Projectomschrijving

Kan het gebruik van technologie (zoals GPS of aangepaste tablets) ouderen in het beginstadium van dementie ondersteunen om langer thuis te blijven wonen, in vergelijking met ouderen die deze technologie pas in een later stadium gaan gebruiken? Deze vraag staat centraal in dit onderzoek.

Werkwijze

Samen met iedere persoon wordt individueel gekeken welk technologie-arrangement voor hem of haar zinvol is. De onderzoekers kijken wat hierbij van invloed kan zijn, bijvoorbeeld de acceptatie van technologie, gebruikersgemak, de wijze van instructie, de manier waarop de technologie beschikbaar wordt gesteld en of er mantelzorg aanwezig is. Er wordt vooral gezocht naar mogelijkheden die niet in verband worden gebracht met zorg.

Resultaat

Het resultaat is een toolkit voor algemeen gebruik, met daarin methoden, instructies, e-learning modules en voorbeelden van passende technologie. Het project is een samenwerking tussen een hogeschool, vier gemeenten en een regionaal netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website