Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het MBO College voor Gezondheidszorg van het ROC van Twente wil meer welzijnsaspecten in haar zorgonderwijs integreren en haar docenten en studenten dichter bij de beroepspraktijk te betrekken.

De innovatieagenda Ouderenzorg Twente 2014-2016 richt zich op de aanpassing, het testen (= ontwikkelen) en implementatierijp maken binnen het MBO College voor Gezondheidszorg van het ROC van Twente van een 3-tal belangrijke en inspirerende clusters van ‘producten’ die vanuit NPO beschikbaar zijn voor gebruik in het MBO-onderwijs t.w.:

 

Cluster 1: ‘Oudere en zijn omgeving’:

VERSTERKEN EIGEN KRACHT

WAARDIGE ZORG

PRESENTIE, AANWEZIG ZIJN

 

Cluster 2: ‘Samenwerken’

INTERDISCIPLINAIR WERKEN IN OUDERENZORG

 

Cluster 3: ‘Deskundigheid’

DOMOTICA EN ZORG

TRIAGE INSTRUMENT

 

 

Deze 6 producten uit het NPO-programma worden geschikt gemaakt voor implementatie in de initiele MBO-zorgopleidingen van het ROC.

De strategie die eerder succesvol is gebleken wordt ook in dit project als uitgangspunt genomen. Deze is afgeleid van de PDCA (plan–do–check–adjust) methodiek en noemen wij DETAIL (DEsign -Test- Adjust- ImpLement).

 

Voor gebruik in de Twentse context is maatvoering belangrijk met vooral aandacht voor

• verbinding van ouderzorg met welzijnsaspecten

• regiospecifieke accenten

• flexibel en vraaggestuurd vanuit de instellingen en doelgroep

• aantrekkelijk voor leerlingen

•gericht op deskundigheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en attitude van de zorgprofessional

 

Het MBO College voor Gezondheidszorg van het ROC Twente werkt hier in samen met de Werkgevers Vereniging Zorg en Welzijn (WGVZW) en individuele zorgaanbieders

De vernieuwingen worden onderdeel van haar initiële MBO onderwijs.

 

De Innovatieagenda Ouderenzorg Twente 2014-2016 moet passen binnen de eisen en kaders die door het nieuwe kwalificatiedossier aan de MBO-zorgopleidingen worden gesteld. Daarbij zijn ook de karakteristieke van de zorgregio van belang.

De innovatieagenda zal daarom raken aan alle onderdelen van het zorgonderwijs, t.w. docenten, leermiddelen, relaties met het zorgveld en samenwerkingsafspraken.

E.e.a. betekent dat de geselecteerde instrumenten en werkvormen uit het NPO-programma binnen de clusters ‘op maat’ gemaakt moeten worden, voordat tot implementatie in de regio kan worden overgegaan. Voor deze ZonMW-aanvraag typeren wij dit project dan ook als een ‘ontwikkelingsproject’.

 

Er zijn 3 werkplaatsen. Een voor ieder Cluster. Ieder cluster werkt volgens deze DETAIL-methodiek in zijn eigen werkplaats (WP). In iedere Werkplaats wordt samengewerkt door docenten en deskundigen uit het MBO College voor Gezondheidszorg van het ROC van Twente, werkgevers in de ouderenzorg (vertegenwoordigd door WGVZW met inbreng van vertegenwoordigers van de cliëntenraden van de belangrijkste zorgaanbieders (m.n. TMZ, CRG). Het lectoraat van Saxion zorgt voor de verbinding met de opstellers van de gekozen instrumenten vanuit het NPO-programma en diverse andere kennisbases in Nederland over ouderenzorg en onderwijs en borging van eigen kennis. Hij faciliteert kenniscirculatie in de regio tussen zorgprofessionals, docenten en studenten en genereert zo innovatieimpulsen.

 

De implementatie van de ontwikkelde en geteste producten, instrumenten en methodieken vereist een adequate borging daarvan en heldere communicatie naar alle betrokkenen.

Voor het borgingsplan gebruiken wij de opzet die Vilans heeft aangereikt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website