreken. Daarom lopen cliënten vaak onnodig lang rond met hun psychische problemen.

 

Het Trimbos-instituut, GGD Midden Holland en GGD Noord- en Oost-Gelderland sloegen de handen ineen en werkten samen in een project om de tijdige signalering en aanpak van depressieve klachten in de wijk te verbeteren. Het project had tot doel de competenties van wijkprofessionals (zorg en welzijn, sociale wijkteams) en hun onderlinge samenwerking in de wijk te vergroten. Professionals die in eenzelfde wijk werkzaam zijn volgden een traject van blended e-learning: 1) zij deden de e-learning Signaleren depressie en 2) in aanvulling hierop waren ze aanwezig bij 2 intervisie bijeenkomsten met een POH-GGZ en ervaringsdeskundigen. De GGD organiseerde deze bijeenkomsten samen met de Regionale Organisatie voor Samenwerking in de eerstelijnszorg (ROS). Het doel ervan was uitwisselen en oefenen met elkaar zodat het geleerde beter beklijft. Daarnaast leerden de deelnemers elkaar en elkaars organisaties (beter) kennen.

 

Het project vond plaats van oktober 2016 tot april 2018 en werd begeleid met een evaluatie. Het onderzoek was ambitieus opgezet, en in de loop van de tijd teruggeschroefd naar wat meer haalbaar was. Het onderzoek bestond uit vragenlijsten, systematische observaties tijdens de bijeenkomsten en een aantal semi-gestructureerde interviews.

 

Het onderzoek laat een overwegend positief beeld zien van wijkprofessionals die na de blended e-learning (nog) meer vertrouwen hebben gekregen in hun vaardigheid om depressieve klachten te signaleren en te bespreken, cliënten te motiveren iets aan hun klachten te doen, en cliënten toe te leiden naar met name huisartsenzorg/POH-GGZ. Ook bleek dat zij het contact met andere ketenpartners in de wijk erg waardevol vonden voor de samenwerking en het contact met ervaringsdeskundigen erg waardeerden.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Depressieve klachten komen veel voor en effectieve preventie van depressie is mogelijk. Sociale wijkteams kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. In dit project evalueren we de aantrekkelijkheid en werkzaamheid van deskundigheidsbevordering in de wijk door aanbod van de e-learning “Signaleren depressie” in combinatie met interactieve bijeenkomsten in 4 lage SES wijken in 2 GGD-regio’s, te weten GGD Hollands Midden en GGD Noord- en Oost-Gelderland. Doelgroep van de blended e-learning zijn sociaal werkers van wijkteams en overige eerstelijnswerkers. POH’s-GGz spelen een centrale rol in de interactieve bijeenkomsten. Doel is om na te gaan of dit concept van deskundigheidsbevordering door e-learning en samenwerking de uitvoering van depressiepreventie in de sociale wijkteams kan verbeteren. De eerste resultaten van het project zijn positief terwijl ook duidelijk is dat er veel wordt gevraagd van sociale wijkteams en maatwerk nodig zal zijn.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Depressieve klachten komen veel voor en effectieve preventie van depressie is mogelijk. Sociale wijkteams kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. In dit project evalueren we de aantrekkelijkheid en werkzaamheid van deskundigheidsbevordering in de wijk door aanbod van de e-learning “Signaleren depressie” in combinatie met interactieve bijeenkomsten in 4 lage SES wijken in 2 GGD-regio’s, te weten GGD Hollands Midden en GGD Noord- en Oost-Gelderland. Doelgroep van de blended e-learning zijn sociaal werkers van wijkteams en overige eerstelijnswerkers. POH’s-GGz spelen een centrale rol in de interactieve bijeenkomsten. Doel is om na te gaan of dit concept van deskundigheidsbevordering door e-learning en samenwerking de uitvoering van depressiepreventie in de sociale wijkteams kan verbeteren. De eerste resultaten zijn goed. Deelnemers zijn zeer positief over de e-learning en met name de uitwisseling tussen sociaal werkers en poh's-ggz in de wijk wordt hoog gewaardeerd.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

BACKGROUND

Depressive disorders are highly prevalent, have a high incidence and are associated with substantial personal, social and economic costs. Evidence-based preventive interventions for depression are available, but their reach is low. Early detection of depressive symptoms and referral to evidence-based interventions is therefore necessary, and special attention is required for detection among people with low social economic status (SES). Signalling and discussing depressive symptoms with people, and motivating and referring them to adequate activities and interventions, are tasks of professionals in primary care and professionals working in so-called ‘community social teams’. However, while community social teams visit people at home and see many problems, they lack the knowledge and skills to signal and discuss depressive complaints with clients and they have little overview of available activities and interventions aimed at depression prevention. Moreover, there is often a lack of collaboration between the community social teams and primary care.

Community social teams are organized and financed by the municipality.

 

AIM

The proposed project is aimed at increasing knowledge and skills regarding depression prevention (from signalling to referring) among professionals in the community social teams and primary care in low SES neighbourhoods, and at strengthening the collaboration with GPs and GPs mental health nurses.

 

E-LEARNING AND MEETINGS

In 2012, the e-learning 'Signalling depressive complaints and depression' was developed. By delivering the e-learning ‘blended’, thus combining it with interactive face to face meetings, knowledge and skills may be better maintained and applied in practice. Two preliminary pilots indicated that professionals from community social teams indeed benefit from the combination of e-learning and meetings. An important suggestion for improvement in these pilots was to make the connection with GPs mental health nurses. Therefore, in the proposed project, the blended e-learning will be further developed and GPs and GPs mental health nurses will be involved.

 

STRATEGY

The pilot will take place in 4 low SES communities. Professionals in the concerned community social teams and primary care will follow the e-learning ‘Signalling depressive complaints and depression’ individually. In the 3 interactive face to face meetings, attended by GPs/GPs mental health nurses as well, they will practice and exchange experiences with each other, and embedment of collaboration in the day to day work will be discussed.

Protocols for the interactive meetings will be developed, based on results from the preliminary pilots and on the input from professionals of the community social teams, primary care and general practice and their clients. In the meetings, existing instruments and interventions, such as the formats of Referral Map and Activity Dialogue, will be used.

Evaluation in this project will take place on competences and experiences of the professionals, actual detection of depressive symptoms and referrals, and transferability of the protocols to other regions.

 

PARTNERS

This project has been defined in close collaboration with 2 Public Health Service regions, their regional and local partners, and the Trimbos Institute. It builds to a substantial degree on further developing and applying existing instruments, which enhances the feasibility of this project. The fact that municipalities already agreed to participate in the project, adds to the feasibility as well. In total 4 low SES neighbourhoods will participate, and besides the professionals, also clients from these neighbourhoods, will be closely involved in the pilot.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website