Projectomschrijving

Depressieve klachten bij ouderen zijn een belangrijk gezondheidsprobleem. De behandeling van deze klachten vindt steeds meer plaats in de huisartsenpraktijk. Praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg van de huisarts (POH-GGZ) spelen hierin een belangrijke rol. Op dit moment zijn er nauwelijks onderzochte behandelingen voor ouderen met depressieve klachten beschikbaar voor de POH-GGZ. De in andere settings goed onderzochte life review methodiek ‘Op zoek naar zin’ lijkt een geschikte behandeling om depressieve klachten bij ouderen te verminderen. De cursus moet echter aangepast en onderzocht worden voor de POH-GGZ. Doel van deze studie is om ‘Op zoek naar zin’ aan te passen voor de huisartsenvoorziening. Daarna zal de aangepaste interventie op uitvoerbaarheid, toepasbaarheid en impact op depressieve symptomen, angstklachten, mastery en psychisch welbevinden onderzocht worden. Aan de hand van de resultaten zal de interventie een laatste keer aangepast worden en daarna verspreid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website