Projectomschrijving

Met behulp van drie soorten diagnostische tests (MRI-scan, via hersenvocht of PET-scan) kunnen artsen bepalen of iemand kenmerken van de ziekte van Alzheimer heeft. Maar voor dokters is het vaak onduidelijk wanneer ze welke test moeten gebruiken. Bovendien betrekken zij patiënten en hun naasten nog te weinig bij keuzes rondom diagnostiek. Verder weten dokters niet goed hoe ze een testuitslag moeten vertellen aan een patiënt. In dit project worden deze problemen aangepakt door de beste toepassingen van MRI-scans, hersenvochtbepaling en PET-scans te selecteren, patiënten en mantelzorgers te betrekken bij diagnostische dilemma’s, beslisregels voor artsen te maken om te kiezen welke test wanneer nodig is en de communicatie met de patiënt over de testuitslagen te verbeteren. De resultaten van het onderzoek worden daadwerkelijk ingevoerd in Nederlandse geheugenpoli’s. ABIDE wordt uitgevoerd door een groep onderzoekers, zorgorganisaties en bedrijven, waaronder VUmc, AMC, UMCU en tien geheugenpoli’s.

Drie artikelen gepubliceerd in mei 2017

“Alzheimer’s & Dementia: Translational Research & Clinical Intervenitons” is een “open access” tijdschrift wat betekent dat iedereen de artikelen kan lezen zonder abonnement.

Artikel 1: Perspectief van patiënten en mantelzorgers door Kunneman et al.     

Artikel 2: Perspectief van zorgprofessionals door Kunneman et al. 

Artikel 3: Perspectief artikel door van der Flier et al. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website