Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het onderzoek naar ouderenzorg verzamelen we veel informatie. Standaardiseren daarvan vergroot de vergelijkbaarheid en waarde van de informatie die we over ouderen en ouderenzorg verzamelen. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over het optreden van chronische ziekten bij ouderen en de impact daarvan op hun leven. In het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) is een gegevensset ontwikkeld die deze informatie op gestandaardiseerde informatie vastlegt (TOPICS-MDS: The Older Persons and Informal Caregivers Survey-Minimum DataSet). In dit project hebben we de verzamelde gegevens bij elkaar gebracht en op basis van de gecombineerde gegevens nieuw onderzoek uitgevoerd. Dit alles met als doel de zorg voor ouderen te verbeteren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen het TOPICS-MDS project (The Older Persons and Informal Caregivers Survey - Minimum Data Set) is een vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst bevat meerdere gevalideerde instrumenten. De TOPICS-MDS vragenlijst meet onder andere de lichamelijke en geestelijke gezondheid, de kwaliteit van leven en het zorggebruik van ouderen en hun mantelzorgers. De TOPICS-MDS vragenlijst is ontwikkeld om binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) de meer dan 50 verschillende projecten met elkaar te kunnen vergelijken. In alle NPO projecten is de TOPICS-MDS vragenlijst afgenomen bij ouderen en/of hun mantelzorgers. Al deze gegevens zijn centraal bijeen gebracht in een landelijke database. Deze database bevat gegevens van 43.000 ouderen en 9000 mantelzorgers. De database staat open voor hergebruik. De komende jaren zet TOPICS-MDS borgingsproject in op 1) Bevorderen van standaardisatie van uitkomstmaten over gezondheid en welzijn van ouderen en hun mantelzorgers met TOPICS-MDS vragenlijsten als uitgangspunt 2) Gebruik van TOPICS-MDS data vergroten 3) Ervaringen van TOPICS als open data experiment optimaal benutten

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) richt zich op verbetering van de zorg voor ouderen met complexe problematiek. In de vorm van transitie-, onderzoeks- en implementatieprojecten zullen netwerken van organisaties betrokken in de ouderenzorg deze verbeteringen gaan realiseren en onderzoeken. Voorwaarde voor honorering van bijna alle projecten (in ieder geval transitie- en onderzoeksprojecten) is het hanteren van de Minimale DataSet (MDS). Met behulp van de MDS worden de achtergrondgegevens en uitkomsten verzameld die nodig zijn om vast te stellen in hoeverre de zorgvernieuwingen meerwaarde voor de ouderen en hun mantelzorgers realiseren. Het landelijk bijeen brengen van deze op regionaal niveau verzamelde MDS gegevens heeft belangrijke meerwaarde.

 

De doelen van het huidige project zijn:

-het realiseren van een landelijke database (NPO-LDB) waarin MDS gegevens verzameld in zowel UMC-gerelateerde als perifere NPO-netwerken samengevoegd worden.

-het realiseren van een organisatiestructuur die de uitvoering van analyseprojecten met behulp van de NPO-LDB faciliteert.

-het realiseren en uitvoeren van een eerste (beschrijvend) analyseproject (Analyseproject Baselinegegevens) met de NPO-LDB gegevens gericht op een overkoepelende beschrijving van de populaties waarin de NPO-projecten zijn uitgevoerd en het beschrijven van de wijze waarop en het kader waarin de gegevens verzameld zijn.

 

Dit project moet naast een geïmplementeerde lokale en centrale infrastructuur (technisch en organisatorisch) ten behoeve van de landelijke database ook een LDB-Regelingenkader opleveren, waarin goede werkafspraken zijn vastgelegd over bijvoorbeeld het wetenschappelijk gebruik van de vastgelegde gegevens en eigendoms- en auteursrechten. Het project maakt gebruik van kennis, kunde en faciliteiten die in het door de NFU gecoördineerde Parelsnoer Initiatief (PSI) al zijn gerealiseerd.

 

De projectgroep die dit project zal uitvoeren zal tijdens het project ook fungeren als het aanspreekpunt voor alle MDS gerelateerde vragen uit het werkveld.

 

De projectgroep zal ook een voorstel ontwikkelen voor de organisatiestructuur rond de landelijke database na afloop van het eerste NPO, zodat de gegevens beschikbaar blijven voor het werkveld en verdere analyses kunnen worden uitgevoerd.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website