Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mensen met ernstige psychiatrische problemen hebben vaak hulp en ondersteuning nodig in verschillende levensdomeinen. Daardoor hebben ze te maken met verschillende wetten, regels, instanties en hulpverleners. Het overzicht hierin houden is ondoenlijk. Door een versnipperd aanbod en slechte afstemming tussen partijen onderling ontstaan doublures en hiaten in de zorg. PsyNet is gestoeld op een unieke “ICT” organisatie van zorg rondom de patiënt, mantelzorger en huisarts door zorgaanbieders en ondersteuners uit diverse levensdomeinen te verbinden met elkaar. Spil hierin is een digitaal platform waarop patiënt en behandelaren veilig informatie delen en met elkaar communiceren. In PsyNet focust iedere partij zich op zijn kerntaken, zodat de benodigde zorg en ondersteuning uitgevoerd wordt door de best toegeruste behandelaar, zichtbaar en in overleg met de patiënt. Doel is de zorg optimaal af te stemmen, hiaten en doublures te voorkomen, en meer regie aan de patiënt te geven waardoor zorg efficiënter en (kosten)effectiever wordt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website