Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een groot knelpunt voor e-Health toepassingen is de overgang van de pilotfase naar implementatie en opschaling. Dit knelpunt zorgt ervoor dat (schijnbaar) al bewezen succesvolle e-Health toepassingen ‘op de plank’ blijven liggen. Eén van de manieren om kennis te ontwikkelen en te delen is een werkplaats. Een werkplaats is een actieve en laagdrempelige werkvorm om bestaande kennis toegankelijk te maken en beschikbaar te stellen aan de praktijk met één of meer concrete producten. In een werkplaats werken experts, patiënten en werkers uit de praktijk van zorg en onderwijs rond een bepaald thema samen om bestaande kennis breder toegankelijk te maken. Deze kennis wordt via verschillende kanalen verspreid. Onder andere via kennispleinen waar Vilans bij betrokken is. Een kennisplein is meer dan een website met informatie; het is ook een kennisgemeenschap waar op verschillende manieren kennis te vinden is en nieuwe kennis wordt ontwikkeld. Vilans werkt bij kennisontwikkeling vanuit het principe van co-creatie. Co-creatie betekent: samen met betrokkenen werken aan duurzame oplossingen. In onze overtuiging kom je alleen zo tot toevoegende kennisontwikkeling en toepassing van kennis. Vilans werkt aan implementatie van e-Health in de eerste lijn (patiëntenportalen, zelfmanagementondersteuning voor chronisch zieken), gehandicaptensector (eFamilieparticipatie, beeldschermzorg) en verpleging, verzorging en thuiszorg (toezichthoudende domotica). Onze geleerde lessen brengen we graag in de werkplaats e-Health in. We vinden het belangrijk om voort te bouwen op beschikbare kennis. Laten we vooral niet ‘overdoen’ wat al eerder is gedaan of beschreven.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website