Projectomschrijving

Doel

In dit project willen we bijdragen aan vroege signalering van verward gedrag bij jeugd met een migratieachtergrond en de implementatie van effectieve interventies gericht op herstel en zelfredzaamheid.

Werkwijze

We ondersteunen 50 wijkteam professionals uit Rotterdam (en Nijmegen) in de praktijk door middel van training en interactie via de Live Online Leren (LOL)-methode met inzet van experts, daartoe opgeleide LOL-trainers en ervaringsdeskundigen. Daarnaast leiden we migrantenouders (van) en -jeugd met GGz-problematiek op tot ervaringsdeskundigen en ontwikkelen een LOL-training voor deze doelgroep. Deze training bieden we vervolgens aan 30-40 ouders en 15-20 jongeren gericht op bevorderen zelfredzaamheid en herstel.

Resultaat

Doordat de professionals en doelgroep online van elkaar leren, begeleid door LOL-trainers en met inzet van experts, hopen we tot een sluitende aanpak te komen met vroege signalering en effectieve hulp aan jeugd met een migratieachtergrond en het gezin.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft een subsidie gekregen voor de ontwikkeling en implementatie van interventies gericht op herstel en zelfredzaamheid bij mensen met verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website