Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Nationaal Programma Ouderenzorg komt in een afrondende fase. Naast regionale verspreiding is landelijke benutting van de meest belangrijke opbrengsten nu aan de orde. ZonMw heeft hiervoor aan drie landelijke kenniscentra gevraagd een boost te geven aan landelijke verspreiding van de NPO opbrengsten. In dit voorstel wordt een plan uitgewerkt om de regionale netwerken, zowel de professionals als de ouderen zelf, te faciliteren om een aantal uitdagende SMART doelen te formuleren die eind 2014 op landelijk niveau behaald moeten zijn. Deze doelen moeten aansluiten bij de NPO doelen:

 

• Vergroten van zelfredzaamheid van (kwetsbare) ouderen;

• Functiebehoud van ouderen in het hele zorgtraject;

• Vermindering van zorggebruik;

• Vermindering van zorg/behandelbelasting.

 

Vervolgens wordt in overleg met de netwerken vastgesteld welke NPO opbrengsten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het behalen van deze doelen. Waarbij geanalyseerd wordt wat er per opbrengst nodig is om het voor landelijk gebruik geschikt te maken.

Ook wordt met de netwerken bepaald welke opbrengsten zich lenen voor een bottom up aanpak om bredere toepassing te stimuleren.

 

Door middel van een stakeholdersanalyse wordt niet alleen in kaart gebracht welke partijen rollen hebben bij implementatie, maar ook draagvlak gecreëerd en eigenaarschap gezocht om de brede toepassing van de NPO opbrengsten te realiseren.

 

Dit voorstel beschrijft de eerste twee fasen van het project NPO kennisbenutting, waarbij de focus ligt op inventarisatie van de NPO opbrengsten, het formuleren van uitdagende doelen en een stakeholdersanalyse. Aan de hand van deze bevinden zal in een volgend voorstel de aanpak voor de uitvoering van de verspreiding en implementatie worden beschreven.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website