Projectomschrijving

Samenwerking in de eerstelijnszorg en in het lokale zorgsysteem meer algemeen heeft een hoge prioriteit, maar is verre van vanzelfsprekend. Er zijn plekken in het land waar succesvol samenwerking van de grond is gekomen. Toch blijkt het ook daar vaak lastig om die samenwerking te borgen en uit te bouwen.

Resultaat

Daarom is binnen dit project een zelfreflectietool ontwikkeld die men kan gebruiken om een bestaande samenwerking te versterken of nieuwe samenwerkingen aan te gaan. De zelfreflectietool is in het publieke domein beschikbaar. Voor het succesvol toepassen van de zelfreflectietool is een goede moderator met kennis van CAS cruciaal voor de begeleiding van de workshops.

Complex adaptief systeem

Het vernieuwende van de tool is dat samenwerking wordt opgevat als een complex adaptief systeem. Waar onderzoekers zich doorgaans focussen op specifieke voor samenwerking relevante deelaspecten zoals professionele competenties, leiderschap, cultuur, ICT systemen en dergelijke, ligt de focus hier op de onderlinge relaties en interacties tussen betrokkenen en hoe die samenwerking kunnen stimuleren dan wel frustreren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website